324% mere tidevand i Danmark

Vi har kraftigt opgraderet vores prognoser for tidevandet i årene 2017 og 2018. Faktisk er antallet af punkter mere end firdoblet

DMI leverer tidevandstabeller for danske-, færøske- og grønlandske farvande.

Typisk ligger tabellerne klar godt et år frem i tiden. Derfor er dem, der gælder for 2018, nu tilgængelige. Og denne gang er det med en kraftig opdatering.

"Det danske net af tidevandslokaliteter er blevet meget mere fintmasket. Vi er gået fra 17 til 72 punkter. Med andre ord har vi øget antallet med 324%", siger oceanograf Mads Hvid Ribergaard, som har stået for beregningerne.

Opdateringerne gælder dog ikke kun for 2018, men er også udført for 2017.

Nye nulpunkter

Der er desuden beregnet nye nulpunkter for samtlige lokaliteter.

"Dybderne i danske, færøske og grønlandske søkort refererer til en nulpunkt i det såkaldte laveste astronomiske tidevand eller LAT", forklarer Mads Hvid Ribergaard.
"Undtagelsen er de indre danske farvande, altså Kattegat, Bælthavet og Østersøen. Her er referencen middelvandstanden".

Tidevandstabellerne viser de variationer i vandstanden, som skyldes Månens og Solens tiltrækningskraft; det såkaldte astronomiske tidevand. De faktiske variationer i vandstanden er summen af det astronomiske tidevand samt påvirkninger fra f.eks. vind, lufttryk og havets massefylde. Derfor er det vigtigt, at du ligeledes følger med i prognoserne for den aktuelle vandstand.

Da dmi.dk står foran en snarlig opgradering, har vi valgt i første omgang at lægge de nye tidevandstabeller på ocean.dmi.dk.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 7. april 2017.

Lavvande ved Svelmø. Foto Henning Carlsen.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle