Klimapanel følger op på kritik

FN's klimapanel IPCC fører forbedringer af interne processer og procedurer ud i livet. Det er et af hovedbudskaberne fra klimapanelets 33. plenarmøde i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater.

I august 2010 udkom en rapport fra den internationale sammenslutning af videnskabsakademier, InterAcademy Council (IAC) til opdragsgiverne: FN's generalsekretær Ban Ki-moon og IPCC's formand Rajendra Pachauri. IAC-rapporten anerkender IPCC's arbejde gennem mere end 20 år og betegner arbejdsprocedurerne som sunde, men anbefaler samtidig at gennemføre en række reformer, så IPCC forsat leverer klimarapporter af høj kvalitet.

Evalueringen førte til, at fire midlertidige arbejdsgrupper blev nedsat for at følge op på anbefalingerne. På det 33. plenarmøde i Abu Dhabi den 10. - 13. maj præsenterede de fire grupper konkrete forslag til at forbedre primært IPCC's interne processer og procedurer. Langt de fleste forslag fik bred opbakning fra mødedeltagerne, der tilsammen repræsenterer 194 nationer.

Overordnet er der enighed om:

  • etablering af en 'Executive Committee', som kan håndtere presserende beslutninger mellem IPCC- plenarmøderne samt retningslinjer vedrørende mulige interessekonflikter for de mange forskere, som skriver IPCC’s rapporter.
  • at valgperioden for hovedansvarlige i IPCC begrænses til én periode med mulighed for forlængelse i individuelle tilfælde, hvis panelet beslutter det.
  • retningslinjer for en ny IPCC kommunikationsstrategi.
  • vejledning om beskrivelse af usikkerheder samt anvendelse af 'grå' litteratur i IPCC rapporterne, dvs. rapporter og anden litteratur, som ikke stammer fra internationale videnskabelige tidsskrifter.
  • en protokol for håndteringen af fejl, der måtte blive opdaget efter rapporternes godkendelse.
billede af byggekraner

Udsigten fra konferencecenteret byder på mange byggekraner - Abu Dhabi er i rivende udvikling. Foto: Anne Mette K. Jørgense

"Langt de fleste anbefalinger fra 2010 evaluering omsættes nu til handling. Det er med til at sikre, at næste hovedrapport fra IPCC i 2013 og 2014 lever op til den højeste standard," siger Danmarks Klimacenters divisionschef, Anne Mette K. Jørgensen, som deltager i arbejdet med at implementere anbefalingerne fra IAC.

Arbejdet med at udmønte anbefalingerne i konkrete beskrivelser fortsætter frem til panelets næste møde i efteråret. Klimapanelet har også fuld gang i udarbejdelsen af en rapport om håndtering af risici ved klima-ekstremer og katastrofer, som ventes klar til efteråret 2011.

For yderligere oplysninger kontakt lederen af den danske delegation: Anne Mette K. Jørgensen (amj@dmi.dk) eller 3915 7450.


16. maj 2011

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram