Statistikken trækker sommeren ned

Jo koldere maj og juni er, jo mere svækkes håbet om en varm højsommer. Det viser ny klimatologisk undersøgelse.

En kølig forsommer i maj og juni følges typisk af en kølig højsommer i juli og august. Det afslører klimatolog Mikael Scharling i en ny analyse.

Ifølge klimatologen ender maj og juni i år med et gennemsnit omkring 11,3°C. På baggrund af ren statistik får vi i de kommende to måneder en gennemsnitstemperatur omkring 14,5°C.

"Det er desværre til den kølige side", siger Mikael Scharling.
"Heldigvis er der en relativ stor usikkerhed på resultatet, men på basis af dataene for årene 1874 til og med 2014, er det usandsynligt, at vi får en sommer som sidste år, hvor gennemsnittet af juli og august nåede op på 17,2°C".

Havet husker koldstarten

Mikael Scharling vurderer, at særligt ét fænomen er skyld i koblingen mellem en kølig start og en kølig slutning på sommeren.

"Havtemperaturen omkring Danmark ændrer sig kun langsomt. Det betyder, at lav vandtemperaturer i forsommeren alt andet lige også giver lave vandtemperaturer under højsommeren. Danmark er et lille land med havet tæt på, uanset hvor du er; derfor er vi meget påvirket af den proces. Havet har med andre ord en længere vejrhukommelse end atmosfæren, og det er først og fremmest havet, som husker den dårlige start på sommeren".

Det er dog - heldigvis - ikke kun havet, som styrer temperaturen i Danmark. Også strømninger i atmosfæren har betydning.

Middeltemperatur maj og juni

Middeltemperaturen for maj og juni plottet mod middeltemperaturen for juli og august for årene 1874 til og med 2014 (blå punkter). Tendenslinjen er beregnet på baggrund af disse data (sort linje). Den forventede maj-juni temperatur og resulterende juli-august temperatur for 2015 er indtegnet som et rødt punkt. Det fremgår af figuren, at en kold opstart på sommeren (maj og juni) generelt efterfølges af en kølig højsommer (juli og august), mens en varm opstart på sommeren efterfølges af en varm højsommer. Det fremgår også, at der er en stor variation i data og temperatursammenhængen mellem de to perioder ikke er entydig. Grafik Mikael Scharling. Klik for stor version.

"Vinden kan cirkulere varm eller kold luft frem til Danmark. F.eks. tilfører vind fra syd og øst typisk varme om sommeren, mens vind fra vest og nord leverer et køligere vejr. Det sidste har vi set i år, hvor kølig luft fra Atlanten er strømmet ind over os i maj og juni og ser ud til fortsat at gøre det i al fald i starten af juli. Strømningsmønstrene med tilhørende temperaturer kan altså være stabile over længere perioder, men vil dog generelt variere meget mere og hurtigere end havtemperaturen. Så selv om havet er koldt omkring Danmark, kan man godt have en periode med sommerlige lufttemperaturer. Det er en situation, vi tit oplever i maj måned", siger klimatologen.

Man skal dog ikke overfortolke koblingen mellem temperaturen i for- og højsommeren, beroliger klimatologen.

"Somre med en lav middeltemperatur kan let indeholde perioder med godt sommervejr. Og så er der flere eksempler på, at en kølig juni blev efterfulgt af en god sommer".

Klintekyst

Det er i udstrakt grad havet, der har hukommelsen om en kølig start på sommeren. Foto Liselotte Kahns.

  • I 2012 endte juni på kølige 12,7°C. Alligevel fik vi en rimelig sommer med flere landsdækkende varmebølger både i juli og august.
  • I 1994 endte juni på blot 13,1°C, men i halen på den fulgte en - på daværende tidspunkt - rekordvarm juli med et temperatursnit på hele 19,5°C.
  • I 1923, som bød på den koldeste juni DMI har registreret med kun 10,7°C, fik Danmark stadig en hæderlig juli inden august igen bød på køligt vejr.

Håbet om en god sommer lever altså stadigvæk.

24. juni 2015

Mølle

Der er - trods en overvægt af kølige højsomre efter en kølig forsommer - stadig håb. Foto Niels Lecoultre.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram