Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut
                      

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 4. april 2020 13:15 UTC


På satellitdata optaget 31. marts 2020 kl. 09:28 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til ruten syd om Avatarmiut blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Områder af nyis og knust tyndis syd og sydøst for Arsuk. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte isbjerge og skosser. 

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Områder af nyis og tyndis i den nordlige halvdel af fjorden. Ellers enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Fast ungis i passagerne ved Qipisarqo og Assannguit Ikerasa, ellers enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt – Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser. 

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Spredte isbjerge og skosser. 

11. I Torssukatak: Enkelte skosser.

12. I Knækket: I vestlige del af Knækket fast ungis, ellers enkelte skosser. I Nyboes Kanal fast ungis. 

13. I Ikerasagssuaq: I den centrale del, på tværs af ruten, et område med fast tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

14. I Sermilik: I nordøstlige del mindre områder og bælter af 8/10 bræis og tyndis, samt små revler af bræis og mange isbjerge og skosser. Ellers enkelte isbjerge og skosser. 

15. I Akugdleq: Område af 9/10 bræis og tynd vinteris i sydlige del, samt spredte isbjerge og skosser i nordøstlige del. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: I hele den centrale del samt i det smalle sted, 6-7/10 bræis og tynd vinteris, lokalt op til 9/10. Revler af bræis i østlige del. Ellers spredte isbjerge og mange skosser. 

17. I Sydlige Mågeløb: Område i den centrale del af 9/10 bræis og tynd vinteris. Ellers enkelte isbjerge og skosser, bl.a. et isbjerg midt i løbet ved det smalle sted, lige nord for Qoornua. 

18. I området vest for Ugarmiut: Spredte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Spredte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

21. I Ikerasak: Mange isbjerge og skosser.

22. I Kuanit Sava: Mange isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord (optaget 3. april 2020 kl. 20:39 UTC): Fra mundingen og til centrale del spredte isbjerge og skosser. I Centrale del 3-5/10 bræis og tynd vinteris samt flere større flager af tynd vinteris. Op mod Narsaq Sund mange områder med 8-9+/10 bræis og tynd vinteris bl.a. med mange store flager, ellers mange isbjerge og skosser.

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq (optaget 3. april 2020 kl. 20:39 UTC): Fra Narsaq Sund til centrale del flere områder med 8-9+/10 bræis og tynd vinteris bl.a. med store flager, ellers spredte isbjerge og skosser.  I centrale del og ind til mundingen til Tasiussaq Bugten 8-9+/10 bræis og tynd vinteris.
I selve mundingen til Tasiussaq Bugten og helt ind til Tasiussaq fastis af sammenfrosset bræis og tynd vinteris, på nær enkelte huller med åben vand.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Revler af bræis nord for Takissoq, ellers spredte isbjerge og skosser, bl.a. et isbjerg i passagen nordøst for Unertoq.
 
26. I ruten syd om Qarmat: Revler af bræis vest for Qarmat, ellers spredte isbjerge og skosser, bl.a. et isbjerg i passagen syd for Takissoq.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Spredte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 3. april 2020 kl. 20:39 UTC for strækningen Hvide Humpel til Frederiksdal blev følgende isforekomster observeret: 


28. I Hvide Humpel: Spredte isbjerge og mange skosser. 

29. I Teisteløb: Omkring Simiutarsuannguaq, ved det smalle sted flere isbjerge i selve ruten, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.
 
30. I Tuno: Mange isbjerge og skosser. 

31. I Tunuaraq: Enkelte områder med 7-9/10 bræis, tynd vinteris og ungis, ellers mange isbjerge og skosser.
 
32. I Narsaq Sund: I sydligste del af Narsaq Sund enkelte isbjerge og spredte skosser. Ellers 7-9/10 bræis, tynd vinteris og ungis, lokalt 9+/10.

33. I Narsaq havn: Enkelte isbjerge og skosser. 

34. I Skovfjord: Op mod Narsaq Sund områder og bælter af 4-6/10 bræis og tynd vinteris samt mange isbjerge og skosser. Fra Matoløbet og op til Igdlukasik mange isbjerge og skosser, ellers spredte isbjerge og mange skosser.

