twitter google+ facebook

Se grønlandsk naturbrand, der lugtes 100 km væk

Naturbrand ved Nordre Strømfjord i Vestgrønland d. 3. august 2017. Foto fra Sentinel-2B satellitten og bearbejdet af Pierre Markuse. Billedfeltet er ca. 10 km bredt. Nord er ned.

Naturbrande forekommer ikke kun i varme lande

Grønland forbindes nok mest med indlandsis, isbjørne og nordlys. Men visse steder bliver det så tørt om sommeren, at vegetationen kan bryde i brand.

Her i august har man kunnet følge en naturbrand, der har udviklet sig ved Nordre Strømfjord ca. 100 km nord for bygden Kangerlussuaq i det centrale Vestgrønland.

Branden udvikler store mængder røg. Beboerne i området fortæller, at røgen indhylder store arealer, og at røgen kan både ses og lugtes så langt væk som i Kangerlussuaq.

Varme og tørke forbereder vegetationen

Over landområdet langs den grønlandske vestkyst kan det blive meget tørt om sommeren, og DMI’s vejrstationer i området måler jævnligt over 20 graders varme.

Seniorklimatolog John Cappelen har i anledningen af branden set på nedbøren i området i løbet af sommeren. Hans vurdering er, at det har været ret tørt i Vest- og Sydgrønland i juni, juli og begyndelsen af august.

Dette har givet gode muligheder for naturbrande. Typisk går der ild i selve vegetationen eller i et lag af tørv, som også findes i store mængder i området.

Selvom naturbrande i Grønland er sjældne, er der dog uofficielle rapporter om flere tidligere tilfælde i Syd- og Vestgrønland.

”Der er efter min bedste overbevisning ingen tvivl om, at klimaet er blevet mere tørt, siden jeg første gang var i området i 1994” siger meteorolog Henning Gisselø, der har været udstationeret for DMI i Kangerlussuaq i alt seks gange.

Billeder af røgen fra det naturbrandhærgede område ved Nordre Strømfjord taget tirsdag den 15. august 2017 af Per Mikkelsen. Klik på billederne for større versioner. Der er fotograferet ud af ruden på et lille privatfly; derfor reflekser og striber på enkelte af billederne.

Der skal ild til

Ud over tør vegetation og en tør jordoverflade er en form for gnist eller ild nødvendig for at starte en naturbrand. Gnisten kommer som regel fra menneskelig aktivitet eller et lynnedslag, men lyn er meget sjældent forekommende i Grønland. Menneskelig aktivitet kan f.eks. være uforsigtighed med bål eller i forbindelse med tobaksrygning.

Sæsonen for naturbrande er dog ganske kort i Grønland.  

”Der er nedbør og betydeligt lavere temperaturer på vej til området, hvor naturbranden hærger. Efteråret står allerede for døren”, slutter Henning Gisselø.

kommunikation@dmi.dk

© DMI, 18. august 2017

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder