Efterårsvejr giver væltede træer

Megen regn efterfulgt af kraftige vinde er en farlig cocktail for træerne. Vinterhalvåret er hårdt for træerne, og efteråret er særligt kritisk for løvtræerne.

Efterårets mange lavtryk bringer både regn og blæst med sig. Jordens vandmagasiner fyldes op til glæde og gavn for vores planter, men det må helst ikke gå for stærkt. For meget vand på for kort tid giver problemer - også før vi får synlige oversvømmelser. Toppes en våd efterårs vejrcocktail med et gedigent blæsevejr bliver nogle træer for alvor udfordret.  

For meget regn giver træerne dårligt fodfæste

"Hvis regnen kommer hurtigere end den kan nå at sive væk, giver det i første omgang problemer for træer med et overfladisk rodsystem - især rødgran og andre nåletræarter og til dels også bøg. Men også træer med dybere rodsystem kan komme i farezone, hvis de står på en stærkt leret eller dårligt drænet stykke jord," forklarer forstkandidat Søren Fodgaard fra Dansk Skovforening til dmi.dk ved en tidligere lejlighed.

"Overfyldte jordvandsmagasiner gør træerne mere udsatte, hvis der kommer en kraftig storm, fordi rødderne ikke står lige så godt fast i den bløde jord som i en tør jord," uddybede forstkandidaten.

Vinden lægger pres på træerne

Kraftige vinde rammer træerne med et massivt pres, og det stiller store krav til træernes rødder. Jo større træernes overflade er og jo mere massivt træet fremstår, jo kraftigere bliver presset på det, når det blæser.

En stedsegrøn gran har samme areal og tæthed hele året rundt, mens et løvfældende træs overfladeareal og tæthed varierer meget fra sommer til vinter.

I de måneder, hvor alle løvtræets blade er sprunget ud, er træets areal og tæthed markant større, end når det står ’nøgent’ og åbent uden blade. Derfor er de løvfældende træer langt mere sårbare over for kraftige vinde om sommeren end om vinteren. I efteråret har mange løvtræer endnu blade på træerne, og det gør dem sårbare under efterårets første kraftige vinde.

Væltet træ på bil

Når vinden bliver så kraftig, at træer vælter, kan det få ødelæggende konsekvenser.

Undgå skader på grund af væltede træer

Væltede træer kan forvolde stor skade, og kan i yderste konsekvens koste liv. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med de træer vi færdes ved. Det giver mulighed for at nå at fælde træerne kontrolleret og dermed uden skader til følge, inden de vælter i en tilfældig retning og måske gør skade.

Træfældning kræver planlægning. Ikke alle årstider er lige gode til at fælde træer i. Nogle træer fungerer som et slags dræn i haven, og nogle træer skal væltes meget præcist i en bestemt retning for ikke at forvolde skade. Det er derfor vigtigt, at kende konsekvenserne før mortersaven startes.

På Bolius hjemmeside kan du læse mere om træfældning, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du planlægger at fælder træer: Fældede træer kan gøre din grund fugtig.

3. oktober 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram