twitter google+ facebook

Metar og Taf

Opdateret 17/8 2017 17.25 UTC

METAR ekvg 171720z auto 15015kt 9999ndv ovc005/// 12/12 q0993 rmk bkn006/// wind 850ft 14022g35kt=
METAR ekgf 171650z 24011kt 9999 few043 17/15 q1009=
METAR ekgc 171720z auto 23011kt 9999ndv bkn016 17/16 q1009=
METAR ekte 171720z auto 24012kt 9999ndv skc 17/15 q1009=
METAR eksn is not available
METAR ekyt 171720z 14010kt 5000 ra br sct010tcu bkn060 18/17 q1009=
METAR eksk 171720z auto vrb05kt 7000 hz -ra few014/// sct036/// bkn068/// 16/15 q1009=
METAR ekvj is not available
METAR ekka 171720z 19005kt 160v220 8000 -ra sct007 bkn035 16/16 q1010=
METAR ekah 171720z auto 15008g27kt 090v220 7000ndv ra bkn017/// 19/17 q1011=
METAR ekeb 171720z auto 16004kt 110v200 6000ndv -shra bkn007/// 16/15 q1010=
METAR ekbi 171720z auto 18007kt 150v220 5000ndv dz bkn005/// ovc041/// 16/15 q1011=
METAR ekvd 171720z auto 20007kt //// ///////// 16/15 q1011=
METAR eksp 171720z 19007kt 7000 few007 bkn024 16/16 q1011=
METAR eksb 171721z 17006kt 7000 -ra few015 bkn040 17/16 q1011=
METAR ekod 171720z 21008kt 180v240 6000 -ra few013 sct022 bkn029 17/15 q1012=
METAR ekrs 171720z auto vrb05kt 9999 -ra few040/// sct100/// 20/17 q1012=
METAR ekrk 171720z auto 13013kt 9999ndv few040/// sct100/// bkn120/// 18/17 q1013=
METAR ekch 171720z 13015kt 9999 -ra bkn047 19/16 q1013 tempo 4000 ra=
METAR ekrn 171720z auto 12012kt 9999ndv bkn094/// 20/16 q1016=

TAF-FC ekvg 171423z 1715/1720 13013kt 9999 bkn007 tempo 1715/1720 3000 -radz br bkn004=
TAF-FC ekgf 171500z 1715/1722 23018kt 9000 sct006 tempo 1716/1722 bkn008=
TAF-FC eksn is not available
TAF-FT ekyt 171720z 1718/1818 13012kt 8000 sct012 bkn020 tempo 1718/1720 3000 ra bkn008 sct040cb tempo 1720/1807 3000 br -shra bkn006 sct020tcu becmg 1720/1722 20012kt=
TAF-FC ekvj is not available
TAF-FT ekka 171720z 1718/1818 19010kt 8000 sct008 bkn030 tempo 1718/1720 4000 -shra bkn006 sct020cb tempo 1720/1807 2500 br -shra bkn004 sct020tcu tempo 1807/1810 7000 bkn008 tempo 1810/1818 4000 shra bkn012 sct020cb=
TAF-FT ekah 171700z 1718/1818 14010kt 9000 -radz bkn030 tempo 1718/1721 4000 radz bkn008 becmg 1721/1723 20008kt 3000 br bkn004 tempo 1723/1807 5000 sct005 bkn045 becmg 1807/1809 9999 nsw sct010 tempo 1809/1812 bkn010 becmg 1813/1815 4000 shra bkn012=
TAF-FC ekeb 171724z 1718/1722 18010kt 9000 -radz bkn015 tempo 1718/1722 2500 shra bkn006 bkn020cb =
TAF-FT ekbi 171700z 1718/1818 14012kt 9000 -radz bkn030 tempo 1718/1720 2500 radz bkn008 becmg 1720/1722 20008kt 1500 br bkn004 tempo 1722/1806 5000 sct004 bkn045 becmg 1806/1808 9999 nsw sct010 tempo 1808/1818 shra bkn012cb=
TAF-FC ekvd is not available
TAF-FT eksp 171720z 1718/1818 20010kt 8000 sct008 bkn025 tempo 1718/1720 4000 -shra bkn008 sct020cb tempo 1720/1806 1800 br -shra bkn003 sct020tcu tempo 1806/1809 6000 bkn006 tempo 1809/1818 4000 shra bkn012 sct020cb=
TAF-FC eksb 171500z 1715/1722 21008kt 7000 -ra bkn020 tempo 1715/1720 4000 ra bkn012 becmg 1720/1722 2500 br bkn005=
TAF-FC ekod 171155z 1712/1718 13012kt cavok becmg 1714/1716 9000 -radz bkn020 tempo 1716/1718 4000 radz bkn012=
TAF-FC ekrk 171724z 1718/1803 14015kt 8000 bkn040 tempo 1718/1724 4000 radz bkn009 becmg 1800/1801 22010kt 2000 br bkn003 tempo 1801/1803 5000 sct005=
TAF-FT ekch 171700z 1718/1818 15012kt 9000 -ra bkn020 tempo 1718/1801 4000 radz bkn008 becmg 1801/1803 22010kt 2500 br bkn004 tempo 1803/1808 5000 sct005 becmg 1808/1810 9999 nsw bkn015=
TAF-FC ekrn 171421z 1715/1721 13010kt cavok becmg 1720/1721 9999 -ra bkn020=

Siden opdateres hvert 5. minut og er kun til orientering.
Flyvedokumentation findes på northavimet.com.

Meteorologiske briefinger til flyvninger, der opererer fra civile flyvepladser i Danmark, Nordsøen og på Færøerne leveres af DMIs flyvemeteorologiske kontor: Telefon 39157272.