Ismelding

Grønlands Istjeneste

Danmarks Meteorologiske Institut
                      

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 24. juni 2019 15:25 UTC


På satellitdata optaget 23. juni 2019 kl. 20:44 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Tunua, blev følgende isforekomster observeret: 


01. I Tornarssuk Løb: Enkelte isbjerge og skosser.

02. I Isaløb: Enkelte isbjerge og skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte isbjerge og skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser. 

11. I Torssukatak: Enkelte skosser.

12. I Knækket: Enkelte skosser. 

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser i den østlige del, ellers enkelte skosser.

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og skosser. 

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: I østlige del enkelte isbjerge og skosser, bl.a. et isbjerg lidt sydøst for det smalle sted, ellers enkelte skosser. 

17. I Sydlige Mågeløb: Spredte isbjerge og skosser i den østlige del bl.a. et isbjerg midt i ruten ved det smalle sted, ellers enkelte isbjerge og skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og skosser. 
19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: To isbjerge i det smalle sted nord for Qullissat, ellers enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 24. juni 2019 kl. 09:21 UTC for strækningen Ikerasak til Prins Christian Sund, blev følgende isforekomster observeret:


21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser. 
 
22. I Kuanit Sava: Spredte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: Enkelte isbjerge og skosser.

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq: Ned mod Narsaq Sund enkelte isbjerge og spredte skosser. I centrale del og ned til området ved Tasiussaq 2-3/10 bræis samt mange isbjerge og skosser 
og derudover et bredere område langs den nordlige bred med 4-6/10 bræis. 

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.
 
26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte skosser.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.

30. I Tuno: Enkelte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: Enkelte isbjerge og skosser.

32. I Narsaq Sund: Enkelte områder med spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Enkelte isbjerge og skosser.

34. I Skovfjord: Enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: Spredte isbjerge og skosser ved mundingen af Qoroq isfjord, ellers enkelte isbjerge og skosser. 

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte isbjerge og skosser bl.a. et lige i ruten syd for Qatitit. Ingen is observeret i selve løbet.

37. I Mato løb: Et enkelt isbjerg i den nordlige del af bassinet, ellers ingen is observeret. 

38. Ved Mato Fyret: Ingen is observeret.

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: Ingen is observeret.  

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser.
 
43. I Ikerasarssungnut: Enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Ingen is observeret i selve passagen. Spredte isbjerge og skosser nordøst for passagen.
 
46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.
 
47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte isbjerge og spredte skosser, bl.a. et par isbjerge i rutens sydlige del.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte isbjerge og skosser. 

52. I Umanarssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser. 

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.
 
56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser i østlige del, ellers enkelte skosser.

57. I nordlige Umanartut: Spredte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Spredte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

60. I ruten syd om Sagdlia: Et par isbjerge og spredte skosser i passagen, samt spredte isbjerge lige øst for passagen.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte isbjerge og skosser.
 
62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.
 
63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.  
 
64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

66. Nord for Arnarqat: I vestlige del spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser. 

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser. 

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: I sydlige del ned mod Kap Egede spredte isbjerg og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Spredte isbjerge og skosser. 

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte isbjerge og skosser i sydlige del, ellers ingen is observeret

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Spredte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Enkelte isbjerge og skosser. 

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk:  Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte isbjerge og skosser.

83. I båkeruten Nanortalik – Frederiksdal: Spredte isbjerge og skosser lige nord for Qerqertasugssuk, ellers enkelte isbjerge og skosser i den resterende del af ruten.

84. I ruten Nanortalik – Frederiksdal: Spredte isbjerge og skosser i den vestlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

85. I ruten Frederiksdal – Aappilattoq: Lige syd for Aappilattoq spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

86. I ruten Aappilattoq - Sermerunerit: I vestlige del et område med spredte isbjerge og skosser. Ved Sermerunerit enkelte revler af bræis samt spredte isbjerge og skosser. Ellers enkelte isbjerge og skosser i ruten.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelte isbjerge og skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Mellem Kangerdluk og det smalle sted enkelte revler af bræis samt to store taffelformede isbjerge: et der næsten ligger stille lige øst for det smalle sted – nord for ruten, 
ca. 150 x 200 meter stort, og et andet der bevæger sig langsomt mod vest og som og nu ligger omkring 3 sømil øst for smalle sted – midt i ruten, ca. 350 x 200 meter stort. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte isbjerge og skosser.
 

Næste indenskærs ismelding forventes udsendt den 25. juni 2019. 


For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.
 
Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen DMI Istjenesten.