Hvor hyppig er stiv kuling ved kysterne?

Havet omkring Danmark bliver udnyttet for fulde sejl - selv i en middelmådig sommer som denne.

Som sejler er man naturligt nok interesseret i de meteorologiske forhold; måske allermest i vinden der - afhængig af styrken - kan være farlig for mindre skibe. En ny rapport af klimatolog John Cappelen fra DMI kan hjælpe.

Rapporten præsenterer hyppigheden i procent af middelvindhastighed (gennemsnit over 10 minutter) højere end, eller lig med, 13,9 m/s. 13,9 m/s svarer til stiv kuling, vindstyrke 7. Rapporten har data for både de enkelte måneder og år.

Resultaterne viser ikke overraskende, at der er store forskelle fra vinterperioden, hvor det generelt blæser mere, til sommerperioden. Der er også store forskelle mellem den jyske vestkyst og de indre farvande.

Analysen er foretaget på grundlag af én-times observationer fra et antal danske stationer i perioden 2001-2010. Der er tale om målinger fra kyststationer umiddelbart i nærheden af havet ved f.eks. fyr eller i havne. Enkelte stationer står meget kystnært, men lidt væk fra kysten. Målinger af meteorologiske forhold på danske fyrskibe sluttede omkring 1960. Derfor er der ikke foretaget systematiske målinger af vindforhold ude over de indre danske farvande siden da.

Barn på båd

En fornuftig sejler følger med i vejrudviklingen og søens tilstand. Foto Anne Mette K. Jørgensen.

19. juli 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram