Populærvidenskabelige artikler om hav og is

Det frosne hav

Det frosne hav

Udbredelsen af havis ved Nordpolen svinder i disse år med et areal svarende til Danmark om året. Dette skyldes for en stor dels vedkommende den globale opvarmning, men naturlige variationer i strømsystemerne i Atlanten har også en fi nger med i spillet.

Læs mere.

 

Overflademassebalance af Grønlands Indlandsis

Overflademassebalance af Grønlands Indlandsis

En vigtig del af vores daglige aktiviteter i forskningsafdelingen på DMI vedrører effekterne af klimaændringer i Arktis, - og især den totale massebalance af Indlandsisen i Grønland. Massebalancen er vigtig, både globalt og regionalt, fordi den er bestemmende for, hvor meget havet vil stige eller falde.

Læs mere.

 

Den grønlandske flom juli 2012

Den grønlandske flom juli 2012

»Min familie og jeg var på tur til isfronten, og lige som vi runder det sidste forbjerg og kan se indlandsisen, kollapser hele gletscherfronten. Jeg har aldrig set noget lignende før eller siden. Det var enorme mængder is, der kollapsede. I løbet af meget kort tid steg vandstanden i elven med 10–20 meter.«

Læs mere.

 

Når der er varmt på toppen - træk af Indlandsisens klima og vejr

Når der er varmt på toppen - træk af Indlandsisens klima og vejr

Glaciologer henter fortiden op fra dybet ved at bore i isen, fordi iskappen her ideelt set ligger stille, hvor den alle andre steder med forskellig hastighed flyder mod randområdet. For meteorologer og klimatologer repræsenterer stedet en nøgle til forståelse af det, der foregår på den store iskappe.

Læs mere.

 

Tsunamibølgens voldsomme kraft - fysiske karakteristika

Tsunamibølgens voldsomme kraft - fysiske karakteristika

I Japan er tsunamier en velkendt naturkraft, og ifølge statistikken forekommer ca. 17 % af verdens tsunamihændelser her. Navnet Tsunami er da også japansk og betyder “havnebølge” (udtales soo-n'a-mee). 

Læs mere.