Andreas Mogensen kan hjælpe klimaforskere

Månen gemmer på viden om jordens energibalance og vores klima. Men satellitbilleder taget direkte af Jorden forstyrres ofte af atmosfæren, og derfor kan billeder af månen, taget fra rummet, give DMI’s klimaforskerne endnu flere detaljer om jorden. Astronauten Andreas Mogensen kan blive fotograf på det projekt, når han til næste år skal på sin anden mission til den internationale rumstation ISS.

Sidste gang Andreas Mogensen var ude i rummet tog han unikke billeder af de sjældent observerede ’kæmpe-lyn’ set fra rummet. Denne gang kan det måske blive til billeder af månen. Det kan lyde trivielt, da vi er mange, der har fotograferet månen fra jorden. Men billeder af månen, set fra rummet, kan noget helt særligt.
 

Jordens varmebudget: Hvor meget sollys varmer jorden op, og hvor meget varme der slipper ud igen gennem atmosfæren. Det er jordens energibudget og styrer klodens klima, og hvor det er på vej hen.


Derfor er kendskabet til jordens evne til at lyse op en vigtig brik i forståelsen af jordens energibalance. Og her kommer Månen med ind i ligningen -  eller billedet, om man vil.

Stockfoto af månen, credit: Vladgans

Stockfoto af månen, credit: Vladgans

Samme billede af Månen i et sort/hvid-format og et manipuleret billede, hvor der er lagt farver ind for at vise lysintensiteten omkring Månen. Billedet viser, at der er en svag spredning af lys på skyggesiden af månen – lys som kan reduceres markant ved at tage billeder fra rummet. Billedet er taget af DMI’s jordskinsteleskop på Mauna Loa, Hawaii i 2011.

Jordskin - lys fra jorden til månen
Måneskin - månen lyser, fordi solen skinner på den. Men månen modtager også lys fra Jorden, fordi sollyset, der falder på Jorden kastes ud i rummet og oplyser Månen svagt. Lys fra Jorden ud i rummet kaldes jordskin.

Jordskin giver os information om, hvordan sollys reflekteres af Jorden, og vi får således noget at vide om Jordens energibalance, der styrer klimaets udvikling.

Desværre generer atmosfæren, når man ser på jordskinnet ved hjælp af teleskoper på Jorden. Billeder af Månen taget fra rummet, har derimod ikke nogen atmosfære til at genere, og dermed vil billederne kunne afsløre unik viden om jordskinnet.

- Vi henter allerede enorme mængder informationer ned om Jorden og vores klima fra satellitter. De observerer konstant jorden, temperaturer, fugtighed og meget andet fra deres kredsløb. Disse målinger kan blive endnu mere præcise, hvis vi kan få et mere nøjagtigt billede af jordskinnet ude fra rummet, fortæller Peter Thejll, Klimaforsker under Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) ved DMI.

Billeder af Månen taget fra en rumstation er altså en enestående chance for at få billeder af månen, hvor atmosfæren ikke forstyrrer lyset. Billeder, som kan give klimaforskere et endnu bedre billede af, hvor meget energi, jorden sender ud til månen.

- Udover at billeder af månen taget ude fra rummet kan give os ny viden om jordens energibalance, så kan billederne blive et vigtigt input til et projekt, vi har sammen med DTU Space og IRS Stuttgart, hvor vi designer et jordskinsinstrument til en satellit, som skal kunne tage billeder af månen løbende, uddyber Peter Thejll.

Projektet, hvor Andreas Mogensen skal tage billeder af månen, er med blandt 10 danske forsøg, der har fået chancen for at blive til virkelighed, når Andreas Mogensen skal på sin anden mission til den internationale rumstation ISS i 2023. Og desuden støtter forsøget et ph.d.-projekt ved DTU Space, i et samarbejde mellem DMI, DTU Space og IRS i Stuttgart.

De 10 projekter
10 projekter er nu kommet så langt i processen, at de ansvarlige for hvert projekt har præsenteret og forsvaret deres forslag over for eksperter fra ESA og er blevet godkendt til at gå videre i processen om at komme med ombord i efteråret 2023.

De 10 projekter er ikke helt i mål. For at de kan blive en realitet, skal der arbejdes hårdt på at blive klar. Projekterne skal opnå lægefaglig godkendelse, og der skal være styr på sikkerheden for det udstyr, der skal til ISS. Alt sammen skal være klar til opsendelse allerede om et år i juni 2023.

De 10 forsøg:

  1. Lys i rummet
  2. 100.000 billeder i sekundet af kæmpelyn i atmosfæren
  3. Demonstration af Wearable til rummet og ekstreme miljøer
  4. Andreas Mogensen tager billeder af Månen fra ISS.
  5. Virtual Assistance Mental Balance (VAMB)
  6. Virtuel Reality til brug under motion i rummet
  7. Test af MD-filtersystem til vandrensning i rummet
  8. EEG-målinger i øret skal måle astronauters søvn
  9. Rock-IoT Science
  10. 3D metalprint i vægtløshed

 

European Space Agency og UFM har udvalgt forsøgene, der spænder vidt fra klimaforskning via Månen til søvnforskning og 3D print. Du kan læse mere om de 10 forsøg her

Af Herdis Preil Damberg, DMI Kommunikation
7. juli 2022

Viden om vejr og klima

Se alle