Rekordafsmeltning fra Grønlands iskappe

Satellitobservationer fra NASA viser, at den grønlandske iskappe i juli har smeltet fra et hidtil uset stort areal, rapporter NASA tirsdag.

Data fra tre forskellige satellitter viser, at smeltearealet voksede fra omkring 40% den 8. juli til 97% den 12. juli 2012. Så udbredt har det samlede areal, hvorfra den øverste is og sne smelter, ikke tidligere været.

Illustration der viser Grønlands afsmeltning

Varmt vejr over Grønland fik i juli arealet, hvorfra den øverste sne og is smelter, til at stige meget hurtigt. Ved hjælp af tre forskellige satellitter, som alle måler forskellige parametre har forskere fra NASA, University of Georgia og City University of New York fremstillet et kort, der viser arealet af afsmeltningen for henholdsvis 8. og 12. juli. Grafik: NASA Earth Observatory.

I en normal sommer smelter det fra omtrent 50% af isens overflade.

"Det meste af den smeltede sne genfryser længere nede i isen, men den massive afsmeltning får betydning for isens overflade, der bliver mere mørk og dermed udsat for yderligere smelterisiko. Det skyldes, at den mørkere overflade ikke på samme måde som den nyfaldne sne reflekterer sollyset," siger klimaforsker, Dr. Ruth Mottram fra Danmark Klimacenter.

Sommersæsonen 2010 smeltede mere sne og is af den grønlandske iskappe end nogensinde før, og det er endnu for tidligt at forudsige, om sommersæsonen 2012 smelter mere eller mindre af iskappen end dengang. En kold sensommer eller tidligt efterårssnefald kan ændre regnestykket. Også 2007, 1998 og 2002 bød på markante smeltesæsoner, men ingen af dem nåede den arealmæssige udbredelse, som juli 2012 bød på i et par dage.

Varm sommer

Årets markante afsmeltning faldt sammen med en kraftig varme over særligt det sydlige Grønland, men varmen har været fremherskende i Grønland i den tidlige sommer siden slutningen af maj. I Nuuk endte gennemsnitstemperaturen for juni således hele 4,2°C over normalen, og i juli er den foreløbigt 4,1°C over hele månedsnormalen.

Varmen kunne således spores helt ind på Indlandsisens højeste punkt Summit, hvor man målte 2,2°C varme den 11. juli. Det er helt uhørt varmt og beskrevet i en DMI-nyhed fra den 13. juli.

Station Gns. temp for 8-12.juli Normal for juli
Qaanaaq 7,5°C 4,5°C
Danmarkshavn 8,2°C 3,7°C
Nuuk 13,2°C 6,5°C


Gennemsnitstemperaturer for tre tilfældige stationer på Grønland i perioden fra 8. til 12. juli 2012 sammenholdt med klimanormalerne for hele juli måned for de selvsamme stationer.

Graf over temperaturer i Nuuk

Eksempelvis Nuuk har gennem hele juli måned haft temperaturer over det normale.

"Arktis har generelt haft en varm sommer i år, og derfor er det ikke underligt, at det smelter fra et stort areal. Det problematiske her er, at 2012 følger en stribe af år med stigende temperaturer på indlandsisen. Det er blandt andet konstateret af det danske PROMICE-projekt," siger Ruth Mottram.

Den samme bekymring deler de hos NASA:

"Iskerner fra Summit viser, at smeltehændelser af denne type sker gennemsnitligt hvert 150. år, og den seneste skete i 1889. Dermed kan man sige, at årets smelterekord er lige i rette tid," siger glaciolog Lora Koenig fra NASA's Goddard Space Flight Center i nyheden fra NASA tirsdag. "Men fortsætter vi med at se tilsvarende smeltehændelser, så vækker det bekymring."

Isens fremtid

På Danmarks Klimacenter hos DMI arbejder glaciolog og klimaforsker Ruth Mottram med indlandsisen og dens massebalance. Hun er en del af det team, som senere på året frigiver et nyt modelværktøj, der følger iskappens vægttab og årscyklus.

"Det nye værktøj, der baserer sig på DMI's HIRLAM-model, vil i fremtiden kunne give os et øjebliksbillede af indlandsisens tilstand. Modellen vil til enhver tid kunne sammenligne den aktuelle tilstand med tidligere sæsoners, og på den måde vil vi hurtigt kunne se tendenser, som før var svært tilgængelige," slutter Ruth Mottram.

25. juli 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram