Danmark

Landsudsigt
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 15. oktober 2019 gældende til og med uge 45 (10. november).

Efter en meget våd og blæsende start på oktober er der udsigt til perioder med mere stabilt vejr de kommende uger. Allerede i næste uge ser vejret mere roligt og mildt ud, og der vil være mulighed for et par pæne solskinsdage men også let nattefrost – den bedste kombination til at få de flotte farver frem i skoven. Sidst i oktober/start november skifter vejret til en noget køligere side, men muligvis også mere solskinspræget end normalt.

I uge 43 trækker lavtrykkene længere mod nord og giver plads til mere roligt og stabilt vejr over Danmark. Der kan komme et par pæne dage med solskin og med let frost om natten, og det kan blive til nogle rigtig flotte dage ude i naturen.
Vejret vil komme ind over landet fra vest, og det betyder mild luft, men også til tider mere fugtig luft som nemt kan give skyer og lette byger i perioder.
Generelt vil temperaturen i dagtimerne ligge over de 10 grader, og på solskinsdage kan vi nå op omkring 15 grader, som er lidt lunt for årstiden. Ved klare nætter med svage vinde vil temperaturen falde markant om natten, og der vil inde i landet være risiko for rim på bilruderne og let morgenfrost.
I uge 43 ender nedbørsmængderne formentlig en smule under det normale for årstiden.

Sidst på ugen eller starten af uge 44 presser lavtrykkene igen på fra nordvest. Så på et tidspunkt nær månedsskiftet er det sandsynligt, at et lavtryk får presset sig ned over Danmark fra nordvest. Det vil det trække rigtig kold luft med risiko for tordenbyger ned over Danmark, og det kan også blive til et kraftigt blæsevejr. Der er endda risiko for, at vi kan opleve vores første slud inden månedsskiftet.
Det giver uge 44 en kold start, hvor dagstemperaturen vil dykke ned under 10 grader.

Ved skiftet til november, dvs. resten af uge 44 og uge 45 vil vi ligge i en køligere luftmasse med temperaturer lidt under normalt for årstiden. Der er ret store usikkerheder i placeringen af de store tryksystemer, men der er tendenser til perioder med vind fra mere østlige retninger. Det giver som regel solskin, men også dannelse af mindre byger over Kattegat, Østersøen og Nordsøen, som kan trække ind over landet og ramme fortrinsvis kysterne alt efter vindretningen.
Uge 44 og 45 bliver nogle kølige uger, hvor en paraply og solbriller kan ligge side om side i tasken.
Både nedbør og temperatur forventes lidt under normalen for november.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 15. oktober - gældende for november, december og januar 2020.

Kort om perioden fra november til januar, så starter november kold, men bliver efterhånden mere mild. December ser våd, mild og blæsende ud med risiko for et stormlavtryk, mens januar er mere usikker, men har mulighed for mindre kolde indslag med hvidt i nedbøren.

November:

November starter med et lavtryk, der passerer Danmark fra nordvest og trækker en del koldluft ned over Danmark og Nordeuropa. Vi vil ligge i denne koldluft hele starten af november, hvor der vil komme flere nætter med nattefrost og endda risiko for slud i nedbøren. Der er desuden tendenser til perioder med østlig strømning, som kan skabe byger over Østersøen.
Resten af november tyder på en delvist blokeret vejrsituation med højtryk i nærheden af Danmark.
Lægger højtrykket sig vest for landet, trækker det kulde ned fra nordvest og ujævnt fordelt nedbør. Lægger højtrykket sig mere østligt, kan det give mere mild og fugtig luft fra sydvest med svage fronter.
Generelt forventes november at få en kold start med tendenser til at slutte mere mildt. 

Samlet set ser temperaturen ud at ende omkring normalen, men det er midlet over en kold start og lun slutning. Nedbørsmængderne ender omkring det normale.

December:

Prognoserne er overraskende enige om, hvad der forventes af december. Der er tydelige tendenser til højtryk øst eller syd for Danmark, og at lavtrykkene vil tage en bane fra Atlanten ind over De Britiske Øer og op mod Norge. En sådan trykfordeling giver generelt en vestlig strømning til Danmark, med fronter og udbredt regn som jævnligt passerer ind over landet fra vest. Til tider vil fronterne svækkes eller gå lidt i stå, pga. højere tryk mod øst og give gråvejrdage med plusgrader. Der er ligeledes risiko for enkelte lavtryk tager turen hele vejen ind over Danmark i december. Hvis et sådan lavtryk bevæger sig ind over Danmark fra vest eller nordvest, kan det give storm og kortvarig kulde på bagsiden med slud eller sne, men ellers vil december generelt være mild og våd.

Det generelle vejrscenarie i december er vådt, blæsende og mildt med temperaturer og nedbør over normalen.

Januar:

Prognoserne for vejrsituationen i januar er derimod noget mere usikre.
En del af prognoserne antyder lavtrykstrug over østlige Europa, med højtryksryg over vestlig Europa, hvilket kan give indslag af koldere luft fra nordvestlige retninger med hvidt i nedbøren.
De fleste prognoser peger dog på dominerende lavtryk over Nordatlanten og højere tryk over Syd- og Østeuropa. Dette vil medføre en mere sydvestlig strømning generelt, med lavtrykbaner ind over Nordsøen og op over Norge og Sverige. I så fald, får vi en del blæst og regn og lidt mere mild luft.
Sandsynligheden for at få indslag af kulde og hvidt i nedbøren er større sidst i januar.

Begge scenarier giver risiko for et stormlavtryk med bane over eller nær Danmark. 

Temperaturen forventes i gennemsnit at ende omkring det normale over hele måneden, og med lidt mere nedbør end normalt for januar.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel

Tidevandstabeller