Kommende data og versionshistorik

 

Kommende data - december 2020

Ud over de klimaindikatorer, som allerede findes i Klimaatlas, kommer der i december 2020 yderligere en række. Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse klimaindikatorer er:

 

Temperatur
 • Daglig max-temperatur
 • Daglig min-temperatur
 • Højeste temperatur
 • Laveste temperatur
 • Årets temperaturinterval
 • Døgnets temperaturinterval
 • Hedebølge
 • Varmebølge
 • Frostdøgn
 • Vækstsæson
Overflade
 • Solindstråling (globalstråling)
 • Potentiel fordampning
Vind
 • Vindstyrke (middelvind)
 • Ekstremvind (hyppighed af vindstyrke over 25 m/s)
 • Information om vindretning (middelvind og ekstremvind)
Vandstand og stormflod
 • Stormflod – 100 års hændelse
 • Information om meget høje stormfloder
 • 1-årshændelse vandstand
 • 1-årshændelse vandstand – varighed
 • 5-årshændelse vandstand
 • 5-årshændelse vandstand – varighed
 • Ændring i hyppighed af nuværende 20-års hændelse

   

Versionshistorik

Data i Klimaatlas opdateres løbende. Hvis du er interesseret i ældre versioner af data, kan de fremfindes nedenfor. Den nyeste udgave af data finder du i Klimaatlas ved at hente data direkte fra 'Data i Klimaatlas'.

Nuværende version:

 • v2020a (juni 2020)

Opdateringer siden forrige version:

 • 8 nye indikatorer tilføjet: 5, 20-, og 50-årshændelser for time- og døgnnedbør, tørre dage og længste tørre periode.
 • Modelgrundlag udvidet for klimavariable Nedbør, Nedbør (Returværdier) og Temperatur. Disse klimavariable er nu baseret på op til 57 modeller.
 • Indikatorer for Vanstand og stormflod er uændrede i forhold til v2019a.

Tidligere versioner:

 • v2019a (september 2019, lancering af Klimaatlas)

Excel-fil for hele landet v2019a (ca. 9 MB)

NetCDF-fil for hele landet v2019a (ca. 300MB)

Ekstra indikatorer for 5-, 20- og 50-årshændelser for nedbør (returværdier for både time og døgn) offentliggjort marts 2020. Læs mere.

Få besked, når vi opdaterer data

Skriv din email i feltet. Så får du besked, når data opdateres.