35. I Tunugdliarfik: Enkelte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte isbjerge og skosser, bl. a. et isbjerg i selve Hollænderløbet 

37. I Mato løb: Spredte isbjerge og mange skosser.

38. Ved Mato Fyret: Spredte skosser.

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: Ingen is observeret.

42. I ruten Qaqortoq – Niaqornatsiaq: Ingen is observeret.
 
43. I Ikerasarssungnut: Enkelte isbjerge og skosser.  

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Ingen is observeret.  

45. Ved Niaqornatsiaq: Syd for det smalle løb to mindre isbjerge og et større isbjerg, ellers enkelte skosser. 

46. I ruten Niaqornatsiaq – Sardloq: Ned mod Sardloq spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Spredte isbjerge og skosser.

52. I Umanarssup tunua: I den østlige del spredte isbjerge og cskosser ellers enkelte isbjerge og skosser bl.a. et isbjerg i det smalle løb nord for Simiutaq.

53. I ruten syd om Imilik: Spredte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.
 
56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

57. I nordlige Umanartut: Spredte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Spredte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser bl.a. to isbjerge i selve løbet.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte isbjerge og skosser.
 
62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.  

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: I den østlige del spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser. 

66. Nord for Arnarqat: Enkelte revler af storis og tyk vinteris, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

67. Syd for Arnarqat: Spredte isbjerge og skosser. 

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Spredte isbjerge og skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: I den sydlige del spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: I sydlige del mange isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte revler af storis og tyk vinteris samt spredte isbjerge og skosser. 

74. Øst for Thomsens Ø: I den nordlige del af løbet et enkelt isbjerg, ellers enkelte skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Ingen is observeret i havne bassinet, men spredte isbjerge og skosser sydøst for havnen.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Lige syd for Ortusugssuk enkelte revler af storis og tyk vinteris samt spredte isbjerge og mange skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Nord og øst for selve fyrøen spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: I Tasiusaq-bugten, hhv. fast tyndis og ungis. Ellers enkelte skosser i fjorden.

83. I båkeruten Nanortalik – Frederiksdal: I området nord og øst for Qeqertasugssuk spredte isbjerge og mange skosser. I og ved både nordlige og sydlige indsejling til selve båkeruten spredte isbjerge og mange skosser. I selve båkeruten mange skosser. Fra lige øst for båkeruten og til Frederiksdal enkelte revle af storis og tyk vinteris samt spredte isbjerge og skosser.

84. I ruten Nanortalik – Frederiksdal: Enkelte revler af storis og tyk samt spredte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 3. april 2020 kl. 14:20 UTC for strækningen Frederiksdal til Prins Christian Sund blev følgende isforekomster observeret:  


85. I ruten Frederiksdal – Aappilattoq: Områder og bælter af 3-5/10 storis og tyk vinteris spredt over hele ruten. Et stort taffelformet isbjerg (600 x 300 meter) midt i løbet lige nordvest for Sivinganerup nua. Et andet stort taffelformet isbjerg (trekantet med sidelængde omkring 400m) syd for Aappilatoq, nær Umiagssat qeqertai. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

86. I ruten Aappilattoq – Sermerunerit: I området vest og nordvest for Aappilattoq mange bælter af 4-6/10 storis og tyk vinteris samt spredte isbjerge og mange skosser, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser i ruten.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Spredte isbjerge og mange skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Fra smalle sted til Kangerdluk enkelte revler af storis og tyk vinteris samt spredte isbjerge og skosser. Mellem Kangerdluk og Sermeq Kujatdleq enkelte isbjerge og spredte skosser. Fra Sermeq Kujatdleq og videre østpå mange områder og bælter af 7-9/10, lokalt 9+/10, storis og tyk vinteris samt mange isbjerge og skosser.

89. Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Bælter af storis og tyk vinteris, samt områder med mange isbjerge og skosser. Ellers spredte isbjerge og skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt den 7. april 2020. 


For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen ”DMI Istjenesten”.