Vejrekstremer i Grønland

Registreret siden 1958, opdateret 2. marts 2018. 

Seneste rekord: Absolut laveste temperatur for Summit for marts (-61,2 °C), 1. marts 2018.

Manglende sol i vintermånederne skyldes Danmarkshavns placering nord for Polarcirklen. 


Måneder uden nedbør forekommer ofte i Grønland. Eksempelvis faldt der ingen nedbør i juni måned i 10 af årene efter 1958 på 7 stationer. Årstal og lokalitet er derfor af pladsmæssig hensyn ikke medtaget. 
Undtagelsen er november måned, hvor 1 mm nedbør forekommer som den mindste månedssum. Nedbøren forekom ved Daneborg i 1960.

Andre meteorologiske ekstremer siden 1958

Højeste lufttryk: 1059,6 hPa 18. januar 1958 Upernavik
Laveste lufttryk: 936,2 hPa 14. december 1986 og
16. januar 1988
Ikermiuarsuk og Paamiut
Højeste vindhastighed
(middelvind målt over 10 minutter):

54,0 m/sek (194 km/t)
7. februar 1970 Tasiilaq
Højeste vindstød:
75,1 m/sek (270 km/t)
13. januar 1995 Danmarkshavn
Andre vindstødsekstremer:
ca. 90 m/sek (324 km/t)
7. februar 1970

Under den store Piteraq
i februar 1970 i Tasiilaq
blæste vindmåleren af ved
vindstød på 72 m/sek.
Det antages at vindstødene
efterfølgende har nået
ca. 90 m/sek.

Største nedbørmængde
inden for 24 timer:
183,5 mm
1.-2. november 1964 Prins Chr. Sund