Normaler Færøerne

Klimanormal (1961-1990): nedbørdøgn er opgjort på dage hvor der er faldet mere end eller lig med 1 mm nedbør. 


Årsværdier for klimanormal (1961-1990) 

Parameter Tórshavn Vága Floghavn
Summeret nedbør (mm) 1.284 1.555
Nedbørdøgn ≥ 0,1 mm (antal) 273 281
Nedbørdøgn ≥ 1,0 mm (antal) 209 215
Nedbørdøgn ≥ 10,0 mm (antal) 45 52
Middel af maksimumtemperatur (°C) 8,6 8,0
Middeltemperatur (°C) 6,5 6,0
Middel af minimumtemperatur (°C) 4,4 3,9
Summeret solskin (timer) 840 -