GPS-satellitter overvåger vejr og klima

GPS-satellitter forbedrer vejrudsigter og bidrager til overvågning af klimaet. Hvordan det hænger sammen, fortæller Kjartan Kinch og Kent Bækgaard Lauritsen i en artikel i nyeste nummer af bladet Aktuel Naturvidenskab. Her får du artiklen som pdf.

I år 2000 blev det amerikanske Global Positioning System (GPS) gjort nemmere tilgængeligt. Lige siden har anvendelsen af GPS spredt sig.

I dag benytter skibstrafikken GPS-navigation, GPS-vejvisere i privatbiler er uhyre udbredt og moderne smartphones er ofte udstyret med en GPS-modtager. Alle udnytter de at GPS er designet til at levere præcis information om en nøjagtig position.

"Men GPS leverer mere end blot positioner", siger forsker Kent Bækgaard Lauritsen, DMI.
"Ved hjælp af GPS-signaler måler vi f.eks. atmosfærens temperatur og luftfugtighed".

Satellit

Målinger ved hjælp af GPS foretages blandt andet med den europæiske Metop-satellit. Grafik EUMETSAT.

Målingerne ryger regelmæssigt ind i de store vejrmodeller sammen med de andre observationer fra satellitter samt fra vejrstationer. Flere gange i døgnet indarbejder vejrmodellerne datasæt med millionvis af separate målepunkter fra satellitter, ballonopsendelser og målestationer på jordoverfladen. Det sikrer, at modellens fremskrivninger ikke udvikler sig langt væk fra tilstanden i den virkelige atmosfære.

Fremskrivninger af atmosfærens tilstand i en vejrmodel bygger på fysiske love samt nogle tilnærmede beskrivelser af processer som for eksempel skydannelse. De nøjagtige målinger af atmosfærens tilstand, som GPS-satellitter bidrager med, bruger vejrmodellen til at finjustere sit øjebliksbillede af atmosfæren. Resultatet er en vejrudsigt af højere kvalitet.

Artikel om GPS

Der er meget mere om GPS-meteorologi i artiklen fra nyeste nummer af tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab.

Over tid vokser mængden af præcise GPS-målinger. Samtidig tilbyder satellitterne en høj grad af leveringssikkerhed.
"Derfor egner GPS-målingerne sig også utrolig godt som klimadata, hvor vi gerne vil registrere små variationer over lang tid", siger Kent Bækgaard Lauritsen.

Målingerne foretages af en GPS-modtager på en meteorologisk satellit der cirkulerer i lav bane omkring 800 kilometer over jordoverfladen. Den meteorologiske satellit måler påvirkningen af GPS-signalet, når Jordens atmosfære kommer imellem - det vil sige, når GPS-satellitten 'går ned' eller 'står op' set fra den meteorologiske satellit.

25. december 2011

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram