Ismelding

                                  

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 28. juni 2022 14:00 UTC


På satellitdata optaget 27. juni 2022 09:34 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Teisteløb, blev følgende isforekomster observeret: 


01. I Tornarssuk Løb: Enkelte isbjerge og skosser.

02. I Isaløb: Enkelte isbjerge og skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte isbjerge og skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser. 

09. I ruterne Kobberminebugt – Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser.

11. I Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

12. I Knækket: Ingen is observeret.

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte skosser. 

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser. 
 
16. I Nordlige Mågeløb: Sydøst for det smalle sted enkelte isbjerge og skosser midt i ruten, kan passeres, ellers enkelte skosser.

17. I Sydlige Mågeløb: Et isbjerg midt i ruten ved det smalle sted. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og skosser. 

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.

22. I Kuanit Sava: Spredte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: I den vestlige del ud mod mundingen enkelte isbjerge og skosser. I den centrale del spredte isbjerge og skosser. Op mod Narsaq Sund mange isbjerge og skosser lokalt områder med 1-2/10 bræis.

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq: I den vestlige del ned mod Narsaq Sund 1-3/10 bræis med mange isbjerge. I den centrale del 4-6/10 bræis med mange isbjerge. I den østlige del og ind til mundingen ved Tasiussaq 6-8/10 bræis med mange isbjerge. I selve Tasiussaq bugten 1-3/10 bræis med mange isbjerge.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: To isbjerge lige nord for Unartoq, kan passeres. Ellers enkelte isbjerge og skosser. 

26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og skosser. 
    
27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser, kan passeres.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 28. juni 2022 09:17 UTC for strækningen Tuno til Nanortalik, blev følgende isforekomster observeret: 

30. I Tuno: Enkelte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: Spredte isbjerge og skosser. 

32. I Narsaq Sund: I den nordlige del af sundet 1-2/10 bræis med mange isbjerge. I den centrale og sydlige del enkelte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Enkelte isbjerge og skosser.

34. I Skovfjord: Vest for Akornga spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: Ved mundingen til Qoroq isfjord mange isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Et par små isbjerge midt i Hollænderløbet, kan muligvis passeres. Vest for Qatitit enkelte isbjerge, kan passeres. Ellers enkelte isbjerge og skosser i den resterende del af ruten.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte skosser. 

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser. 

41. I Igaliku Fjord: Enkelte isbjerge og skosser. 

42. I ruten Qaqortoq – Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser.

43. I Ikerasarssungnut: Enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser.

46. I ruten Niaqornatsiaq – Saarloq: Enkelte isbjerge og skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og skosser i de smalle løb nord for fyret.

48. I ruten Paggivik Fyr - Saarloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Saarloq: Enkelte isbjerge og skosser.

50. Ikerasak ved Saarloq: Enkelte isbjerge og skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte isbjerge og skosser.
 
52. I Umanarssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Tre isbjerge midt i ruten, kan muligvis passeres.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte isbjerge og skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte isbjerge og skosser.

62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Nord for Unartoq spredte isbjerge og skosser. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

71. I ruten Kap Egede – Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Spredte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Enkelte skosser.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte isbjerge og skosser. 

83. I båkeruten Nanortalik – Narsarmijit: Enkelte isbjerge og skosser. Tæt ved Narsarmijit spredte isbjerge og skosser.

84. I ruten Nanortalik – Narsarmijit: I den sydøstlige del af ruten enkelte bælter af 8/10 storis. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser. Tæt ved Narsarmijit spredte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 27. juni 2022 09:07 UTC for strækningen Narsarmijit til Prins Christian Sund, blev følgende isforekomster observeret: 

85. I ruten Narsarmijit – Aappilattoq: Syd og øst for Nunarssuaq enkelte områder med 1-3/10 storis. Enkelte, lokalt spredte isbjerge og skosser. 

86. I ruten Aappilattoq – Sermerunerit: Enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelte isbjerge og skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: 1-3/10 storis med bælter af 8/10. Spredte isbjerge og skosser.

89. Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: 7-9+/10 storis samt spredte isbjerge og skosser


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt den 29. juni 2022.

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook – følg eller bliv medlem af gruppen ”DMI Istjenesten”.
 

Viden om vejr og klima

Se alle