Klimaændringer styrker Nordens energikilder

Ny rapport fra Nordisk Ministerråd fastslår, at fremtidens vedvarende energikilder i Norden er under forandring som følge af klimaændringer - og forandringerne kan være til fordel.

Baggrunden for rapporten er projektet Climate and Energy Systems (CES), som for nyligt afsluttede sit arbejde om, hvordan fremtidens klimaændringer påvirker produktionen af vedvarende energi i Norden. CES havde deltagelse af 100 videnskabsfolk fra 30 institutter og virksomheder fra otte nordiske og baltiske lande.

CES-projektet kiggede primært på vandkraft, vindenergi og biomasseenergi og brugte forskellige klimascenarier til at vurdere de ændringer i vandføring, vindhastighed og skovvækst, der kan forventes i de kommende årtier. Et af de primære klimascenarier, som blev brugt i projektet, var beregnet på Danmarks Klimacenter ved DMI.

Videnskabsfolkene udviklede klimascenarier for regionen for perioden 2021-2050 og helt frem til 2100 i enkelte tilfælde. Resultaterne af disse tyder på

Fortsat opvarmning,der bliver størst om vinteren (ca. 3°C) i den nordlige del af Skandinavien og i Finland.

  • Opvarmningen om sommeren bliver sandsynligvis 1-2°C i hele området.
  • Nedbøren kommer i gennemsnit til at stige med 5-15%
  • Ingen store ændringer i den gennemsnitlige vindhastighed.
  • Volumen af gletschere og iskapper vil formindskes drastisk og afløb af smeltevand fra gletscherne vil være på maksimalt niveau ved midten af dette århundrede.
  • Mindre snefald om vinteren og derfor mindre forårsflom på grund af snesmeltning i bjergområder.

Afsnittet i rapporten, der handler om afsmeltninger af gletschere, har DMIs Gudfinna Adalgeirsdottir som hovedforfatter og beskriver, hvordan Islands store iskapper mister mellem 20 og 30 % af deres masse indtil 2050. Og i perioden frem til 2100 mister de hele 40-80 % af deres masse. Tilsvarende resultater ses for gletscherne i Norge og Sverige. Det åbner en mulighed øget udnyttelse af vandkraftværker særligt i perioden 2040-2070, konkluderer rapporten.

Fodspor i sne

Klimaændringerne sætter sig spor overalt

Omkring den øgede fokus på vindenergi, der blandt andet præger debatten i Danmark, så konstaterer CES-gruppen, at klimascenarierne efterlader stor usikkerhed om vindhastighederne, og at der ikke er grund til at forvente ændringer i vindressourcerne fremover.

Derimod forudser klimascenarierne, at temperaturstigningerne i regionen rammer Finland mest markant, og det vil påvirke skovvækst og dermed tømmerproduktionen positivt. Det kan føre til en øgning i produktion af biomasseproduktionen fra træ med op til 75%.

Vandløb gennem træer

Vandløb gennem træer

22. februar 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram