Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 1. december (gældende til og med 31. december).  

Julen nærmer sig, og traditionen tro sukker mange børn og barnlige sjæle efter kulde og sne. Der er dog ikke de store tegn på, at de får deres ønske opfyldt. Vejret byder nemlig mestendels på skyer, regn, finregn og lidt blæst, men vi får også perioder med lidt sol. Sidst i perioden er der mulighed for lidt mere spændende vejr, når lavtryk forventes at passere tæt på landet. Det øger nemlig muligheden for en vinterstorm, og det kan også kortvarigt trække kulde ned over landet fra nordvest med hvide byger til følge.

I uge 50 (7/12 – 13/12) viser prognoserne, at der ligger et højtryk over det vestlige Rusland, som efterhånden sender en højtryksryg ind over Skandinavien. Samtidig tager lavtrykkene en bane ned over De Britiske Øer og Frankrig fra nordvest, og de tilhørende fronter når Danmark fra vest eller sydvest. Det betyder, at vi hovedsageligt får skyet vejr med regn, byger og blæst afløst af korte kig til solen, inden skyer trækker op over landet fra syd med regn, finregn og dis. Dagtemperaturen ligger typisk mellem 3 og 8 grader, men enkelte dage kan det være lidt koldere. Om natten kommer vi ned mellem 2 og 6 grader, men enkelte nætter kan vi nå ned mellem 4 graders frost og 3 graders varme.

Samlet set ender ugen med temperaturer omkring eller lidt over det normale for årstiden, mens nedbørsmængden ligger omkring eller lidt under normalen.

For uge 51 (14/12 – 20/12) viser prognoserne, at der fortsat er højere tryk end normalt nord for landet, mens lavtryksbanen efterhånden ligger syd for os. I så fald får vi hovedsageligt vores vejr fra retninger mellem nordøst og sydøst. På denne årstid betyder det normalt, at kold og ret tør luft når frem til Danmark fra østlige retninger, måske med slud- eller snebyger, der kan dannes over det stadig relativt varme havvand. Dog viser prognoserne, at det er varmere end normalt øst for os, så de helt lave temperaturer skal vi nok ikke forvente i denne omgang, og snebyger er derfor heller ikke så sandsynlige. Generelt vil vi få en skønsom blanding af skyer, regn, finregn og lidt sol med dagtemperaturer mellem 2 og 7 grader, mens vi om natten når ned mellem 0 og 5 grader, med mulighed for nattefrost enkelte nætter.

Ugen ender som helhed med temperaturer omkring eller en smule over normalen, mens nedbørsmængden ligger omkring eller en smule under normalen.

Prognoserne for uge 52 og resten af december (21/12 - 31/12) er som vanligt meget usikre. Prognoserne antyder dog, der i starten af perioden fortsat er højere tryk end normalt nord og nordøst for landet, mens der er lavere tryk end normalt syd og sydvest for landet. Det vil give os samme vejrtype som i uge 51 med en blanding af skyer, regn og kig til solen indimellem. Efterhånden ser det dog ud til, at det højere tryk forskydes mod øst, mens lavtryksbanen bevæger sig op over Danmark sydfra. Det betyder, at lavtryk og fronter efterhånden kan nå landet vestfra med kraftig blæst og regn, efterfulgt af opklaring fra nordvest med kortvarigt koldere vejr, sol og byger. Der kan kortvarigt komme noget hvidt i nedbøren, men det forventes ikke at blive liggende.

Samlet set ventes temperaturer og nedbørsmængder at ligge omkring normalen for årstiden.

Af langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

 

 

Månedsoversigt i tabel

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 18. november – gældende for januar og februar 2021.

Meget tyder på at vinteren i år bliver mere grå end hvid. Flere prognoser peger nemlig på en nordlig lavtryksbane, hvor lavtryk fra Atlanterhavet tager en nordøstlig bane op mod Skandinavien. Oftest vil det medføre en mild strømning fra vest og sydvest med regn og blæst til Danmark. Sne og frost kan selvfølgelig stadig forekomme, men det ser ikke ud til at fylde meget de kommende måneder.

Der er mange faktorer på hele kloden, som har betydning for, hvordan vintervejret udvikler sig i Nordeuropa og i Danmark.
Havtemperaturene på den nordlige halvkugle er én af dem, og i og med at havtemperaturen mange steder i det nordlige Stillehav og det nordlige Atlanterhav er relativt høje for årstiden forventes det, at have stor indflydelse på vores vintervejr og taler for en mild og ustadig vinter på vores breddegrader.

Januar og februar:

Prognoserne viser en øget sandsynlighed for lavere lufttryk fra Island, over Norskehavet, Ishavet og ind over Skandinavien i både januar og februar måned. Tilsvarende peger de fleste prognoser på generelt højere lufttryk end normalt syd for Danmark, fra omkring Azorerne og ind over Sydeuropa og til dels Centraleuropa.
Dette senarie vil medføre en overvejende sydvestlig eller vestlig strømning af mild luft op over Nordeuropa og Danmark, og de fleste lavtryk vil tage en bane fra Atlanten mod nordøst og op over Skandinavien, oftest nord for Danmark.
Det taler for ustadigt og mildt vintervejr, hvor fronter vil passere fra vest og sydvest, og nedbøren hovedsagelig vil falde som regn. Fronter og lavtryk vil også trække en del skyer ind over landet, og ind imellem større mængder regn, når lavtrykkene kommer tæt på.
I perioder vil det også blive blæsende, og muligheden for et eller måske et par stormvejr kan ikke udelukkes.
Størst sandsynlighed for stormvejr er i januar, men februar kan også byde på kraftige blæsevejr.
Mellem lavtryk og fronter vil der være mindre højtryksrygge, som passerer landet og giver overvejende tørt vejr og chance for lidt eller nogen sol.

Trods udsigten til det overvejende lavtryksprægede vintervejr, vil der en overgang også kunne bygges et højtryk op over Skandinavien eller Nordøsteuropa. Med den rette størrelse og placering kan højtrykket blokere for de atlantiske lavtryk, og strømningen vil en overgang blive mere kold og tør.
I kortere perioder kan vi altså få vinterligt vejr og måske lidt sne, men den milde og ret våde vejrtype ser klart ud at dominere i hele perioden.

Samlet set ser middeltemperaturen ud at ende noget eller måske en del over den normale både i januar og februar - flere prognoser indikerer 1-2 grader over den normale temperatur. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring eller lidt over de normale for hele perioden.  

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Pollentællingerne er stoppet for i år og genoptages i begyndelsen af 2021.

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet