Vejrekstremer i Grønland

Registreret siden 1958, opdateret 2. marts 2018. 
Seneste rekord: Absolut laveste temperatur for Summit for marts (-61,2 °C), 1. marts 2018.

Manglende sol i vintermånederne skyldes Danmarkshavns placering nord for Polarcirklen. 

Måneder uden nedbør forekommer ofte i Grønland. Eksempelvis faldt der ingen nedbør i juni måned i 10 af årene efter 1958 på 7 stationer. Årstal og lokalitet er derfor af pladsmæssig hensyn ikke medtaget. 
Undtagelsen er november måned, hvor 1 mm nedbør forekommer som den mindste månedssum. Nedbøren forekom ved Daneborg i 1960.

Andre meteorologiske ekstremer siden 1958

Højeste lufttryk:    
1059,6 hPa 18. januar 1958 Upernavik
     
Laveste lufttryk:    
936,2 hPa 14. december 1986 Ikermiuarsuk
  16. januar 1988 Paamiut
     
Højeste vindhastighed (middelvind målt over 10 minutter):    
54,0 m/sek (194 km/t) 7. februar 1970 Tasiilaq
     
Højeste vindstød:    
75,1 m/sek (270 km/t) 13. januar 1995 Danmarkshavn
     
Andre vindstødsekstremer:    
ca. 90 m/sek (324 km/t) 7. februar 1970

Under den store Piteraq i februar 1970 i Tasiilaq blæste vindmåleren afved vindstød på 72 m/sek.
Det antages at vindstødene efterfølgende har nået ca. 90 m/sek.

     
Største nedbørmængde inden for 24 timer:    
183,5 mm 1.-2. november 1964 Prins Chr. Sund