Vejrkort

På vejrkortet vises forskellige vejrinformationer.

'Vejrkort' har nogle faste elementer.

  • Øverst i højre hjørne finder du en menu, der kan foldes ud og folde sammen ved tryk med mus eller finger. Det er via menuen, du vælger, hvilken parameter du vil se, f.eks. 'Vejr', 'Vind' eller 'Strøm'.
  • I bunden er der en tids-skyder, som du kan trække med mus eller finger. Til venstre for skyderen finder du en play-knap, som starter en animation af tidsserien.
  • Til højre på kortet finder du på de fleste af parametrene en legende, der fortæller hvordan du aflæser farverne på det enkelte kort.

Herunder kan du læse mere om de forskellige parametre på 'Vejrkort', ved at folde elementerne ud.

Bliv introduceret til Vejrkortet

Vejr
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med vejrikoner

Kortet viser vejrtypen med vejrikoner og temperaturen med tal for navngivne steder.

Kortet er baseret på DMI’s vejrmodeller. Ikonerne opdateres hver time.

Radar og lyn
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med radar og lyn

'Radar' viser intensiteten af nedbør med farver. Lyn fra DMI's lynpejlesystem vises med lynsymboler.

Der kommer et nyt radarbillede hvert 5. minut. Billederne er sammensat af data fra DMI's fem radarer på Stevns, i Sindal, i Virring, på Rømø og på Bornholm.

På baggrund af radarmålingerne forudsiger systemet nedbørens placering de kommende 90 minutter. Forudsigelserne vises, hvis du trækker tids-skyderen i bunden af kortet mod højre forbi punktet 'Nu'.

Lufttryk og nedbør
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med lufttryk og nedbør

Kortet viser den forventede nedbør pr. time med farver.

Kortet viser ligeledes det forventede lufttryk; dels med tal, dels med linjer (såkaldte isobarer).

'H' angiver et højtryk, altså områder, hvor trykket er højere end i omgivelserne. 'L' angiver lavtryk, altså områder, hvor trykket er lavere end i omgivelserne.

Kortet er baseret på DMI’s Harmonie-model, og data opdateres hver tredje time.

Vind
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med vind

Kortet viser vindretning med pile og vindhastighed med farver. 

Kortet er baseret på DMI’s vejrmodeller. Data opdateres hver tredje time for Danmark og hver sjette time for Grønland.

Vandstand
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med vandstand

Kortet viser vandstanden med farver.

Kortet er baseret på DMI's havmodel, og data opdateres hver sjette time.

Læs her, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan se vandstandsmålinger og –prognoser for de enkelte målestationer.

Havtemperatur
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med havtemperatur

Kortet viser havtemperaturen med farver.

Kortet er baseret på DMI's havmodel, og data opdateres hver sjette time.

Strøm
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med strømstyrke og -retning

Kortet viser strømretning med pile og strømstyrke med farver.

Kortet er baseret på DMI's havmodel, og data opdateres hver sjette time.

Bølger
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med bølgehøjde og -retning

Kortet viser bølgeretning med pile og bølgehøjde med farver.

Kortet er baseret på DMI's havmodeller. Data opdateres hver sjette time omkring Danmark og hver 12. time omkring Grønland.

Bemærk, at havisen begrænser bølgemodellens område omkring Grønland. 

Glatføre
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med glatførevarsling

Kortet viser med blå markering, når vejtemperaturerne forventes tæt på eller under frysepunktet.

DMI forholder sig udelukkende til, om de vejrmæssige forhold for glatte veje er til stede. For at se den aktuelle trafiksituation, hvor der er saltet osv. henvises til Vejdirektoratet.

Læs mere om glatføre her.

Satellit
Beskrivelse af Vejrkort og symboler med satellitbillede

Kortet viser en affotografering af skydækket over Danmark 12 timer tilbage og frem til nu. 

Der kommer nye data ind hvert kvarter, og tidslinjen hopper ligeledes 15 min frem ad gangen.

Bemærk at baggrunden af jordoverfladen, dvs. land og hav, er statiske billeder. De bliver kun udskiftet en gang imellem for at følge et generelt billede af årstiden. Det er altså kun afbildningen af skydækket, der er i realtid. Årsagen til dette er, at man på billeder fra den satellit, der affotograferer skydækket, ikke kan se landarealer særligt tydeligt. Derfor benyttes en anden satellit til at lave dette billedelag, så det bliver nemmere for dig som bruger at orientere dig i kortet.