Sikunik nalunaarut

Kalaallit Nunaata sikunik nalunaarsuiffia
Danmarks Meteorologiske Institut


Qaammataasakkut sikunik nalunaarsuineq
Nassiunneqarfia 13. juli 2020 14:40 UTC

Qaammataasakkut sikunik nalunaarsuineq  11. juli 2020 09:29 UTC Toornaarsummiit Tunuanut:

01. Tornarssuup aqqutaa: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

02. Isaloeb: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

03. Isap anigguata aqqutaani - Arsuk: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

04. Ikerasaatit: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

05. Sonderloeb: Ataasiakkaanittaaq iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

06. Arsup kangerlua: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

07. Simpsonip aqqutissiaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

08. Alanngorsuup imaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

09. Alanngorsuup imaata aqqutaanni - Torssukatak: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

10. Alleruusat kujalliit iluatigut: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

11. Torssukatak: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

12. Torsukattaap nerukinnera: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

13. Ikerasagssuaq: Kangisissuani ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, aamma ataasiakkaanik kassoqarpoq.

14. Sermilik: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

15. Akugdleq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

16. Naajat ikerasaa avannaleq: Kangisissuani ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, ataasiakkaanittaaq kassoqarpoq. 

17. Naajat ikerasaa kujalleq: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

18. Uugarmiut kitaat: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

19. Qoornoq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

20. Tunua: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.


Qaammataasakkut sikunik nalunaarsuineq 12. juli 2020 09:21 Ikerasammiit Serfaat Paavannut:


21. Ikerasak: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

22. Kuannit Saava: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

23. Ikersuaq: Paavaniit Qiangat inaasa qeqertaanut ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 
Qiangat inaasa qeqertaat aamma Maniitsup akornanni siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, ataasiakkaanittaaq iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
(Qaammataasakkut 13. juli 2020 kl. 09:17 UTC):
Maniitsumiit Narsap ikerata avannaa tungaanut amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

24. Narsap ikera - Tasiussaq (Qaammataasakkut 13. juli 2020 kl. 09:17 UTC): Kujammut kimmut aamma qiterpasissuani akuttusuunik kassoqarpoq. Avannamut kangimut assut eqimasunik kassoqarpoq, Tasermut  tungaanut akuttusuunik. Aqqutaa tamaat amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
 
25. Qarmat avaqqullugit - Qingaatsup ikerasaa:  Ataasiakkaanittaaq iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
 
26. Qarmat kujaqqullugit: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

27. Avatarmiut kujaqqullugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

28. Qingaatsup ikerasaa: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

29. Serfaat paavat: Aqqutaani aqqutillu kujasissuani amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Aamma ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu


Qaammataasakkut sikunik nalunaarsuineq 13. juli 2020 09:17 Tunumiit Ikerasassuarmut:


30. Tuno: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

31. Tunuaraq: Kujasissua aamma qiterpasissua ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Avannamut kangimut siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
 
32. Narsap ikera: Avannaa qiterpasissua Illikasiup avannaa tungaanut akuttusuunik kasssoqarpoq. Kitaa tungaa amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu aamma kujammut kangimut ikerasaap kangisissuani ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

33. Narsap umiarsualivi: Umiarsualivittaani ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

34. Narluneq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

35. Tunugdliarfik: Qooqqut eqqaani siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, aamma ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

36. Isaarutsip tunua - Pardlit: Isaarutsup tunuata kangisissuaniit Qaatiitip kitaa tungaanut amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Aqqutip sinnerani ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, Qaatiitip kujammut kimmut 170 x 150m ataatsimik angisuumik iluliaqarpoq.

37. Matu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

38. Matup naaralaartitsivia: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

39. Qaqortup umiarsualivia: Sikusiortoqanngilaq.

40. Aniaaq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, isaariaata kujasissuani 400 miiterit iluliaqarpoq.

41. Igalikup kangerlua: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

42. Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
 
43. Ikerasarssungnut: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

44. Ikerasarssuk kujatdleq: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

45. Niaqornatsiaq: Aqqutissiaani sikusiortoqanngilaq.

46. Niaqornatsiaq - Sardloq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

47. Paggiviup naaralaartitsivia: Avannaa tungaani siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Aqqutaani qeqertat aqqutaatigut ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

