Månen fortæller om Jordens klima

Nyudviklet fotometrisk teleskop måler styrken af lysstråler fra Månen. Observationerne kan hjælpe forskerne med at forstå klimaændringer på Jorden.

Det fotometriske teleskop måler såkaldt jordskin. Det er den solstråling, Jorden kaster tilbage til verdensrummet, og som rammer månen. Jordskin opstår altså, når Månen bliver oplyst af sollys, reflekteret fra Jorden.

Observationer af jordskin fortæller indirekte om klimaændringer på Jorden: Stiger temperaturen, vil fordampningen også stige, og der kommer flere skyer. Skyerne reflekterer sollyset tilbage til rummet, og en del af det reflekterede lys rammer månen. Derfor lyser den mørke side af månen op, og det måler teleskopet.

"Når vi måler jordskin, får vi større indsigt i Jordens klima", siger seniorforsker Peter Thejll, Danmarks Klimacenter, DMI og fortsætter: "Målinger fra teleskopet gør os i stand til at følge Jordens temperaturudvikling på en ny måde - det er et godt supplement til satellitdata".

Teleskopet måler styrken af jordskin kontinuerligt og med 0,1 procent nøjagtighed. Det er 10 gange bedre end satellitmålinger med præcision på 1 procent. Ifølge seniorforskeren er det nødvendigt, hvis målinger fra teleskopet skal bruges til at fortælle nyt om klimaforandringer.

Fotometrisk teleskop

Det fotometriske teleskop kan på sigt måle jordskin automatisk. Foto: Henriette Schwarz

Månen 2011

Foto af månen taget af det fotometriske teleskop den 6. juli 2011

Cirka 3400 meter over havets overflade står teleskopet placeret på Mauna Loa-observatoriet nær toppen af vulkanen Mauna Loa, Hawaii. Både højden og placeringen betyder, at lokale menneskeskabte påvirkninger forstyrrer målingerne minimalt.

Teleskopet dækker dog kun en del af Jordens reflektivitet. Det vil sige, at forskerne kan observere lys, Jorden har reflekteret fra et område fra Japan til et sted i midten af USA. Andre teleskoper med anden placering kan dække en stor part af den resterende del af Jorden, men det er nødvendigt at installere endnu et teleskop i for eksempel Australien eller Indien, før dækningsgraden omfatter hele Jorden.

Teleskopet er udviklet i et samarbejde mellem DMI og Lunds Universitet og støttes af det svenske forskningsråd VINNOVA frem til 2012.

Du kan læse mere om jordskin og klimaforandringer i Vidensboksen til højre.

For yderligere information kontakt seniorforsker Peter Thejll, pth@dmi.dk

13. juli 2011

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram