Kommende data og versionshistorik

Data - 2019

Nedbør og tørke
 • Gennemsnitsnedbør
 • Maksimal døgnnedbør
 • Maksimal 5-døgnsnedbør
 • Maksimal 14-døgnsnedbør
 • Døgn med over 10 mm nedbør
 • Døgn med over 20 mm nedbør
 • Skybrud
 • 2-årshændelse døgnnedbør
 • 10-årshændelse døgnnedbør
 • 100-årshændelse døgnnedbør
 • 2-årshændelse timenedbør
 • 10-årshændelse timenedbør
 • 100-årshændelse timenedbør
Temperatur
 • Gennemsnitstemperatur
Havniveau og stormflod
 • Middelvandstand
 • 20-årshændelse stormflod
 • 50-årshændelse stormflod

Kommende data - 2020

Ud over de klimaindikatorer, som allerede findes i Klimaatlas, kommer der i løbet af 2020 yderligere en række. Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse klimaindikatorer er:

Nedbør og tørke
 • Antal tørre døgn
 • Længste tørre periode
Temperatur
 • Gennemsnitlige daglige max-temperatur
 • Gennemsnitlige daglige min-temperatur
 • Højeste temperatur
 • Laveste temperatur
 • Vækstsæson
 • Årets temperaturinterval
 • Døgnets temperaturinterval
 • Hedebølge
 • Varmebølge
 • Frostdøgn
Havniveau og stormflod
 • 100-årshændelse stormflod
 • Frekvens for forhøjet vandstand over 1,0 m
 • Varighed af forhøjet vandstand over 1,0 m
 • Frekvens for forhøjet vandstand over 2,0 m
 • Varighed af forhøjet vandstand over 2,0 m
 • Stormflod worst case
 • Frekvens for forhøjet vandstand over 1,5 m
 • Varighed af forhøjet vandstand over 1,5 m
 • Frekvens for forhøjet vandstand over 2,5 m
 • Varighed af forhøjet vandstand over 2,5 m
Solindstråling, luftfugtighed og fordampning
 • Solindstråling
 • Luftfugtighed
 • Reference-fordampning
Vind
 • Gennemsnitlig vindstyrke
 • Vindretning
 • Retning for ekstrem vind
 • Vind over 25 m/s

   

Versionshistorik

Data i Klimaatlas opdateres løbende. Hvis du er interesseret i ældre versioner af data, kan de fremfindes nedenfor. Den nyeste udgave af data finder du i Klimaatlas ved at hente data direkte fra 'Data i Klimaatlas'.

Nuværende version:

 • V2019a (september 2019)

Få besked, når vi opdaterer data

Skriv din email i feltet. Så får du besked, når data opdateres.