48. Paggiviup naaralaartitsivia - Sardloq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

49. Saarloq avaqqullugu kangeqqullugu: Avannaa aamma kujammut amerlasuunik iluliaqarpoq kssoqarlunilu, ilaatigut iluliaqarpoq aserornikumik. Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

50. Saarluup Ikerasaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

51. Sarqardlit kujaqqullugit: Qeqertat akornanni siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

52. Umanarssup tunua: Kujammut kimmut sinerlugu amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

53. Imilik kujaqqullugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

54. Imilik - Qaersup ikerasaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

55. Qaersup Ikerasaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
 
56. Qeqertarsuaq avaqqullugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

57. Ummanartuut avannaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

58. Qeqertarssuaq kujaqqullugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni. 

59. Alluitsup Paata Ikerasarssua: Aqqutissiaani amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

60. Sagdlia kujaqqullugu: Aqqutissiaani amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

61. Nunanguaq kujaqqullugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 
 
62. Uummanartuut kujataa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

63. Kangerlussuatsiaq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

64. Alluitsup Paa - Uunartoq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

65. Alluitsup Paa - Sermersoq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

66. Arnarqat avannaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

67. Arnarqat kujataa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

68. Uunartoq - Sermersoq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

69. Sermersoq avannaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, kangisissua amerlasuunik kassoqarpoq, iluliaqarpoq aserornikunik.

70. Sermersoq avannaani-kangiani: Ataasiakkaanittaaq iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

71. Kangeq - Nalunaq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

72. Sermersoq kitaa: Aqqutaa ataasiakkaanittaaq iluliaqarpoq kassoqarlunilu, Sermersoq aamma Sallit amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

73. Sermersoq kujataa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 
    
74. Qeqertasussuup kangia: Qeqertasussuup avannamut kangimut ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, aamma ataasiakkaanik kassoqarpoq.

75. Nanortalik Ikerasarssuk: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

76. Quagssup tunua: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

77. Nanortallip umiarsualivia: Umiarsialivittaani sikusiortoqanngilaq. Umiarsualivittaata kujammut kangimut 400 miiterit miss. ataatsimik iluliqarpoq kassoqarlunilu.

78. Nanortalimmut Ortusugssuk aqqusaarlugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

79. Nanortallup eqqaa avannamut kimmut - kujammut kangimut naaralaartitsivik malillugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

80. Nanortallup eqqaa avannamut - kujammut naaralaartitsivik malillugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

81. Nanortallup eqqaa kangimut - kimmut naaralaartitsivik malillugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

82. Tasermiut: Ataasiakkaanittaaq iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

83. Naleqqat aqqutaatigut Nanortalik - Narsarmiut: Naleqqat aqqutaatigut kimmut kangimut siammsissunik iluliaqarpoq amerlasuunillu kassoqarluni, naleqqat aqqutaatigut ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu .

84. Nanortalik - Narsarmiut: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

85. Narsarmiut - Aappilattoq: Aappilattup kujasissuani qorloornilinnik kassoqarpoq, aamma ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

86. Aappilattoq - Sermerunerit: Aappilattup aamma Akuliarutsip akornanni qorloornilinnik kassoqarpoq, kiisalu amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu kitaa tungaani. Aamma ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

87. Ikerasassuup kangiata tungaa: Ataatsimik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
 
88. Ikerasassuup kangisissua: Kangerluup aamma Sermerup akornanni kassoqarpoq, ikerasak tamakkerlugu ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni.

89. Ikerasassuup kangiata paava: Paavata avannaa kujataalu ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, paavani ataasiakkaanik kassoqarpoq.


Tulliani 2020-imi 15. juli sikunik nalunaarsuisoqassasoq naatsorsuutigineqarpoq.

Allanik paasissutisssanik Kalaallit Nunaata sikunik nalunaarsuisarfianut paasiniaasoqarsinnaavoq +45 39 15 73 15 imaluunniit E-mail: iskort@dmi.dk.

Sikusiornermi assut qaammataasakkut assilineqarsimasut dropbox-ikkut pissarsiarineqarsinnaapput. Pissarsiariniarukkit uunga allassinnaavutit iskort@dmi.dk.

Sikunik nalunaarutit qaammataasakkut assilisat facebook aqqutigalugu takuneqarsinnaapput - DMI-p facebookianut ilaasortanngorit.