Normaler Grønland

Klimanormal (1961-1990): nedbørdøgn er opgjort på dage hvor der er faldet mere end eller lig med 1 mm nedbør. 

 

Årsværdier for klimanormal (1961-1990)