FN’s klimapanels 5. hovedrapport på vej

På Victoriasøens bred i Kampala, Uganda, mødtes godt 400 delegerede fra hele verden til statusmøde om, hvordan arbejdet med næste hovedrapport fra FN om klimaændringer skrider frem.

Ved åbningsceremoni deltog blandt andre repræsentanter fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), World Meteorological Organization (WMO), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), samt Ugandas minister for vand og miljø og den norske ambassadør i Uganda.

Mødet blev indledt med lokales optræden efterfulgt af en række taler.

Lokale optræder som indledning på mødet.

Lokale optræder som indledning på mødet.

"Det var vigtigt, at mødet blev holdt i Afrika, der er det kontinent, som rammes hårdest af klimaændringer", sagde en tilfreds formand for IPCC, Rajendra Pachauri.

Maria Mutagamba, Minister of Water and Environment i Uganda bekræfter udsagnet med:
"Vores land er begyndt at mærke effekterne af klimaændringer. Vi oplever tørker, oversvømmelser og jordskred med store konsekvenser til følge som for eksempel, at landbrugsjord bliver ødelagt. For hver dag bliver klimaændringerne tydeligere. Vi vil vinde krigen mod klimaændringer af hensyn til fremtidige generationer. Vi ved allerede, at klimaændringer ikke umiddelbart kan stoppes. Derfor bliver tilpasning vigtig samtidig med, at vi i et nødvendigt samarbejde må søge mod en begrænsning af udslippet af drivhusgasser."

Thorbjørn Gaustadsæther, Norges ambassadør i Uganda tilføjer, at klimaændingerne forekommer i hele verden.
"Der er store problemer på grund af ekstremt vejr både her ved Victoriasøen og hjemme i Norge. Derfor er IPCC's arbejde vigtigt for UNFCCC-forhandlingerne, som snart begynder ved COP17 i Durban".

Og Peter Gilruth, der deltog på vegne af UNEP’s Executive Director, understregede derefter
"Der er mange eksempler på klimaekstremer og katastrofale effekter. Det er derfor vigtigt at finde en samarbejdsvej for at begrænse drivhusgasudslip. Vi skal arbejde for at skabe stærkere broer mellem tilpasnings- og beredskabsområderne."

Efter en inspirerende åbningsceremoni gik arbejdsmødet i gang. Mødet bestod af tre underpunkter.

  1. Særrapporten om ekstremer godkendt (læs mere om den via linket i 'Værd at Vide boksen' til højre).
  2. Status på arbejdet med den 5. hovedrapport fra klimapanelet.
  3. Indførelsen af nye processer og procedurer i organisationen behandlet.

IPPC offentliggør den 5. hovedrapport senest i 2014, og den kommer til at bestå af tre delrapporter.

Så er mødet skudt i gang i Uganda.

Så er mødet skudt i gang i Uganda.

Allerede nu skrider arbejdet med de tre underrapporter godt fremad i tre forskellige arbejdsgrupper. Gruppernes opgave er at belyse klimaændringerne ud fra hver deres vinkel.

  1. Det naturvidenskabelige grundlag for klimændringerne
  2. Effekter og sårbarhed
  3. Modvirkninger af klimaændringer

Den første arbejdsgruppe er allerede ved at lægge sidste hånd på første udkast til hovedrapporten, mens de to andre grupper er godt på vej.

Rapporterne udkommer i tre udgaver. Første og andet udkast sendes rundt til kommentering hos klimaforskerne, og gennemgår undervejs en grundig kvalitetssikring. Den sidste udgave af rapporterne udkommer i hovedrapporten i 2013/14.

Ud over hovedrapporten skal der udarbejdes en synteserapport, der behandler tværgående emner og sammenfatter konklusionerne fra de tre arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen, der skal skrive synteserapporten nedsættes til marts, og arbejdet begynder i 2012. Synteserapporten bliver stillet til rådighed for beslutningstagere i 2014.

Den sidste del af mødet blev brugt til at finde ud af, hvordan organisationen indfører bedre processer og procedurer (læs mere om det via linket i værd at vide boksen til højre). En arbejdsgruppe med dansk deltagelse har netop færdiggjort en række anbefalinger til dette, der nu ønskes anvendt i praksis.

Det næste statusmøde i FN's klimapanel bliver i efteråret 2012.

 23. november 2011.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram