Klimaformand maner til handling på COP17

Lyt til videnskaben og gør brug af budskaber fra ny særrapport om håndtering af ekstremvejr. Det er hovedbudskaberne fra FN's klimapanel IPCC på det igangværende klimatopmøde i Sydafrika.

Betydningen af IPCC's arbejde for forhandlingerne blev sat i relief, da formanden dr. Rajendra Kumar Pachauri talte til forsamlingen ved COP17 i Durban, onsdag den 30. november 2011. Pachauri opfordrede forsamlingen til at lytte til videnskaben, som nu taler med høj og klar stemme: 'Hvis ikke vi mindsker udledningen af drivhusgasser, fører det til ukontrollerede og farlige klimaændringer'.

Med et citat fra landsmanden Gandhi, som netop i Durban kæmpede mod diskrimination og racisme, satte han tingene i perspektiv. Ghandi sagde: 'Et teknologisk samfund har to valg: For det første kan det vente, indtil katastrofale fejl afslører systemets mangler, forvrængninger og selvbedrag. For det andet kan en kultur indføre sociale tiltag for at rette op på skævheder i systemet, før katastrofen indtræffer'.

Dr. Rajendra Kumar Pachauri

IPCC's formand dr. Rajendra Kumar Pachauri taler til forsamlingen ved COP17 i Durban.

IPCC lancerer særrapport om ekstremvejr
Ved et dedikeret arrangement blev IPCC's særrapport om håndtering af ekstreme begivenheder og katastrofer med henblik på forbedret klimatilpasning præsenteret. Rapporten bygger på tværdisciplinært samarbejde med bidrag fra 220 eksperter inden for naturvidenskab, klimatilpasning og risikohåndtering af katastrofer.

Et af budskaberne i rapporten er, at ekstremvejr bliver endnu mere ekstremt, og fremtiden byder på flere ekstreme vejrhændelser, der varer i længere tid og breder sig over et større areal. Ekstremvejr rammer særlig hårdt i udviklingslande, og de kommer i fremtiden i endnu højere grad til at mærke konsekvenserne i form af tab af menneskeliv og værdier. Generelt fører ekstremvejr med stor sikkerhed til øgede økonomiske tab men med store årlige udsving.

Vej i Tanzania

Vej i Tanzania skyllet bort af kraftig regn. Foto Anne Mette K. Jørgensen

Forhandlere og beslutningstagere kan med fordel inddrage de mange vigtige budskaber fra særrapporten i forhandlingerne ved COP17, er udmeldingen fra IPCC. Men budskaberne skal også ud i verden, dér hvor lokalsamfund arbejder konkret med klimatilpasning for med Nelson Mandelas ord: 'Så er uddannelse det mest magtfulde våben, man kan bruge til at ændre verden'.

1. december 2011