Isdække

Isdække.

Isdække

Isdække angiver, hvor stor en del et område med is udgør af hele havoverfladen i et geografisk område som fx Baffin bugten eller Østersøen. Selve koncentrationen af is har ingen indflydelse på isdækket.