Normaler Grønland

Klimanormal (1961-1990): nedbørdøgn er opgjort på dage hvor der er faldet mere end eller lig med 1 mm nedbør. 

 

Årsværdier for klimanormal (1961-1990) 

Parameter Pituffik Upernavik Ilulissat Aasiaat Sisimiut
Summeret nedbør (mm) 127 251 266 304 383
Nedbørdøgn ≥ 0,1 mm (antal) 63,6 123,4 104,0 135,9 137,2
Nedbørdøgn ≥ 1,0 mm (antal) 30,2 63,9 59,8 69,1 76,4
Nedbørdøgn ≥ 10,0 mm (antal) 1,9 3,2 5,0 5,0 8,0
Middel af maksimumtemperatur (°C) - -4,5 -0,7 -2,2 -0,7
Middeltemperatur (°C) -11,1 -7,2 -3,9 -4,9 -3,9
Middel af minimumtemperatur (°C) - -9,9 -7,9 -7,7 -7,0
Summeret solskin (timer) - - - - 1.550

 

Parameter Kanger-
lussuaq
Nuuk Paamiut Narsar-
suaq
Qaqortoq
Summeret nedbør (mm) 149 752 874 615 858
Nedbørdøgn ≥ 0,1 mm (antal) 90,2 159,6 155,3 122,0 135,9
Nedbørdøgn ≥ 1,0 mm (antal) 39,3 114,2 12,2 83,2 103,9
Nedbørdøgn ≥ 10,0 mm (antal) 1,7 20,0 26,2 17,9 25,6
Middel af maksimumtemperatur (°C) -0,6 1,4 2,2 4,8 4,0
Middeltemperatur (°C) -5,7 -1,4 -0,8 0,9 0,6
Middel af minimumtemperatur (°C) -10,7 -3,9 -4,0 -3,0 -2,9
Summeret solskin (timer) 1.610 - - 1.431 -

 

Parameter Prins Chr. 
Sund
Tasiilaq Ittoqqor-
toormiit
Danmarks-
havn
Station
Nord
Summeret nedbør (mm) 2.474 984 445 141 188
Nedbørdøgn ≥ 0,1 mm (antal) 183,3 157,5 - 76,0 107,3
Nedbørdøgn ≥ 1,0 mm (antal) 156,6 120,4 - 36,9 52,2
Nedbørdøgn ≥ 10,0 mm (antal) 76,4 31,3 - 1,5 1,9
Middel af maksimumtemperatur (°C) 3,1 1,8 -4,5 -8,9 -13,4
Middeltemperatur (°C) 0,7 -1,7 -7,5 -12,3 -16,9
Middel af minimumtemperatur (°C) -1,9 -5,2 -11,9 -16,1 -21,2
Summeret solskin (timer) - 1.374 1.583 2.003 -