Forskerne gransker nu for første gang indlandsisen ned i detaljer på områder af fem gange fem kilometer. Det mere præcise billede bekræfter stort massetab af isen på Grønland.

Fra oktober 2003 til marts 2008 er Grønlands indlandsis skrumpet hvert år, viser resultaterne fra en nylig videnskabelig undersøgelse, der er et samarbejde mellem DTU-space, Københavns Universitet og DMI.

"Vi vurderer, at der er forsvundet omkring 191 til 240 milliarder ton is om året i perioden. Det svarer til omkring 5 meter vand fordelt jævnt ud over Danmark", siger klimaforsker Guðfinna Adalgeirsdottir, Danmarks Klimacenter, DMI.

Forskerne har anvendt to metoder til at måle indlandsisen: Den ene metode går ud på at måle ændringer af isens højde - det vil sige, at forskerne undersøger ændringer i isens volumen. Den anden metode vurderer ændringer i isens tyngde. Man kan nærmest sige, at indlandsisen vejes.

Isbjørn på havis

Isbjørn på havis i Fram-strædet. Foto Gorm Dybkjær.

Forudsætningen for at måle og veje isen er observationer fra særlige satellitter, som siden 2002 har kredset om Jorden. Forskerne bruger satellitmålingerne til at beregne ændringen af isens højde for dernæst at omregne den til en ændring i isens masse. Årsagen til omregningen er, at nyfalden sne på isoverfladen fylder meget, men vejer ganske lidt, og jo længere sneen har ligget, jo mere presses den sammen, indtil den til sidst omdannes til fast is. Ændringer i isens højde giver derfor ikke i sig selv et særligt præcist billede af, hvor meget is der er smeltet.

Ved at beregne nedbøren og temperaturen ned i detaljer på fem gange fem kilometer med DMI's regionale klimamodel HIRHAM, kan forskerne tage hensyn til ændringer i isens tæthed. Der forsvinder 13% mere indlandsis om året i de mere nøjagtige beregninger, hvor forskerne medtager forskellen på sne og is. Det svarer til 18 - 36 milliarder ton is per år mere end i beregninger baseret alene på den satellitmålte højde.

Begge metoder, der anvendes til at vurdere indlandsisen, indebærer en lang række beregninger og tilnærmelser - ingen af dem er derfor helt nøjagtige.
"Men når metoderne stemmer godt overens, som studierne viser, bekræfter det os i, at indlandsisen skrumper", slutter klimaforskeren.

For yderligere information kontakt Guðfinna Adalgeirsdottir: gua@dmi.dk

15. september, opdateret med reviderede tal for isens massetab, 22. september 2011

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram