twitter google+ facebook

El Niño - et klimafænomen

El Niño er et naturligt klimafænomen, som opstår hvert anden til syvende år i det tropiske Stillehav. På grund af fænomenets omfang, påvirker det vejret over store dele af kloden.

På spansk betyder El Niño drengebarnet eller Jesusbarnet. Det har fået sit navn, fordi man langs Perus og Ecuadors kyst registrerede en svag, varm havstrøm hvert år ved juletid. Fænomenet har været kendt i flere århundreder blandt lokale fiskere. Det er dog først de seneste årtier, at man er blevet klar over fænomenets omfang.

I dag betegner El Niño en periode med ualmindelig opvarmning af vandet langs den sydamerikanske vestkyst. Det påvirker hav- og atmosfærestrømmene henover Stillehavet. Det samlede fænomen, som kobler atmosfære og oceanprocesser, kaldes El Niño Southern Oscillation (ENSO), hvor Southern Oscillation referer til atmosfæreændringerne i forbindelse med en El Niño.

Havtemperatureranomalier i det tropiske Stillehav under den hidtil kraftigste El Niño i december 1997. I Niño 3.4 regionen, det markerede område på kortet, måles temperaturen kontinuert ved havoverfladen. Forskellen mellem den 3-måneders løbende gennemsnitstemperatur i samme område og den gennemsnitlige temperatur for de samme 3-måneder for 30-årsperioden 1971-2000, kaldes Oceanic Niño Index (ONI). Kilde www.noaa.gov

ENSO har i særdeleshed en effekt på vejret i lande som grænser op i mod det tropiske Stillehav. Blandt andet falder der kraftig nedbør langs Sydamerikas vestkyst, og Filippinerne, Indonesien og Australien oplever en mere tør periode under en El Niño.

Efter en El Niño køler havet i det østlige Stillehav af igen. Ofte, men ikke altid, falder vandtemperaturen mere end hvad der er klimanormalen. Det er den omvendte tilstand af El Niño og hedder La Niña, som betyder 'pigebarnet'.

For at definere en El Niño eller en La Niña bruger forskere Oceanic Niño Index (ONI). ONI er en temperaturanomali i området mellem 5 grader syd til 5 grader nord og 120 til 170 grader vest. Dette område er også kaldet Niño 3.4 regionen. Se grafik ovenfor.

En El Niño er defineret ved et ONI på over + 0,5 °C, altså en 3 måneders gennemsnitstemperatur som er mindst 0,5 °C over 30-årsmidlet. Tilsvarende er en La Niña defineret ved et ONI lavere end - 0,5 °C. Svingninger imellem plus-minus 0,5 °C fra 30-årsmidlet bliver betragtet som normalt.

ONI i perioden januar 1950 til marts 2012. De negative perioder, viser La Niña tilstande og de positive El Niño.

En moderat El Niño er et ONI på over 1 °C og en kraftig El Niño er et ONI på over 1,5 °C. Tilsvarende gælder for La Niña blot med negative værdier for ONI. Senest havde vi i perioden fra omkring november 2010 til februar 2011 en kraftig El Niño. Denne periode er blevet efterfulgt af en længere periode med moderate og kortvarigt kraftige La Niña-tilstande.

Som sagt kan der gå så meget som 7 år og så lidt som blot 2 år mellem to El Niño'er. Hvis man kun tæller de seneste 30 år er der registreret 7 El Niño’er og 5 La Niña’er.

1982/1983 El Niño  Kraftig
1986/1987El NiñoModerat
1988/1989La NiñaKraftig
1991/1992El NiñoKraftig
1994/1995El NiñoModerat
1997/1998El NiñoKraftig
1998/1999La NiñaModerat
1999/2000La NiñaKraftig
2002/2003El NiñoModerat
2007/2008La NiñaModerat
2009/2010El NiñoKraftig
2010/2011La NiñaModerat
2012/2013El NiñoSvag

Kilde: noaa.gov

Der er kun medtaget moderate og kraftige El Niño'er, på nær den seneste El Niño, som blev kategoriseret som svag.

Du finder links til andre hjemmesider med El Niño i 'Værd at Vide'-boksen til højre

Temaet er skrevet af Eigil Kaas, Henrik Feddersen, Wilhelm May, Leif Laursen og Mikael Barfred

Redaktion Martin Olesen og Carsten Ankjær Ludwigsen

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder