Normaler Færøerne

Klimanormaler (1961-1990)*, (1981-2010) og (1991-2020)**

*Nedbørdøgn er opgjort på dage hvor der er faldet mere end eller lig med 1 mm nedbør.
**Foreløbige værdier. Grafen viser kun værdier for de forgangne måneder og vil løbende blive opdateret.

Klimanormalen (1981-2010) for solskin, kan ikke sammenlignes med solskin i den foreløbige klimanormal (1991-2020), da to forskellige måleinstrumenter er blevet brugt til at måle solskin i hver klimanormal.

Det skal bemærkes, at klimanormalen for 1981-2010 (DMI Report 18-19), samt den foreløbige klimanormal for 1991-2020, indtil videre kun er beregnet på de nordatlantiske stationer, der findes i DMI's historiske datasamlinger "DMI Historical Climate Data Collections"(DMI Report 20-05).

Tórshavn
Vága Floghavn


Årsværdier for klimanormaler (1961-1990) (1981-2010)