Spørgsmål: Hvorfor måler jeg en anden temperatur end DMI?

Svar: Når private temperaturmålinger ofte afviger meget fra DMI's officielle målinger, skyldes det, at kravene til hvor og hvordan målingerne foretages, ikke er opfyldt.

Officielle lufttemperaturmålinger foretages 2 meter over jordoverfladen i en ventileret skærm eller i en termometerhytte som er et hvidmalet skab med jalousivægge. Hytte eller skærm beskytter instrumenterne mod såvel direkte solstråling som varmestråling fra jordoverfladen. Jalousivæggene sikrer en ensartet luftstrømning forbi instrumenterne. I daglig tale kaldes termometerhytten for en engelsk hytte.  

Private termometre sidder ofte tæt op ad en husmur, som kan give læ, og som kan afgive varme.

 

Spørgsmål: Har graddage noget med temperatur at gøre?

Svar: Definitionen er faktisk meget simpel, da det er (den positive) forskel mellem en konstant indendørs-temperatur og den gennemsnitlige udendørstemperatur set over et døgn. Graddagene kan derefter akkumuleres over en vilkårlig periode, fx en kalendermåned. Den konstante indendørs-temperatur kalder man også basis-temperaturen. I Danmark og Sverige er basistemperaturen sat til 17 grader, som således er den temperatur, varmeanlægget skal levere energi til. Det lyder umiddelbart som en noget kølig indendørs-temperaturer, men som regel kan man lægge omkring tre grader til fra os selv samt belysning, hårde hvidevarer, tv, computere osv. Dvs. at vi indendørs har ca. 20 grader eller derover.

Er døgnmiddeltemperaturen +5 grader registreres der således 17 - 5 = 12 graddage for dette døgn.

Solskin og vind influerer på den energimængde, man skal bruge til opvarmning, og derfor er der også behov for at korrigere de ‘rå graddage’ beregnet udfra temperaturen med et bidrag, der i tilfælde af solskin nedsætter graddagetallet og omvendt øger det, når vindhastigheden er over et vist niveau.

 

Hvad er Wind chill (kuldeindeks)?

Svar: Wind chill eller kuldeindeks på dansk er et udtryk for den ”temperatur” ved ganghastighed (ca. 5 km/t), som kroppen oplever, når den udsættes for afkøling af vinden.

 

Hvordan beregnes wind chill (kuldeindeks)?

Svar: Der findes to formler for beregning af wind chill. Den ”gamle” formel der stammer fra forsøg med hvor hurtigt vand fryser i en lille plastikcylinder udført i Antarktisk i 1939, har dette udtryk, hvor u er vindens hastighed i m/s og t er temperaturen i grader Celcius. Formlen er kun gyldig i intervallerne -50°C til +25°C samt vindhastigheder fra 2 til 22 m/s.

Den nye formel, der er udledt af canadiske og amerikanske forskere i 2001 ud fra bl.a. kliniske forsøg på mennesker i en afkølet vindtunnel, samt computersimuleringer, tager i modsætning til den gamle formel f.eks. hensyn til afstanden fra 1,5 m (typisk hovedhøjde) til 10 m's højde (standard vindmålehøjde, hvor vinden er kraftigere). Den formel har dette udtryk.

Formlen er kun gyldig op til  +10°C samt vindhastigheder fra 1,3 m/s.

Igen er u vindens hastighed i m/s og ttemperaturen i grader Celcius.

Denne formel benyttes i bl.a. DMI´s vejrlommeregner. 

Hvad er hedeindeks?

Svar: Hedeindekset er et udtryk for den temperatur vi tilsyneladende oplever som funktion af den målte aktuelle lufttemperatur og luftfugtigheden. En høj luftfugtighed reducerer kroppens mulighed for at komme af med varmen.

 

Hvordan beregnes hedeindekset?

Svar: Beregningen af hedeindekset eller "udtrykket for den temperatur vi tilsyneladende oplever som funktion af den målte aktuelle lufttemperatur og luftfugtigheden".er som følger og gælder kun for temperaturer over 26 grader og relative luftfugtigheder over 40%:

Hvor det gælder at

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder