Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut
                      
Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 8. december 2019 14:15 UTC

På satellitdata optaget 8. december 2019 kl. 09:29 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Frederiksdal blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte skosser. 

04. I Isberg Sund: Ingen is observeret.

05. I Sønderløb: Enkelte skosser.

06. I Arsuk fjord: Spredte områder med tyndis og nyis. Fast tyndis lokalt i de små bugter, ellers enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt – Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser. 

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser. 

11. I Torssukatak: Enkelte små revler af bræis i vestlige del, ellers enkelte skosser.

12. I Knækket: Lokalt fast tyndis og nyis nord og syd for Nyboes Kanal. Ingen is observeret i Knækket. 

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser i østligste del, ellers enkelte skosser.

14. I Sermilik: I nordøstlige del områder og bælter af 2-4/10 bræis, ellers mange isbjerge og skosser. I sydvestlige del langs nordvendte kyster mange isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: I vestlige del enkelte isbjerge og skosser, bla. et mindre isbjerg i selve løbet. I centrale og østlige del enkelte isbjerge og spredte skosser, bla. et isbjerg i selve løbet.

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser, bla et isbjerg lige nordvest for Qoornuata Nunaa.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og spredte skosser. 

22. I Kuanit Sava: Spredte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: I vestlige del spredte isbjerge og skosser, ved mundingen dog desuden enkelte mindre bælter af 1-3/10 bræis. I østlige del bælter og mindre områder med 2-5/10 bræis, ellers spredte isbjerge og skosser. 

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq: Langs sydøst vendte kyster hovedsagelig områder med 6-9/10 bræis. Langs nordvest vendte kyster spredte isbjerge og mange skosser, i vestlige del dog kun enkelte isbjerge og skosser. Fra Nugssuaq og østpå spredte områder med tyndis samt mange isbjerge og skosser. I bunden af Tasiussaq Bugten stort område på tværs med 9+/10 bræis.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Ellers enkelte isbjerge og skosser.
 
26. I ruten syd om Qarmat:  Enkelte isbjerge og skosser. 

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte skosser.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.

30. I Tuno: Enkelte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: Enkelte isbjerge og skosser, i østlige del dog spredte isbjerge og mange skosser.

32. I Narsaq Sund: Område af fast tyndis i bugten nord for Narsaq. Enkelte områder med spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.
 
33. I Narsaq havn: Ingen is observeret.

34. I Skovfjord: Syd for Qangue mindre område med spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: Enkelte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte skosser.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Ingen is observeret.

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte skosser.

41. I Igaliku Fjord: Enkelte skosser. 

42. I ruten Qaqortoq – Niaqornatsiaq: Ingen is observeret.  
 
43. I Ikerasarssungnut: Enkelte skosser.  

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Ingen is observeret. 

46. I ruten Niaqornatsiaq – Sardloq: Enkelt skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Ingen is observeret.

50. Ikerasak ved Sardloq: Ingen is observeret.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte skosser. 

52. I Umanarssup tunua: Ingen is observeret.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Ingen is observeret.

55. I Qaersup Ikerasak: Ingen is observeret.
 
56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Ingen is observeret.

60. I ruten syd om Sagdlia: Ingen is observeret.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte skosser.
 
62. I sydlige Umanartut: Enkelte skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Områder af tyndis og nyis i nordlige del, ellers enkelte skosser.  

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte skosser. 

66. Nord for Arnarqat: Enkelte skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte skosser. 

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte skosser. 

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte skosser.

77. I Nanortalik havn: Ingen is observeret.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk:  Enkelte skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Ingen is observeret.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte skosser.

83. I båkeruten Nanortalik – Frederiksdal: Enkelte skosser.

84. I ruten Nanortalik – Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 6. december 2019 kl. 09:17 UTC for strækningen Frederiksdal til Aappilattoq blev følgende isforekomster observeret: 

85. I ruten Frederiksdal – Aappilattoq: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 7. december 2019 kl. 20:37 UTC for strækningen Aappilattoq til Prins Christian Sund ved det smalle sted blev følgende isforekomster observeret: 

86. I ruten Aappilattoq – Sermerunerit: Mellem Igdlorssuit Havn og Sermerunerit spredte bælter af 1-3/10 bræis, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 6. december 2019 kl. 09:17 UTC for Prins Christian Sund østlige del og ved mundingen blev følgende isforekomster observeret: 

88. I Prins Christian Sund østlige del: Ud for og lidt øst for Kangerdluk enkelte bælter af 5-7/10 bræis. Syd for Sværdfiskens Havn mindre bælter af 3-5/10 bræis, ellers enkelte isbjerge og skosser. 

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte isbjerge og skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt den 11. december 2019. 


For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen ”DMI Istjenesten”.