Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut                  

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 13. juli 2020 14:40 UTC


På satellitdata optaget 11. juli 2020 kl. 09:29 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Tunua blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser. 

09. I ruterne Kobberminebugt – Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser. 

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser.

11. I Torssukatak: Enkelte skosser.

12. I Knækket: Enkelt isbjerg og skosser.

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser i østlige del, ellers enkelte skosser.

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser i løbets østlige del, bl.a. lille isbjerg i det smalle sted. Ellers enkelte skosser. 

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 12. juli 2020 kl. 09:21 UTC for strækningen Ikerasak til Teisteløb blev følgende isforekomster observeret: 

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.

22. I Kuanit Sava: Enkelte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: Fra mundingen til Qiangat Ina-øerne enkelte isbjerge og skosser. 
Mellem Qiangat Ina-øerne og Manitsoq spredte isbjerge og skosser langs de nordvendte kyster, ellers enkelte isbjerge og skosser.
(Følgende baseret på satellitdata optaget 13. juli 2020 kl. 09:17 UTC):
Fra Manitsoq til nord for Narsaq Sund mange isbjerge og skosser. 

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq (Baseret på satellitdata optaget 13. juli 2020 kl. 09:17 UTC): I den sydvestlige og centrale del 2-3/10 bræis med lokale områder op til 6-7/10. I nordøstlige del store centrale områder af 7-9/10 bræis, dog med 2-3/10 i den østligste ende op mod Tasermiut-bugten. Mange isbjerge og skosser i hele ruten.
 
25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.
 
26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte skosser.

29. I Teisteløb: Mange isbjerge og skosser i selve løbet og lige syd for løbet. Ellers enkelte isbjerge og skosser


På satellitdata optaget 13. juli 2020 kl. 09:17 UTC for strækningen Tuno til Prins Christian Sund blev følgende isforekomster observeret: 

30. I Tuno: Enkelte isbjerge og skosser. 

31. I Tunuaraq: Enkelte isbjerge og skosser i sydlige og centrale del. Spredte isbjerge og skosser i nordøstlig del samt område af 1/10 bræis i nordøstligste ende mod Narsaq Sund.
 
32. I Narsaq Sund: 1-2/10 bræis i nordlige og centrale del og ned til nord for Igdlukasik øen. Mange isbjerge og skosser i vestlige del og enkelte isbjerge og skosser i sydøstlige og østlige del af sundet.

33. I Narsaq havn: Enkelte skosser i havnebassinet.

34. I Skovfjord: Enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: Spredte isbjerge og skosser ved Qoroq og vest herfor, ellers enkelte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Spredte isbjerge og skosser i selve Hollænderløbet, både i vestlige munding samt vest for Qatitit, bl.a. et stort taffelformet isbjerg sydvest for Qatitit, ca. 170x150 meter, midt i løbet. Ellers enkelte isbjerge og skosser i den resterende del af ruten.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte skosser. 

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser, bl.a. isbjerg 400 meter syd for havneindsejlingen.

41. I Igaliku Fjord:  Enkelte isbjerge og skosser.

42. I ruten Qaqortoq – Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser.
 
43. I Ikerasarssungnut: Enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Ingen is observeret i passagen.

46. I ruten Niaqornatsiaq – Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser. 

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og skosser bl.a. isbjerg midt i den nordlige rute mellem øerne.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser. 

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Mange isbjerge og skosser i nordlige ende, ellers enkelte isbjerge og skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte isbjerge og skosser mellem øerne.

52. I Umanarssup tunua: Mange isbjerge og skosser langs sydvest vendte kyster, ellers enkelte isbjerge og skosser. 

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser. 

55. I Qaersup Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser. 
 
56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser. 

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Mange isbjerge og skosser i passagen.

60. I ruten syd om Sagdlia: Stort isbjerg i passagens nordøstlige hjørne.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte isbjerge og skosser. 
 
62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq:  Enkelte isbjerge og skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

69. Nord for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser, dog lokalt mange skosser i den østlige del fra et delvist kollapset isbjerg.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser i ruten, samt lokale områder af spredte isbjerge og skosser langs vestkyst af Sermersoq.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 
    
74. Øst for Thomsens Ø: Enkelt isbjerg midt i nordlige ende af passagen, ellers enkelte skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk:  Enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Ingen is observeret i havnebassinet. Enkelte isbjerge og skosser 400 meter sydøst for bassinet.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte isbjerge og skosser.

83. I båkeruten Nanortalik – Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser, bl.a. lille isbjerg i båkerutens sydlige del.

84. I ruten Nanortalik – Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.

85. I ruten Frederiksdal – Aappilattoq: Enkelte små og tynde revler af bræis syd for Aappilattoq, ellers enkelte isbjerge og skosser. 

86. I ruten Aappilattoq – Sermerunerit: Mellem Aappilattoq og Akuliaruseq et område af mindre revler af bræis samt mange isbjerge og skosser i den vestlige del af ruten. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelt lille isbjerg og skosser.
 
88. I Prins Christian Sund østlige del: Enkelte isbjerge og skosser mellem det smalle sted og Sermeq Kujadtleq. Mellem Sermeq Kujatdleq og mundingen enkelte skosser.

89. Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte isbjerge og skosser nord og syd for mundingen, ellers enkelte skosser i selve mundingen.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt den 15. juli 2020. 


For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen ”DMI Istjenesten”.