twitter google+ facebook

Prognose for kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt den 15. august 2017 gældende til og med uge 36 (10. september)

Der er intet nyt fra vejrfronten de kommende uger. Vi får fortsat vores vejr fra det vest med temperaturer omkring eller lidt under det normale for årstiden. Nedbørsmængden ender overordnet set omkring det normale for årstiden, dog kan kraftig regn og skybrud give store regionale og lokale forskelle.

I denne uge (uge 33) domineres vejret af fronter og højtryksrygge, der passerer Danmark fra vest. Det giver perioder med blæst, regn og byger, der veksler med korte perioder med mere stabilt og lidt lunere vejr. Nedbørsmængderne ventes lidt over det normale for årstiden, mens temperaturen vil ligge omkring eller lidt under normalen. Følg løbende med i Landsudsigten for detaljer og daglige opdateringer.     

I starten af uge 34 passerer et højtryk syd om landet og stabiliserer en overgang vejret. Det bliver lidt lunere med bedre plads til solen og temperaturer op til 23 grader. Midt på ugen passerer svage fronter fra nordvest med lidt regn, flere skyer og igen lidt lavere temperaturer. Hen mod weekenden ventes endnu et højtryk at passere syd om landet. I så fald får vi igen lidt lunere vejr med bedre kig til solen. Samlet set ventes temperaturen omkring det normale for årstiden, mens nedbørsmængden vil ligge lidt under det normale.

Prognoserne for de to sidste uger - uge 35 og uge 36 - er som altid meget usikre. Det mest sandsynlige er dog, at den ustadige vejrtype fortsætter. Det betyder, at vi får en blanding af sol, skyer og byger over landet samt et temperaturniveau på typisk mellem 18 og 21 grader i dagtimerne. Generelt set ventes temperaturniveauet omkring eller lidt under det normale, mens nedbørsmængder ligger omkring det normale.

Forstå sommervejret

Vil du gerne forstå sommervejret bedre, så læs 'Vejrkorset - sommervejrets fire hjørner'.

Foto Daniel Dam

Foto Marianne Nysted

Foto Simon Svane

Tremånedersprognose

Udsendt 8. august og gældende for perioden september - november 2017

Samlet set ventes perioden at byde på omkring- eller lidt over normal temperatur- og nedbør.

Første halvdel af september ser ud til at byde på nogenlunde samme omskiftelige vejrforhold som har præget sommeren.

Med særdeles usikre prognoser er det endnu for tidligt at udtale sig om detaljerne for den resterende del af perioden september til november, men som helhed ventes de atlantiske lavtryk at tage en bane mod Norskehavet og Mellemskandinavien. Det giver gennemgående omskiftelige vejr, der dog som altid også vil indeholde pænere perioder.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2017

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder