twitter google+ facebook

Forskerne enige: Så meget stiger temperaturen

Forskellige metoder giver lidt forskellig værdi for Jordens middeltemperatur. Men når man taler om klimaforandringer, er det vigtigste, hvor meget temperaturen ændrer sig. Her får man næsten samme resultat, uanset hvilken metode man bruger.

"15,0°C"

Forskere er kendte for indviklede svar med mange forbehold, men seniorforsker Martin Stendel, Danmarks Klimacenter, DMI, svarer kort og præcist på spørgsmålet om, hvad Jordens middeltemperatur er.

"Der findes lidt forskellige metoder til at beregne middeltemperaturen. Typisk kan den præcise værdi, man kommer frem til, svinge 0,1°C afhængigt af, hvilken metode man bruger. Men når man interesserer sig for klimaforandringer, er det faktisk ikke så vigtigt, hvad middeltemperaturen helt nøjagtigt er," siger Martin Stendel og uddyber:

"Det vigtige er jo, hvor meget temperaturen ændrer sig og i hvilken retning. Og her er der fuldstændig overensstemmelse mellem de forskellige metoder: man får den samme kurve for, hvordan temperaturen har ændret sig gennem de sidste mange år. Der er altså intet belæg for at afvise, at der sker en global opvarmning i disse år, ved at henvise til usikkerhed i valget af metode."

Den globale overfladetemperatur siden 1850 i fire datasæt. Bemærk, at forskellene mellem datasættene (NCDC, GISS, CRU og ERA-Interim) er betydeligt mindre end selve opvarmningen af Jorden. De tynde linjer viser månedlige temperaturafvigelser for de fire datasæt, mens de tykke linjer er de tilsvarende middelværdier over ti år. Grafikken opdateres jævnligt. Skal du brugen den til tryk; fe.sk. i forbindelse med en lærebog, så kontakt kommunikation@dmi.dk. Grafik: DMI.

Læs mere om, hvordan man måler og beregner Jordens middeltemperatur.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen

Redaktion Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder