Havisen når historisk minimum

Der er nu historisk lidt is i Arktis. Søndag passerede udbredelsen det tidligere absolutte minimum sat i 2007 og kurven er fortsat på vej nedad.

Søndag den 26. august nåede havisen i Arktis den mindste udbredelse, der overhovedet er registreret, siden de detaljerede målinger fra satellit begyndte i 1978. Arealet af isen var søndag 4,10 millioner kvadratkilometer ifølge det amerikanske NSIDC (National Snow and Ice Data Center).

Den tidligere laveste udbredelse er fra 2007, hvor der var 4,17 millioner kvadratkilometer havis tilbage ved det årlige minimum den 20. september. Det niveau er altså nu passeret.

Ifølge DMI's isforsker Rasmus Tonboe er der formentlig fortsat nogle uger tilbage af smeltesæsonen i 2012, så udbredelsen kan nå at blive væsentligt lavere. Rasmus Tonboe er selv i Arktis med et forskerhold netop nu og ankom i sidste uge til Nordpolen om bord på den svenske isbryder Oden (se 'Værd at Vide'-boksen til højre).

De seneste uger har det daglige is-tab ligget i omegnen af 75.000 kvadratkilometer eller lidt mindre end to gange Danmarks areal (43.000 kvadratkilometer). I starten af august 2012 var is-tabet kortvarigt helt oppe på 200.000 kvadratkilometer om dagen.

Den ekstremt lave isudbredelse i 2012 er opstået som en kombination af lokale vejrforhold i Arktis under smeltesæsonen og den generelt stigende temperatur i området som følge af den globale opvarmning.

Isudbredelse 2012 ift. tidligere

Havisen i Arktis den 26. august 2012. Den orange linje angiver den gennemsnitlige udbredelse for datoen i perioden 1979 til 2000. Grafik fra NSIDC.

Graf over isudbredelsen på arktis

Udviklingen i det arktiske isdække i hhv. det tidligere minimumår 2007 (grøn linje) og 2012 (blå linje) for månederne maj til september. Den grå linje viser det gennemsnitlige isareal i perioden 1979-2000. Den røde linje gør det nemmere at sammenligne rekorden fra 2007 med årets udbredelse. Data og grafik NSIDC.

Havisen er et vigtigt element i klimasystemet, fordi den hvide overflade er med til at styre, hvor stor en del af Solens indstråling, som sendes tilbage til verdensrummet. Når havisen forsvinder, blottes den mørke havoverflade som i stedet for at reflektere Solens indstråling, omdanner den til varme. Det øger temperaturen i Arktis, så der smelter mere is og så fremdeles.

I sommermånederne er Solen oppe hele døgnet i nordpol-området. Det betyder, at det daglige energi-input omkring sommersolhverv er højere her end noget andet sted på Jorden. Derfor er havisen en vigtig brik i klimasystemet - også på globalt plan.

Forskerne forventer, at den generelle tendens til mindre og mindre is i Arktis fortsætter i årtierne fremover. Det betyder ikke nødvendigvis, at udbredelsen allerede i 2013 bliver endnu lavere end i år. Vejrforholdene i den enkelte smeltesæson spiller også en vigtig rolle. Årets udbredelse får dog næppe heller lov til at stå som den lavest registrerede ret længe. Den seneste fra 2007, der blev betragtet som ekstrem, da den blev sat, holdt altså blot i fem år.

28. august 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram