Service

På DMI udarbejder og rådgiver vi om vores prognoser og varsler, ligesom vi kontinuerligt overvåger vejr og klima. Vi har indsamlet og indsamler stadig et væld af data om vejr, klima og hav.

Viden om vejret har stor betydning for mange forskellige dele af samfundet. Derfor gør vi vores meteorologiske data gratis og let tilgængelige, så alle kan få glæde af dem.

Data frigives i etaper fra 2019-2022:

2018-2020: 2020 2020 2020
  Meteorologiske 
observationsdata
Oceanografiske
observationsdata
Lyndata
 
       
2020-2022: 2021 2021 2022
  Klimadata Radardata Prognosedata

Data fra DMI bruges allerede i dag i mange forskellige brancher og virksomheder. Vejrdata bruges for eksempel til planlægning af den daglige drift i landbruget, estimering af energipriser, planlægning af bygge- og anlægsprojekter, placering af vindmøller og præsentationer af vejret i medierne. 

I dag sælger DMI data og rådgivning til en lang række kunder inden for blandt andet transportsektoren, landbruget, forsyninger, energiproduktion og forsikring. Nedenfor kan du se nogle eksempler på de produkter, DMI leverer til vores kunder.
 

Varsel om glatføre – VejVejr

DMI har udviklet en række konkrete produkter, for eksempel VejVejr. Det er udviklet for Vejdirektoratet i samarbejde med øvrige vejmyndigheder. VejVejr er et glatførevarslingssystem. Systemet indeholder overvågningsalarmer, prognoser og observationer specifikt for vejnettet, så man kan se, hvornår der skal saltes.

Farligt vejr

Når der er udsigt til, at vejret bliver rigtig voldsomt, har både vandforsyninger og beredskaber behov for at kunne planlægge deres indsatser rettidigt. DMI har derfor på kommerciel basis et samarbejde med forsyningsselskaber primært omkring hovedstaden, hvor DMI varsler og rådgiver forsyninger og beredskaber direkte, før og under voldsomt vejr. Det er for eksempel rådgivning om skybrud og storm.

Sikker forsyning af el og gas 

DMI udvikler prognoser til Energinet, der ejer og udvikler det overordnede el- og gasnet i Danmark. Energinet bruger DMI’s prognoser for særligt vind og solindstråling til at udregne, hvor meget grøn strøm, vindmøller og solpaneler vil producere inden for det næste døgn. Energinet modtager også temperaturprognoser til at forudsige elforbruget i de husstande, der benytter elvarme og varmepumper.

Viden om vejr og klima

Se alle