Fremtidens vandstand i Danmark

Havet stiger i det kommende århundrede - også omkring Danmark. I samspil med andre klimaændringer betyder det en betragtelig risiko, vi som nation må forholde os til. Det viser en ny udredning fra DMI og GEUS.

Verdenshavet og havet langs de danske kyster stiger som følge af et varmere klima - og stigningerne forventes at blive kraftigere i fremtiden. Især lavtliggende og inddæmmede områder ved kysterne vil være udsat.

Middelvandstanden stiger globalt 40 til 120 centimeter frem til år 2100, vurderer DMI. Den store usikkerhed skyldes især usikkerheden om fremtidens temperaturstigninger, og hvordan de store iskapper i Grønland og Antarktis reagerer på temperaturstigningerne.

Værst i Syddanmark

Oceanograf og klimaforsker Torben Schmith fra DMI's Center for Ocean og Is siger:
"Med baggrund i de globale forudsigelser og vores vurdering af lokale forhold forventer vi, at havspejlet omkring Danmark stiger mellem 20 og 140 centimeter i løbet af det 21. århundrede, når vi ser bort fra landhævningen ".

Regional landhævning af dele af Danmark betyder, at vandstandsstigningerne i Nordjylland bliver delvist kompenseret.

Forskellen mellem den lokalt danske og den globale middelværdi for vandstandsstigninger skyldes en større usikkerhed på tallene for Danmark.

"I Nordjylland, hvor landet hæver sig mest, vil indbyggerne opleve det som om, vandstanden er faldende i en periode fremover, indtil stigningen af havniveauet overhaler landhævningen", siger oceanograf Kristine S. Madsen, ligeledes fra Center for Ocean og Is.

Nyt tema
Der er meget mere om vandstand og vandstandsændringer både globalt og omkring Danmark i et nyt tema på dmi.dk.
Blæst over havet

Havet stiger omkring Danmark. I samspil med andre klimaændringer, giver det en udfordring for fremtidens samfund. Foto Hanne Majlandt.

Højere stormfloder

Beregninger af fremtidens klima viser, at vinden fra vest øger i styrke.
"Samler vi effekterne fra den generelle havspejlsstigning, landhævningen og det øgede vindpres, kan vi beregne vandstanden under fremtidens ekstreme stormfloder. Ser vi for eksempel lokalt på Vadehavet i år 2100, så forventer vi, at den maksimale vandstand øger med mellem 50 og 170 centimeter", siger Kristine S. Madsen.

Hun understreger dog, at der er risiko for endnu højere værdier.
"Står man som entreprenør eller lignende og skal foretage en risikovurdering, skal man tage med i overvejelserne, at der er en lille, men reel, risiko for, at stigningen kan blive endnu højere.", slutter hun.

Pressekontakt

For yderligere oplysninger om vandstand og vandstandsændringer kontakt oceanograf Kristine S. Madsen på kma@dmi.dk.

For yderligere oplysninger om landhævning kontakt statsgeolog Karen Edelvang, GEUS, på 38 14 29 29.

16. marts 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram