Ismelding

Grønlands Istjeneste

Danmarks Meteorologiske Institut

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 22. august 2019 13:30 UTC


På satellitdata optaget 22. august 2019 kl. 09:29 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til båkeruten Nanortalik – Frederiksdal, blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser. 

04. I Isberg Sund: Enkelte isbjerge og skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt – Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser. 

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser. 

11. I Torssukatak: Enkelte skosser.

12. I Knækket: Enkelte skosser. 

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge skosser. 

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser. 

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Enkelte skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser. 
 
22. I Kuanit Sava: Enkelte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: Ved Narsaq Sund spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq: Fra Narsaq Sund til centrale del af ruten spredte isbjerge og skosser. Fra centrale del til Tasiussaq mange isbjerge og skosser samt områder med 5-7/10 bræis ved indsejlingen til Tasiussaq bugten. 

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.
 
26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.

30. I Tuno:  Enkelte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: Spredte isbjerge og skosser.

32. I Narsaq Sund: Spredte isbjerge og skosser i den sydlige del af sundet. Enkelte isbjerge og skosser i den nordlige del af sundet.

33. I Narsaq havn: Enkelte skosser.

34. I Skovfjord: Op mod Narsaq Sund spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: Fra Narsaq Sund til Øerne ved Strygejernet enkelte isbjerge og skosser. Fra Øerne til Narsarsuaq spredte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Et isbjerg i den vestlige del af løbet, ved den nordlige bred, samt et isbjerg sydvest for Qatitit. Ellers enkelte isbjerge og skosser. 

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Ingen is observeret.

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: Ingen is observeret.  

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Ingen is observeret.  
 
43. I Ikerasarssungnut: Ingen is observeret.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Ingen is observeret.
  
45. Ved Niaqornatsiaq: Ingen is observeret. 
 
46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.
 
47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser, bl.a. 2 isbjerge midt i løbet i den sydlige del. 

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte isbjerge og skosser. 

52. I Umanarssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.
 
56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Ingen is observeret.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte skosser.
 
62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.
 
63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.  
 
64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

66. Nord for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser. 

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte isbjerge og skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Et isbjerg 0.3 sømil øst for indsejlingen til havnen, ellers enkelte skosser.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk:  Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser. 

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte isbjerge og skosser.

83. I båkeruten Nanortalik – Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 20. august 2019 kl. 19:31 UTC for strækningen Nanortalik til Aappilattoq, blev følgende isforekomster observeret: 

84. I ruten Nanortalik – Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.

85. I ruten Frederiksdal – Aappilattoq: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 22. august 2019 kl. 08:29 UTC for strækningen Aappilattoq til Prins Christian Sund østlige del, blev følgende isforekomster observeret: 

86. I ruten Aappilattoq - Sermerunerit: En revle af bræis ved Sermerunerit, ellers enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Et stort taffelformet isbjerg (ca. 180m x 80m) øst for det smalle sted, ved den sydlige bred. Rundt om isbjerget spredte skosser. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Enkelte isbjerge og spredte skosser.


På satellitdata optaget 21. august 2019 kl. 20:30 UTC over Prins Christian Sund Ø-lig munding, blev følgende isforekomster observeret: 

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Et isbjerg i mundingen, lige nord for ruten, ellers spredte skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt den 26. august 2019. 

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.
 
Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen DMI Istjenesten.