Normaler Grønland

Klimanormaler (1961-1990)*, (1981-2010) og (1991-2020)**

*Nedbørdøgn er opgjort på dage hvor der er faldet mere end eller lig med 1 mm nedbør.
**Foreløbige værdier. Grafen viser kun værdier for de forgangne måneder og vil løbende blive opdateret.

Der har ikke eksisteret målinger af solskin i en årrække på Grønland. Derfor er der ingen klimanormaler for denne parameter i perioden 1981-2010 og 1991-2020. 

Det skal bemærkes, at klimanormalen for 1981-2010 (DMI Report 18-19), samt den foreløbige klimanormal for 1991-2020, indtil videre kun er beregnet på de nordatlantiske stationer, der findes i DMI's historiske datasamlinger "DMI Historical Climate Data Collections" (DMI Report 20-04).

Pituffik
Upernavik
Ilulissat
Aasiaat
Sisimiut
Kangerlussuaq
Nuuk
Paamiut
Narsarsuaq
Qaqortoq
Prins Christian Sund
Tasiilaq
Ittoqqortoormiit
Danmarkshavn
Station Nord

 

Årsværdier for klimanormal (1981-2010) 

 

Årsværdier for klimanormal (1961-1990)