twitter google+ facebook

Sådan bruger du DMI Varsler

DMI varsler  og DMI risiko om farligt vejr er pr 12. maj 2014 på kommunal basis, således at alle 98 kommuner i Danmark i teorien kan få individuelle varsler om farlige vejrfænomener. Tidligere var inddelingen på regionsbasis.

Niveauer

DMI Varsler og DMI risiko er her på siden inddelt på to forskellige niveauer; efter

  • Farlighed, der repræsenteres ved en farve og
  • Vejrtype, der repræsenteres ved en fane

Vælger du at placere dig på fanen ’Alle’, så vil det altid være den vejrtype, som er farligst for netop din kommune, der farver kommunen. På de enkelte faneblade vil en farvet streg vise det farligste vejrfænomen inden for den vejrtype.

Vælger du at placere dig på en fane for en vejrtype, så er det kun varslerne for netop den type, du får vist, når du holder musen hen over et farvet areal.

Sådan gør du

Vagtchefen udsender et DMI Varsel eller DMI risiko om farligt vejr, som du enten modtager på dmi.dk, på app, på sociale medier, som pushbesked eller gennem et af de medier, som viderebringer DMI Varsler.

Herfra går du på dmi.dk, hvor toppen af sitet – med blinkende lamper – viser hvilke fænomener, der er på spil. Listen er sorteret efter, hvornår varslerne er udsendt.

Ved at klikke på en af bjælkerne kommer du til DMI’s Varselsside.

Siden indeholder et kort, som du kan zoome ind på og panorere rundt i. Selvom du kan, så giver det ikke mening at panorere ud over Danmarks grænser, fordi DMI kun varsler på dansk territorie.

I tilfælde af farligt vejr bliver de berørte kommuner farvelagt, og holder du musen hen over en farvelagt kommune, så ser du varselsteksten for kommunen øverst i højre hjørne af kortet.

Pr. 12. maj 2014 har varslerne fået tilføjet et forventet begyndelses- og sluttidspunkt. Det hjælper dig til at vurdere, hvor hurtigt du skal træffe foranstaltninger for at modvirke det farlige vejr i din kommune.