Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut
                      

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 15. februar 2020 14:20 UTC


På satellitdata optaget 12. februar 2020 kl. 09:29 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Teisteløb blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte isbjerge og skosser.

02. I Isaløb: Enkelte isbjerge og skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte skosser. 

04. I Isberg Sund: Enkelte skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte revler af tyndis i østligste del, ellers enkelte skosser.

08. I Kobberminebugt: Fast tyndis og ungis i passagerne ved Qipisarqo og Assannguit Ikerasa, samt større og mindre områder af 9-10/10 tyndis i områder nord for Nyboes Kanal. Revler og mindre bælter af tyndis og ungis i østlige del af ruten, ellers enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt – Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser. 

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser. 

11. I Torssukatak: Område af 2-3/10 tyndis og ungis i østlige del på tværs af løbets bredte, samt revler af tyndis og ungis på langs af hele løbet. Ellers enkelte skosser.

12. I Knækket: Fastis, mest som tyndis med lidt ungis, i hele Knækket. Nyboes Kanal fast ungis og tyndis. Ellers enkelte skosser.

13. I Ikerasagssuaq: I bugterne nord og syd for selve ruten områder af fast ungis og tyndis. Områder af 4-5/10 tyndis og nyis iblandet skosser af bræis, samt revler af bræis og tyndis i rutens vestlige del. Ellers enkelte skosser.

14. I Sermilik: Revler af bræis samt spredte isbjerge og skosser i rutens nordøstlige halvdel. Ellers enkelte isbjerge og skosser. 

15. I Akugdleq: Områder af tyndis og nyis i den centrale del, ellers enkelte isbjerge og skosser, dog med spredte skosser i nordlige del, øst for Pallisaa øen.

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelt revle af bræis og tyndis i den centrale del, nær den vestlige passage. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser. 

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og mange skosser.

19. I Qornoq: Spredte isbjerge og mange skosser.

20. I Tunua: Langs Ugarmiut tyndt bælte af 8-9/10 bræis og ungis, ellers spredte isbjerge og skosser.

21. I Ikerasak: Langs østvendte kyster mange skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.     

22. I Kuanit Sava: Bælte af 8-9/10 bræis og ungis langs nordvendte kyster, ellers spredte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: Område af 9+/10 bræis, tynd vinteris og ungis i nordøstlige hjørne langs nordvendte kyst ved Narsaq Sund, samt enkelte revler af bræis og ungis også langs nordvendte kyster. Ellers spredte isbjerge og skosser, dog med mange skosser langs nordvendte kyster.

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq (Optaget 15. februar 2020 kl. 09:25 UTC): 
I den vestlige del ned mod Narsaq Sund større område med bælter af 5-7/10 af bræis, tyndis og ungis, samt mange isbjerge og skosser. I den centrale del, langs den sydvendte bred områder med 5-7/10 bræis, tyndis og ungis, ellers spredte isbjerge og mange skosser. I den østlige del, i området syd for Nuluk, et par store bælter af 7-9/10 bræis og ungis, og i mundingen til Tasiussaq fjorden et par områder med 8-9+/10 tyndis og ungis i store flager. Ellers spredte isbjerge og mange skosser. 
I bunden af Tasiussaq-bugten fast tynd vinteris og ungis, og i bugten ved Tasiussarssuk fast bræis og ungis. 

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Nord for Qarmat og Unertoq samt mellem Qarmat og Unertoq spredte isbjerge og mange skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.
 
26. I ruten syd om Qarmat: Nord og vest for Qarmat samt mellem Qarmat og Unertoq spredte isbjerge og mange skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte skosser.

28. I Hvide Humpel: Ingen is observeret.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 15. februar 2020 kl. 09:25 UTC for strækningen Tuno til Frederiksdal blev følgende isforekomster observeret: 


30. I Tuno: Enkelte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: I nordøstlige ende ved Narsaq Sund bælter af 7-9/10 bræis, tyndis og ungis, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser. 

32. I Narsaq Sund: I sydlige del og vestlige del revler af bræis, tyndis og ungis samt spredte isbjerge og mange skosser. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.
 
33. I Narsaq havn: Enkelte isbjerge og skosser.

34. I Skovfjord: Enkelte områder med spredte isbjerge og mange skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: Fra strygejernet og ind til ud for Qoroq isfjord enkelte revler af bræis, tyndis og ungis. Fra Nugarssuk, syd for Qassiarsuk, og til op lige nord for Qassiarsuk store områder med 8-9+/10 tyndis og ungis, bl.a. med store flager, især over mod Qassiarsuk. Længere ude i løbet mellem Qassiarsuk og Narsarsuaq mindre områder af 5-7/10 tyndis og ungis. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte skosser. 

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Ingen is observeret.

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte skosser.

41. I Igaliku Fjord: I nordlige del, ud for Igaliku mindre områder af 7-9/10 tyndis og ungis. Ellers kun enkelte revler af tyndis og ungis.

42. I ruten Qaqortoq – Niaqornatsiaq: enkelte skosser.
 
43. I Ikerasarssungnut: Enkelte skosser.  

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte skosser.  

45. Ved Niaqornatsiaq: Ingen is observeret. 

46. I ruten Niaqornatsiaq – Sardloq: Enkelte skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte skosser.

52. I Umanarssup tunua: Enkelte skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasak: Enkelte skosser.
 
56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Ingen is observeret.

60. I ruten syd om Sagdlia: Ingen is observeret.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte skosser.
 
62. I sydlige Umanartut: Enkelte skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte skosser.  

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte skosser. 

66. Nord for Arnarqat: Enkelte skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser. 

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte skosser. 

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelt revler af bræis og tyndis i den nordlige ende, ellers enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte skosser.

77. I Nanortalik havn: Ingen is observeret.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelt isbjerg sydvest for fyrlinien, ellers ingen is observeret.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: I Tasiusaq-bugten fast ungis samt enkelte revler af tyndis i fjorden. Ellers enkelte isbjerge og skosser. 

83. I båkeruten Nanortalik – Frederiksdal (Optaget 12. februar 2020 kl. 09:29 UTC): Ingen is observeret i selve båkeruten, og ellers enkelte isbjerge og skosser.

84. I ruten Nanortalik – Frederiksdal (Optaget 12. februar 2020 kl. 09:29 UTC): Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 13. februar 2020 kl. 09:22 UTC for strækningen Frederiksdal til Prins Christian Sund blev følgende isforekomster observeret: 


85. I ruten Frederiksdal – Aappilattoq: Enkelte isbjerge og skosser.

86. I ruten Aappilattoq – Sermerunerit: I mellem Igdlorssuit Havn og Sermerunerit et mindre område i selve ruten med 7-9/10 bræis og ungis samt enkelte revler af bræis og ungis. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Fra lige øst for smalle sted to til Sermeq kujatdleq flere revler af bræis og ungis på tværs af fjorden, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.
 
89. Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Flere mindre revler på langs af løbet vest for Qugdlugissat qeqerta. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt den 18. februar 2020. 


For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen ”DMI Istjenesten”.