Meteorologiens Dag 2012

Temaet for årets 'Meteorologiens Dag' er "Styrk fremtiden med vejr, klima og vand". Budskabet er enkelt: Viden om vejr, klima og vand kan spare samfund for anselige tab; både menneskelige og økonomiske.

For 62 år siden kom Meteorologiens Dag til verden samtidig med den meteorologiske verdensorganisation 'World Meteorological Organization' (WMO) under FN. Dagen bruges til at sætte fokus på fagets styrker og mulige anvendelse i samtiden og fremtiden. Derfor har hvert år sit tema.

Gevinsten eller prisen

Vejr, klima og vand har afgørende betydning for vores - og kommende generationers - liv. Med temaet "Styrk fremtiden med vejr, klima og vand" ønsker WMO at gøre opmærksom på, at det er muligt at påvirke vores fælles fremtid i en positiv retningen ved brug af den viden vi har. Samtidigt ønsker organisationen at informere om, at det i høj grad kan betale sig at investere i fortsat udvikling af faget.

"Et studie fra USA afslører, at vejrets variation fra år til år kan påvirke landets årlige økonomiske resultat med op til 485 milliard dollers. Det svarer til 3,2% af landets bruttonationalprodukt", fortæller WMO's generalsekretær Michel Jarraud i forbindelse med dagen.

Viden om, hvordan atmosfæren vekselvirker med havet, jorden og de menneskelige aktiviteter på kort og lang sigt, giver mulighed for at forudsige, hvad vi kan forvente os. Den viden giver os også mulighed for at tage nødvendige forbehold og/eller prøve at påvirke udviklingen i en bestemt retning.

WMO benytter Meteorologiens Dag til at understrege, at troværdige, rettidige informationer om vejr, klima og vand er vigtige. Den videnskabelige forståelse af faget, som vi allerede har, skal bruges og videreformidles til alle niveauer: beslutningstagere både nationale, lokale, i industrien og i landbruget. Endelig er det vigtigt at blive ved med at forske og udvikle metoderne i faget.

WMO's brochure i anledning af Meteorologiens dag 2012.

WMO's brochure i anledning af Meteorologiens dag 2012.

Gevinsten ved at være på forkant med vejr, klima og vand er åbenlyse både lokalt, nationalt og internationalt. Prisen for ikke at vide tilstrækkeligt, eller ikke få vigtige informationer ud til de rette i tide, kan være høj - også langt højere end prisen for at komme problemerne i forkøbet.

Den meteorologiske verdensorganisation

WMO blev oprettet i marts 1950 som afløser for Den Internationale Meteorologiske Organisation fra 1873 og har 181 stater og seks territorier som medlemmer. WMO er en særorganisation under FN, der fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som blandt andet omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

DMI er medlem af WMO og bidrager dermed til det globale observationsnet. Vi er forpligtet til at opretholde observationsstationer i Danmark, Grønland og på Færøerne, samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata. Danmark har været med i det internationale meteorologiske samarbejde siden starten i 1873.

I forindelse med Meteorologiens Dag har WMO udgivet en brochure, hvori du kan læse, hvordan det er muligt med meteorologien at påvirke følgende emner:

  • Reduktion af katestrofer
  • Styrring af vandresourcerne
  • Sikring af fødevareforsyningen
  • Sundhed
  • Klimaviden til brug for handling
  • Transport, handel og turisme
  • Energi og klima
  • Bæredygtige byer

23. marts 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram