Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut                      

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 14. januar 2020 13:20 UTC


På satellitdata optaget 13. januar 2020 kl. 20:45 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Tunua blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: I østlige ende ved Arsuk mindre områder af nyis, ellers enkelte isbjerge og skosser. 

04. I Isberg Sund: Enkelte skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte skosser.

06. I Arsuk fjord: I nordlige del områder af nyis og tyndis, samt enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte skosser.

08. I Kobberminebugt: I østlige del områder af tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt – Torssukatak: Enkelte skosser. 

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser. 

11. I Torssukatak: Enkelte skosser.

12. I Knækket: Store områder af tyndis i Knækket af mellemstore flager, samt ungis og tyndis nord og syd for Nyboes Kanal. Ingen bræis observeret.

13. I Ikerasagssuaq: Områder af fast tyndis i bugterne nord og syd for selve ruten. Enkelte isbjerge og skosser i den østlige del, ellers enkelte skosser.

14. I Sermilik: I nordlige og centrale del revler af bræis samt spredte isbjerge og mange skosser. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Mange isbjerge og skosser i passagen nordøst for Kingigtup Nuna øen, ellers enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og spredte skosser i vestlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.     

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og spredte skosser i østlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Enkelte skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 14. januar 2020 kl. 09:21 UTC for strækningen Ikerasak til Prins Christian Sund blev følgende isforekomster observeret: 

21. I Ikerasak: Enkelte skosser. 

22. I Kuanit Sava: Enkelte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: I sydvestlige del enkelte isbjerge og skosser. Langs kysterne af Lille Tugtutoq mange isbjerge og skosser. Mellem Iliartalik og sydøst for Manitsoq områder og bælter af bræis og ungis, lokalt op til 9/10. Ellers spredte isbjerge og skosser.

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq: I det meste af den sydvestlige halvdel af ruten et stort område af 6-7/10 bræis og ungis, lokalt op til 9/10. I nordlige del og sydøst for øen Eqaluit Qeqerta et stort område af 9/10 bræis og ungis. I Tasiussaq-bugten 9/10 tyndis og ungis. Nær kysten langs hele den nordvest vendte kyst på Narsaq halvøen, åbent vand. Spredte isbjerge og skosser i hele fjorden, ved Narsaq Sund dog kun enkelte isbjerge og skosser.
 
25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.
 
26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og spredte skosser. 

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser. 

28. I Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser, bl.a. i båkelinien.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.

30. I Tuno: Enkelte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: I nordøstlige del spredte isbjerge og skosser samt enkelt revle af bræis, ellers enkelte isbjerge og skosser

32. I Narsaq Sund: Revler af bræis og ungis i hele den vestlige del af sundet med mange isbjerge og skosser. Ellers enkelte isbjerge og skosser
 
33. I Narsaq havn: Enkelte isbjerge og skosser.

34. I Skovfjord: Spredte isbjerge og mange skosser mellem Igdlukasik og Narsaq Sund, ellers enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: 8-9/10 nyis og tyndis i nordlige del mellem Qassiarsuk og Narsarsuaq, ellers enkelte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte skosser.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte skosser.

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: I bunden af Kujatdleq fast tyndis. Ellers ingen is observeret. 

42. I ruten Qaqortoq – Niaqornatsiaq: Enkelte skosser.
 
43. I Ikerasarssungnut: Enkelte skosser.  

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Ingen is observeret.

45. Ved Niaqornatsiaq: Ingen is observeret. 

46. I ruten Niaqornatsiaq – Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Ingen is observeret.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte skosser. 

52. I Umanarssup tunua: Enkelte skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte skosser.

55. I Qaersup Ikerasak: Enkelte skosser.
 
56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Ingen is observeret.

60. I ruten syd om Sagdlia: Ingen is observeret.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte skosser.
 
62. I sydlige Umanartut: Enkelte skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte skosser.  

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte skosser. 

66. Nord for Arnarqat: Enkelte skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser. 

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte skosser. 

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte skosser.

77. I Nanortalik havn: Ingen is observeret.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk:  Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Ingen is observeret.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Fast tyndis og ungis i Tasiusaq-bugten samt i bugten nord herfor. Ellers enkelte skosser. 

83. I båkeruten Nanortalik – Frederiksdal: Enkelte skosser.

84. I ruten Nanortalik – Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.

85. I ruten Frederiksdal – Aappilattoq: Enkelte isbjerge og skosser.

86. I ruten Aappilattoq – Sermerunerit: Små revler af bræis i den østlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Små revler af bræis vest for det smalle sted, ellers enkelte isbjerge og skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Revler af bræis syd for Kangerdluk og syd for Sermeq Kujatdleq samt mellem de to gletcher. Desuden også revler af bræis mellem Sermeq Kujatdleq og øerne ved mundingen. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

89. Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte isbjerge og spredte skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt den 19. januar 2020. 


For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen ”DMI Istjenesten”.