Historisk klimamøde til Danmark i 2014

Lørdag eftermiddag besluttede FN's klimapanel (IPCC) at sige ja tak til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaards invitation til at holde møde i Danmark i 2014. Ved mødet præsenterer klimapanelet en samlet, opdateret status på den totale viden om klimaforandringer fra al relevant forskning gennem de senere år. Mødet i Danmark rapporterer dermed formentlig den mest omfattende videnskabelige sammenfatning nogensinde.

Forskerne i FN's klimapanel (IPCC) arbejder på fuld kraft med den femte hovedrapport. Arbejdet skrider frem helt efter planen. Det er en af konklusionerne fra IPCC-mødet, som netop er afsluttet den 9. juni 2012 i Geneve i Schweiz.

Synteserapporten afsluttes i Danmark i 2014

Den samlede femte hovedrapport består af tre arbejdsgrupperapporter og en såkaldt synteserapport. Synteserapporten færdiggøres og præsenteres på et møde i oktober 2014.

I forbindelse med COP17 i Sydafrika sidst i 2011 inviterede Martin Lidegaard (R), FN-panelet til at holde netop dette møde i Danmark. På mødet i Geneve gentog den danske delegationsleder invitationen.

"Det bliver en vigtig begivenhed, og der vil være stor interesse for rapporten, der altså skal præsenteres ved et seks dage langt møde i Danmark i 2014," siger den danske delegationsleder og IPCC-kontaktperson, forskningschef ved DMI Anne Mette K. Jørgensen.

Status for femte hovedrapport

IPCC's Arbejdsgruppe 1 skriver om den videnskabelige baggrund. Gruppen udsendte sit første udkast til kommentering blandt fagfæller verden over i slutningen af 2011. De er nu i gang med at indarbejde de mange kommentarer, som er modtaget. Rapporten fra Arbejdsgruppe 1 udkommer i 2013.

Første udkast til rapporten fra Arbejdsgruppe 2 om klimaeffekter og sårbarhed er ude til kommentering hos eksperter frem til den 6. august 2012.

Rapporten fra Arbejdsgruppe 3 om modvirkning af klimaændringer sendes i ekspertreview fra den 20. juli til den 14. september 2012. Rapporterne fra Arbejdsgrupperne 2 og 3 færdiggøres begge i foråret 2014.

Arbejdet med den samlende Synteserapport er lige gået i gang. Der er udpeget en skrivegruppe på 29 medlemmer, som mødes i den kommende uge (uge 24 2012). Synteserapporten færdiggøres på mødet i Danmark i 2014.

Jeremiah Lengosa

Jeremiah Lengosa, vicegeneralsekretær for WMO, på talerstolen ved åbningsceremonien ved IPCC mødet i Geneve 6. - 9. juni 2012. Foto Anne Mette K. Jørgensen.

Danske forskeres bidrag til hovedrapporten

Flere forskere fra Danmark er involveret i skrivearbejdet i de tre arbejdsgrupper inden for forskellige delkapitler:

  • Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI er koordinerende hovedforfatter på kapitlet om regionale klimaforandringer.
  • Professor John R. Porter fra Københavns Universitet bestyrer rapportens kapitel om fødevaresikkerhed.
  • Sekretariatschef Nicholas King fra Global Biodiversity Information Facility i København er hovedforfatter på kapitlet om rammer for beslutningstagning.
  • Seniorforsker Simon Bolwig fra Risø-DTU er hovedforfatter på kapitlet om bæredygtig udvikling.
  • Ph.d. Maria Josefina Figueroa fra DTU er hovedforfatter for afsnittet om transport.
  • Programleder Kirsten Halsnæs fra Risø-DTU arbejder med kvalitetssikring af kapitlet om regional udvikling og samarbejde.
  • Seniorforsker Steen Gyldenkærne fra Aarhus Universitet/DMU arbejder med opgørelse af udslip fra vådområder.

Forbedrede processer og procedurer og kommunikationsstrategien

Ved mødet i den forgangne uge var et andet vigtigt dagsordenspunkt at få afsluttet arbejdet med at forbedre processer og procedurer i IPCC.

Siden panelets møde i Sydkorea i oktober 2010 har fire grupper arbejdet med konkrete opfølgninger på anbefalingerne fra en rapport fra InterAcademy Council (IAC). En opgave som FN's generalsekretær Ban Ki-moon og klimapanelets formand Rajendra Pachauri havde efterspurgt. Opfølgninger er nu omsat til konkrete tekster, som kan ses på ipcc.ch.

En anden opfølgning på IAC's anbefalinger er udarbejdelse af en kommunikationsstrategi. Denne strategi har to formål:

  1. at formidle resultaterne fra IPCC's rapporter gennem en klar og afbalanceret information om klimaændringer, heriblandt risici og videnskabelige usikkerheder og uden at kompromittere nøjagtigheden
  2. at forklare hvordan IPCC arbejder, herunder hvordan panelet udvælger forfattere og reviewere og frembringer sine rapporter. Formålet er at udbrede forståelse for rapporterne og støtte og genbekræfte panelets status som et troværdigt, transparent og autoritativt videnskabeligt organ.
Anne Mette K. Jørgensen og Carsten Eskebjerg

IPCC mødet 6.-9. juni 2012 blev afviklet i Geneve i Schweiz. Den danske IPCC-delegation bestående af forskningschef ved DMI, Anne Mette K. Jørgensen, og fuldmægtig i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Carsten Eskebjerg. Foto Marianne Lilliesköld.

I Danmark har DMI en vigtig rolle i formidlingen via dmi.dk. DMI har derfor fået resumeet af synteserapporten fra den 4. hovedrapport oversat til dansk.  Derudover kan undervisere og andre interesserede hente rapportens figurer med dansk tekst på dmi.dk. DMI driver også et site ipcc.vejrblog.dk, som henvender sig til danske forskere for at få dem mest muligt involveret i IPCC-arbejdet.

For yderligere information kontakt forskningsleder ved DMI, Jens Hesselbjerg Christensen, 2230 6664 eller forskningschef Anne Mette K. Jørgensen på 3915 7450.

9. juni 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram