Mere ocean til dig

MyOcean2-projektet skal gøre det nemt at være bruger af data om havet

Målinger af havets forhold som strøm, vandstand, bølger, temperatur og saltholdighed bør udnyttes af alle som har behovet – og det skal være nemt. Det gælder også forudsigelser af de samme forhold.

"Mange målinger og modeller til forudsigelser findes allerede, men det har været svært for brugerne at finde og bruge dem," siger Vibeke Huess. Hun er oceanograf i DMI's Center for Ocean og Is og leder Østersøkomponenten i et stort europæisk samarbejdsprojekt – MyOcean-projektet.

"I MyOcean-projektet, som netop er afsluttet, nåede vi langt med at få systematiseret alle de tilgængelige data, både observationer og modelberegninger, fra de mange europæiske institutter, der er med i projektet. Og vi fik designet en webportal med en nem og gratis adgang til samtlige data," siger Vibeke Huess.
"Vi dækker havområder på hele jordkloden, men har fokus på de europæiske områder."

Oceanograf Vibeke Huess

Oceanograf Vibeke Huess bidrager sammen med sine kolleger i Center for Ocean og Is til at oceanografiske data og prognoser bliver mere synlige og udnyttes bedre. Arbejdet sker i MyOcean-projektet, som DMI deltager i. Foto Palle Bo. Nielsen

I det efterfølgende MyOcean2-projekt, som startede i foråret 2012, vil fokus blive på at gøre servicen til brugerne af data endnu bedre. Webportalen vil blive mere brugervenlig med for eksempel bedre søgefunktioner. Flere havobservationer vil blive inkluderet, og modelprodukterne vil løbende blive forbedret.

Overvågning og forudsigelse

Det EU-finansierede projekt MyOcean og dets efterfølger MyOcean2 har til formål at levere et robust system for overvågning og forudsigelse af havets forhold for at støtte brugerne.   

  • Systemet for overvågning gør, at brugeren kan se, hvilke oceanografiske målinger, der eksisterer for det ønskede havområde både med hensyn til aktuelle målinger og tilbage i tiden.
  • Systemet for forudsigelse gør, at brugeren kan få adgang til modelberegninger for de fysiske og biologiske forhold i havet både frem i tiden med de seneste aktuelle modelprognoser og tilbage i tiden. Så snart de seneste forudsigelser ligger klar i systemet, kan downloadningen på brugerens computer ske automatisk.

"DMI er projektets Baltic Sea Model Forecasting Center," fortæller Vibeke Huess.
"Det betyder, at vi er ansvarlige for - sammen med vores fem samarbejdspartnere fra Tyskland, Estland, Finland og Sverige – at levere modelprognoser for Østersøen. Vi leverer beregninger for havets fysiske tilstand med parametre som havstrøm, saltholdighed, temperatur, vandstand og isdække. Også den biologiske tilstand beregnes, fx indholdet af næringssalte (nitrat og fosfat), ilt og alger (klorofyl) i havvandet."

Til MyOcean-webportalen leverer DMI en ny modelprognose, der gælder 60 timer frem i tiden to gange i døgnet - og leverer den til fri download, så snart modelkørslen er klar. Modeldata tilbage i tid - op til 2 år - gemmes online og kan ligeledes downloades frit.

 

MyOcean
Et konsortium på 29 europæiske lande
350 eksperter i oceanografi måler, analyserer og modellerer
129 produkter er tilgængelige via hjemmeside www.myocean.eu
 
Fokus på
- marine resurser: bidrag til miljøbeskyttelse og håndtering af fiskebestande
- marin sikkerhed: fx valg af sikreste sejlruter
- kyst- og marinmiljø: fx valg af bedste placeringer af vindmølleparker
- klima: fx overvågning af vandstandsstigninger globalt og regionalt
 
I MyOcean-projektet deltager DMI også i andre arbejdsgrupper og leverer produkter baseret på aktuelle observationer af isforholdene i det arktiske område og af temperaturen af havoverfladen for Østersøen, begge dele satellitbaseret.

Også DMI er bruger

I Det Irske Hav bygges vindmølleparker i stor stil. Maritim Service i DMI forsyner blandt andet Dong Energy A/S med forudsigelser af strøm og bølger for byggepladserne 15 kilometer fra land.

"På MyOceans webside henter vi forudsigelser af strømfeltet omkring byggepladserne," siger Carsten Kofoed, leder af Maritim Service i DMI.
"Det er ganske gratis, og kvaliteten er god. Vi kombinerer strømforudsigelserne med DMI's egne vind- og bølgeprognoser. Entreprenørerne giver os kriterier for, hvornår det er forsvarligt at arbejde, og ud fra dem vurderer vi de perioder, de kan arbejde i, 5-10 døgn frem."

25. august 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram