Klodens store iskapper

Kloden har to iskapper - en ved Grønland og en ved Antarktis. De har stor betydning for f.eks. Jordens klima og niveauet af vandstanden. De er meget sårbare overfor konsekvenserne af klimaændringerne.
 

Polarklimaet på Antarktis

Antarktis er det koldeste sted på Jorden og pudsigt nok samtidig klassificeret som en ørken.

Om vinteren er gennemsnitstemperaturen på Sydpolen minus 76°C, mens gennemsnitstemperaturen om sommeren er minus 27°C. Den laveste temperatur er målt ved den russiske forskningsstation Vostok på Østantarktis den 21. juli 1983, hvor temperaturen var helt nede på minus 89,2°C.

Det skal bemærkes, at dette er lufttemperatur. Det vil sige, at det er temperaturen målt i to meters højde. Man har målt lavere temperaturer med satellit, men det har været overfladetemperaturer. Overfladetemperaturer kan være lavere, da luften helt nede ved jorden afkøles af isen. 

Nedbøren på Antarktis er også minimal.

Over de indre dele af Antarktis falder der kun omkring 50 millimeter nedbør om året, hvilket er mindre end i Sahara. Selv ved store dele af kysterne ligger nedbøren under det niveau på 254 millimeter om året, som definerer et område som en ørken.

I modsætning til Jordens andre ørkener sker der næsten ingen fordampning på grund af kulden, og det har muliggjort opbygningen af de gigantiske iskapper.

Indlandsisen på Grønland

Grønland er med et areal på over 2,2 millioner kvadratkilometer verdens største ø. Det er næsten 50 gange Danmarks størrelse, og på den lange led strækker den sig over næsten 24 breddegrader. Det nordligste punkt er kun 740 kilometer fra Nordpolen, mens sydspidsen ligger på samme breddegrad som Oslo.

Klimaet i Grønland varierer enormt fra nord til syd, men er som helhed arktisk. Kun i den sydligste del af Grønland kan der vokse skov. Du kan læse mere om det generelle klima i Grønland her.

Den enorme ø er helt domineret af Indlandsisen, som dækker 80 procent af Grønland. Den resterende femtedel af øen er hjemsted for landets dyreliv og planteliv, og det er her menneskene bor - især på de kyststrækninger hvor der er adgang til åbent vand.

Indlandsisen er den næststørste iskappe i verden efter Antarktis. Indlandsisen dækker 1,7 millioner kvadratmeter og er op til 3,2 kilometer høj på midten. Den rummer ca. 2,9 millioner kubikkilometer is.

Hvis Indlandsisen smeltede, ville vandstanden i verdenshavene stige med omkring 7 meter.

Temaansvarlig Ruth Mottram
Delvist baseret på tekst af Rolf Haugaard Nielsen
Opdateret 4. juni 2018

Viden om vejr og klima

Se alle