Ismelding

Grønlands Istjeneste

Danmarks Meteorologiske Institut
   
Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 19. april 2019 08:00 UTC


På satellitdata optaget 18. april 2019 20:44 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Aappilattoq, blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser. 

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser. I ruten ved Assannguit 9/10 fastis (ungis). I ruten ved Qipisarqo åbent vand.

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser. 

11. I Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

12. I Knækket: Enkelte isbjerge og skosser. Ved Nyboes Kanal 10/10 fastis (ungis).

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser. 

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: I den vestlige del enkelte isbjerge og skosser. I den østlige del spredte isbjerge og skosser. 

17. I Sydlige Mågeløb: I den vestlige del enkelte isbjerge og skosser. I den centrale og østlige del spredte isbjerge og skosser. 

18. I området vest for Ugarmiut: Mange isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Spredte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Spredte isbjerge og mange skosser. 

21. I Ikerasak: Spredte isbjerge og mange skosser. 
 
22. I Kuanit Sava: Mange isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: Spredte isbjerge og skosser fra mundingen til centrale del. Enkelte isbjerge og skossser fra centrale del til Narsaq Sund.

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq: Spredte isbjerge og skosser fra Narsaq Sund til centrale del af ruten. 5-7/10 bræis og ungis i den nordlige del af ruten.
 
25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og spredte skosser.
 
26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.

29. I Teisteløb: Mange isbjerge og skosser i hele den østlige del og i selve løbet. Ellers spredte isbjerge og skosser

30. I Tuno: Spredte isbjerge og mange skosser.
 
31. I Tunuaraq: Mange isbjerge og skosser.

32. I Narsaq Sund: Mange isbjerge og skosser i den vestlige del, ellers spredte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Enkelte skosser (estimeret).

34. I Skovfjord: Enkelte isbjerge og spredte skosser fra mundingen til Mato Løb. Mange isbjerge og skosser mellem Narsaq Sund og Mato Løb. 

35. I Tunugdliarfik: Spredte isbjerge og skosser, dog vest for mundingen af Qoroq mange isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Tre isbjerge midt i selve løbet, og i den østlige del af ruten ved Pardlit 1/10 storis og bræis, ellers enkelte isbjerge og skosser i ruten.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser. 

38. Ved Mato Fyret: Enkelte isbjerge og skosser.

39. I Qaqortoq havn: Enkelte skosser (estimeret).

40. I Julianehåbs Fjord: 3-5/10 storis og bræis i den centrale og østlige del af fjorden. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: 1-2/10 storis og bræis ved mundingen, ellers enkelte skosser i fjorden.

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: I den vestlige del af ruten bælter af 8/10 storis og bræis. I den østlige del af ruten områder med 4-6/10 storis og bræis. Enkelte isbjerge og spredte skosser i hele ruten.

43. I Ikerasarssungnut: 1-3/10 storis og bræis samt enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: 8/10 storis og bræis.

45. Ved Niaqornatsiaq: 6-8/10 storis og bræis samt spredte isbjerge og skosser. 

46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: 9+/10 storis i den østlige del, samt 4-6/10 storis i den vestlige del, og mange isbjerge og skosser i hele ruten. 
 
47. Ved Paggivik Fyr: Spredte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: 1-2/10 storis og bræis i den sydlige del af ruten samt spredte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: 9+/10 storis og bræis samt spredte isbjerge og skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: 9+/10 storis og bræis samt mange isbjerge og skosser. 

51. I ruten syd om Sarqardlit: 2-4/10 storis og bræis samt mange isbjerge og skosser. 

52. I Umanarssup tunua: Spredte isbjerge og skosser.

53. I ruten syd om Imilik: 2-4/10 storis og bræis samt mange isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: 1-3/10 storis og bræis samt spredte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasa: Spredte isbjerge og skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: 1-2/10 storis og bræis samt spredte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Spredte isbjerge og skosser.
    
59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Enkelte revler af storis og bræis samt spredte isbjerge og skosser, bl.a. to isbjerge midt i ruten ved det smalle sted.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte revler af storis og bræis samt spredte isbjerge og skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: 1/10 storis og bræis samt spredte isbjerge og skosser.
 
62. I sydlige Umanartut: Enkelte bælter af storis og bræis samt mange isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.
 
64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte revler af storis og bræis samt enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: 1-3/10 storis og bræis samt spredte isbjerge og skosser. 

66. Nord for Arnarqat: 1-2/10 storis og bræis samt mange isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat:  1-3/10 storis og bræis med bælter af 9/10 storis samt mange isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser, i den sydlige del af ruten 1-2/10 storis og bræis.

69. Nord for Sermersoq: 1-2/10 storis og bræis, samt spredte isbjerge og skosser. 

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte revler af storis og bræis samt enkelte isbjerge og skosser.
    
71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser i den nordlige del af ruten. I den sydlige del af ruten enkelte revler af storis og bræis samt spredte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Områder af 2-4/10 storis og bræis, samt mange isbjerge og skosser i hele ruten. 

73. Syd for Sermersoq: 1-3/10 storis og bræis med bælter af 9/10 storis samt spredte isbjerge og skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: Spredte isbjerge og skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Mange isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Enkelte isbjerge og skosser.
 
78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte revler af storis og bræis samt mange isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte isbjerge og skosser. 

83. I båkeruten Nanortalik - Frederiksdal: Spredte isbjerge og skosser i hele ruten inkl. selve båkeruten.

84. I ruten Nanortalik - Frederiksdal: 1/10 storis og bræis med bælter af 8/10 storis. Mange isbjerge og skosser i hele ruten.

85. I ruten Frederiksdal – Aappilattoq: 2-4/10 storis og bræis med bælter af 8/10 storis. Mange isbjerge og skosser i hele ruten.

På satellitdata optaget 14. april 2019 09:13 UTC for strækningen Aappilattoq til Prins Christian Sund, blev følgende isforekomster observeret: 

86. I ruten Aappilattoq - Sermerunerit: 2/10 storis samt spredte isbjerge og skosser i den vestlige halvdel mellem Aappilattoq og Akuliaruseq. Mellem Akuliaruseq og Sermerunerit områder af 3/10 storis, eller enkelte isbjerge og skosser. 

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Revler af storis i den vestlige og østlige del, ellers spredte isbjerge og skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Tre-fire lange bælter af 2-3/10 storis og bræis i hele fjorden længde, ellers spredte isbjerge og mange skosser.

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: 9+/10 storis samt mange isbjerge og skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt d. 23. april 2019. 

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.
 
Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen DMI Istjenesten.