Danmark omgivet af varmt hav i sommeren 2014

Det er ikke uden grund, at badegæster ved de danske strande denne sommer har boltret sig i varmt badevand. Havet omkring Danmark har også været ganske lunt, beretter oceanograf, der ser det hele lidt fra oven.

Onsdag den 30. juli toppede havvandstemperaturen i de indre danske farvande og ved Bornholm: et gennemsnit over havområderne giver nemlig 22 grader. Ved Vesterhavet var havvandstemperaturen dog knap så høj og toppede med 21 grader et par dage før. Temperaturerne er målt fra satellitter.

I løbet af juni og juli steg havvandstemperaturen om ikke jævnt så i store træk fra 12-14 grader til de nævnte 21-22 grader. Temperaturen ved Vestkysten lå begge måneder op til et par grader under temperaturen i de indre danske farvande. Ved Bornholm lå temperaturkurven det meste af tiden mellem kurverne for de to andre områder.

Året 2012 til sammenligning

Om det er usædvanligt, kan oceanograf Jacob Høyer i Center for Ocean og Is, DMI, svare på. Han har undersøgt, hvordan havvandstemperaturene i 2014 var i forhold til de sidste par år.

"Sammenlignet med 2012, hvor vi havde en noget køligere sommer, har det været cirka 4-5 grader varmere i år," siger Jacob Høyer.          

 Siden slutningen af juli er temperauren i overfladehavvandet dog faldet drastisk, og vandtemperaturen er i løbet af august i gennemsnit blevet cirka 4 grader koldere. Den største afkøling er sket i de indre danske farvande med over 5,5 grader.  

havvandstemperaturer sommer 2014

Sidst i juli toppede denne sommers havvandstemperaturer i de danske farvande. Kortet viser havvandstemperaturen den 30. juli om formiddagen baseret på satellitmålinger natten før. I de indre danske farvande var temperaturen over 20 grader, ved Vestkysten 1-2 grader koldere. Klik for stor version.

badevandstemperaturen i juli 2014

I juli måned 2014 nåede badevandstemperaturen i de danske farvande op på mere end 21 grader. Ved vestkysten blev den højeste temperatur 21 grader den 28. juli, og to dage senere toppede temperaturerne i de indre danske farvande og omkring Bornholm den 30. juli med 22 grader. Til sammenligning ses temperaturene ffra 2012. Grafik Jacob Høyer.

Otte satellitter på natarbejde

Grundlaget for hans vurdering er satellitters registreringer af temperaturen i havoverfladen siden 1982. Hver dag passerer omkring otte satellitter Danmark i cirka 1000 kilometers højde og gør det to gange i døgnet. På DMI modtager man satellitternes registreringer og analyserer dem løbende.        

Natregistreringerne giver et godt bud på de temperaturer, som en badende vil opleve den følgende formiddag. Om eftermiddagen kan badevandstemperaturen være flere grader højere. Det gælder specielt ved lavvande og i områder med stillestående vand, vurderer Jacob Høyer.

"De satellitbaserede temperaturkort for havoverfladen er ikke udviklet specielt til kortlægning af badevandets temperatur," siger Jacob Høyer. "Formålet med dem er at følge ændringer i havoverfladens temperatur i de danske farvande over tid. Og ikke mindst bruges temperaturerne som et nødvendigt input til de modeller, der forudsiger de oceanografiske forhold som for eksempel strøm, bølger og vandstand."

Kolde skyer

Satellitternes sensorer modtager den varmestråling, som havoverfladen udsender og omregner den til en overfladetemperatur. Vejr, bølger og vanddybde spiller ind, men Jacob Høyer anser temperaturen for at være repræsentativ for den øverste meter af vandsøjlen.

"Jeg kan ikke bruge satellitregistreringerne ukritisk," siger oceanografen. "Skyer viser sig som kolde områder, fordi skyernes top er koldere end havvandet nedenunder. Heldigvis har vi automatiske metoder, som kan filtrere områder med skyer fra."

4. september 2014.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle