Klimapanel blæser til kamp mod ekstremvejr

Et ændret klima fører til ændrede vejrekstremer, og det kan myndigheder håndtere bedre. Det er essensen i en ny særrapport fra FN's klimapanel IPCC. Panelet offentliggør rapporten i dag, fredag den 18. november 2011, efter den blev godkendt på klimapanelets 34. plenarmøde i Kampala, Uganda.

Over 300 IPCC delegerede fra hele verden mødtes i et varmt og vådt Uganda for at koncentrerer sig om: 'Særrapporten om håndtering af ekstreme begivenheder og katastrofer med henblik på forbedret klimatilpasning'. Den offentliggøres i dag, fredag den 18. november. 220 forfattere fra 62 forskellige lande har bidraget til rapporten, som bringer en række spændende budskaber om, hvordan myndigheder bedre kan håndtere ekstreme vejr- og klimabegivenheder i fremtiden. Det gælder om at mindske sårbarhed og skader ved at etablere systemer til tidlig varsling og opbygge effektive beredskaber.

"Myndigheder kan lettere tilpasse sig et ændret klima, hvis de integrerer lokal kendskab med ekstern videnskabelig og teknisk viden", siger leder af Danmarks Klimacenter Anne Mette K. Jørgensen, DMI.

"En sådan indsats mindsker også risikoen for, at vejrekstremer fører til deciderede katastrofer".

En anden anbefaling i rapporten lyder på, at myndigheder inddrager observerede og fremskrevne tendenser i  sårbarhed og vejrekstremer, når de udarbejder politikker, tiltag og strategier for risikohåndtering og klimatilpasning.

Det giver god mening at tilpasse sig et ændret klima, som allerede nu giver sig udslag i ændrede vejrforhold. Samtidig udvikler vejret sig mere ekstremt på flere måder i fremtiden.

IPCC møde

Hovedemnet til IPCC mødet er rapporten om håndtering af ekstremvejr. Foto: Anne Mette K. Jørgensen

"Ekstremvejr bliver endnu mere ekstremt, og fremtiden byder på flere ekstreme vejrhændelser, der varer i længere tid og breder sig over et større areal", forklarer centerlederen, der leder den danske delegation til IPCC mødet sammen med Carsten Eskebjerg fra Klima-, energi- og bygningsministeriet.

Ekstremvejr rammer særlig hårdt i udviklingslande, og de kommer i fremtiden i endnu højere grad til at mærke konsekvenserne i form af tab af menneskeliv og værdier. Generelt fører ekstremvejr med stor sikkerhed til øgede økonomiske tab men med store årlige udsving, vurderer forfatterne bag rapporten.

IPCC møde i Kampala, Uganda

IPCC møde afholdes i Kampala, Uganda. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Rapporten vurderer den eksisterende litteratur over en række forskellige emner. Det drejer sig om sammenhængen mellem klimaforandringer og ekstreme vejrbegivenheder, og hvilken betydning ekstremvejr har for bæredygtig udvikling.

En stor del af rapporten vedrører vekselvirkningen mellem klimatiske, miljømæssige og menneskelige faktorer, der kan føre til katastrofer. Men rapporten sætter også fokus på mulighederne for at håndtere risici knyttet til katastrofer som følge af ekstremvejr.

Rapporten bliver tilgængelig via IPCC's hjemmeside inden den 30. november 2011, men det er muligt allerede nu at læse rapportens 'Resumé for beslutningstagere'. Se link i 'Værd at vide' boksen til højre.

18. november 2011

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram