Isen i Arktis lider stadig

Isudbredelsen i Arkis er endnu ikke kommet sig over bundsæsonen i 2007, og 2011 ser ud til at slutte som den næst-isfattigste sæson i 150 år.

Mens det meste af Arktis sveder, og både Nordøst- og Nordvestpassagen er åbne for skibstrafik, kæmper mange operatører med store mængder hav-is ud for Nordøstgrønland. Det er det eneste område på den nordlige halvkugle, der lige nu har næsten normale isforhold sammenlignet med de seneste 30 år.

"Den megen is ved Nordøstgrønland kan ikke forhindre, at 2011 ser ud til at ende med den næst-mindste isudbredelse i de seneste mindst 150 år. Vi er faktisk meget tæt på den hidtidige bundrekord som er fra 2007. De sidste fem somre er for øvrigt de fem bundscorere på listen over isudbredelse", siger seniorforsker ved Center for Ocean og Is, Leif Toudal Pedersen, DMI.

Isudbredelsen i Arktis gennem de seneste 4 måneder sammenlignet med normalisudbredelse for 1979-2000 og sammenlignet med bund-rekord året 2007.

Isudbredelsen i Arktis gennem de seneste 4 måneder sammenlignet med normalisudbredelse for 1979-2000 og sammenlignet med bund-rekord året 2007.

Gennem 2000'erne har der været adskillige år med meget reduceret isudbredelse i Nordøstgrønland, men havisen har i år ikke indfriet forventningerne til forholdsvis lette operationer i Arktis.

DMI's Istjeneste udarbejder iskort og videreformidler de seneste satellitbilleder til støtte og sikkerhed for operationer i Grønlandske farvande. I sommer har Istjenestens arbejde været fokuseret på at hjælpe de mange, der arbejder ved Nordøstgrønland i eksempel olie- og gas-industrien og videnskabelige ekspeditioner.

Gammel is vender kun langsomt tilbage

Den store reduktion af is i 2007 gik ud over en betydelig del af den gamle is i det arktiske ocean.

"Det har vist sig, at sådan gammel is kun meget langsomt kommer tilbage. Det meste af den is, der dannes om vinteren nu, smelter i sommervarmen i modsætning til tidligere, hvor en større del af vinterisen overlevede", siger isforskeren.

Hvert år driver op mod 1 million kvadratkilometer is ud gennem Framstrædet mellem Grønland og Svalbard. Eksporten af is består endnu for en stor dels vedkommende af gammel, tyk is, der senere på året optræder som såkaldt storis ved Sydgrønland.  

Tidligere erstattedes storisen af noget af vinterens nye is, som overlevede sommerens smelteperiode, men denne erstatningsproces har nu svært ved at holde trit med tabet gennem Framstrædet.

Samtidig smelter en betydelig del af den tykke is i sommerperioden. Isdækket i Arktis er derfor væsentlig tyndere end for 20 - 30 år siden. Sammenligning af undervandsbådsmålinger fra den kolde krig med satellitmålinger viser en reduktion af den gennemsnitlige istykkelse om sommeren fra cirka tre meter til under halvanden meter.

Isudbredelsen i Arktis ved udgangen af august 2011

Isudbredelsen i Arktis ved udgangen af august 2011. Den orange linje viser den 'normale' udbredelse i perioden 1979-2000. Bemærk den megen is ved Nordøstgrønland.

For yderligere information kontakt Leif Toudal Pedersen, ltp@dmi.dk

2. september 2011.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram