Fuldt tryk på kedlerne hos FN’s klimapanel

Forskerne i FN’s klimapanel IPCC er i fuld gang med arbejdet på den femte hovedrapport.

Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI har netop som koordinerende hovedfatter på kapitlet om regionale klimaforandringer indsendt et bidrag på vegne af mange kolleger. Der er tale om det allerførste udkast, der nu sendes til kommentering blandt fagfæller verden over, en kvalitetssikrende proces, der vil løbe de næste år frem mod udgivelsen i 2014.

Abu Dhabi National Exhibitions Centre

Mødet afholdes på Abu Dhabi National Exhibitions Centre

Sent søndag eller mandag ved et møde i Abu Dhabi vil klimapanelet offentliggøre en rapport om vedvarende energi. Rapporten kortlægger udbredelsen af vedvarende energi, de fremtidige muligheder for udvikling og udbredelse af teknologier inden for vedvarende energi, potentialet for vedvarende energis reduktion af drivhusgasudledninger og bidrag til en bæredygtig udvikling. Rapporten føder naturligt ind processen med udarbejdelsen af klimapanelets femte hovedrapport.

I Abu Dhabi i næste uge ved klimapanelets møde er et andet vigtigt dagsordenspunkt det videre arbejde med at forbedre processer og procedurer i IPCC. Siden det seneste møde i Sydkorea i oktober 2010 har fire arbejdsgrupper arbejdet med konkrete opfølgninger på anbefalingerne fra en rapport fra Inter Academy Council, som FN’s generalsekretær Ban Ki-moon og klimapanelets formand Rajendra Pachauri havde efterspurgt.

Klimapanelet har også fuld gang i udarbejdelsen af en rapport om håndtering af risici ved klima-ekstremer og katastrofer, som ventes klar til efteråret.

Forskere fra danske universiteter har fremtrædende pladser som hovedforfattere på flere af den nye IPCC-rapports kapitler. Rapportens kapitel om fødevaresikkerhed bestyres af professor John R.  Porter fra Københavns Universitet. Seniorforsker Simon Bolwig fra Risø-DTU er hovedforfatter på kapitlet om bæredygtig udvikling, ph.d. Maria Josefina Figueroa fra DTU er hovedforfatter for afsnittet om transport, mens programleder Kirsten Halsnæs fra Risø-DTU har en vigtig rolle med kvalitetssikring af kapitlet om regional udvikling og samarbejde.

For flere oplysninger kontakt leder af den danske delegation, Katrine Krogh Andersen på 2229 0278.

Af Tina Christensen, tic@dmi.dk
4. maj 2011.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram