Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt 26. oktober (gældende til og med 5. december).

November måned lægger ud med ustadigt, vådt og blæsende vejr, og mærkbart koldere luft forventes at strømme ned over Danmark fra nordvest. Et stort lavtryksområde over Nordatlanten vil i den kommende weekend bevæge sig frem mod Skandinavien og det vil herefter dominere vejret i hele Nordeuropa i den første uge af november. Kigger vi lidt længere ind i november, ser det ud til, at et højtryk bygges op over Nordatlanten og medbringer mere stabilt, tørrere og i perioder relativt køligt vejr til Skandinavien.

Uge 44 (1/11 – 7/11):

Et dybt og relativt intensivt lavtryk forventes at udvikle sig over De Britiske Øer eller over den vestlige del af Nordsøen på søndag og i begyndelsen af uge 44. Lavtrykket forventes at passere Danmark og Sydskandinavien langsomt vestfra, hvilket vil betyde ustadigt og blæsende vejr og sandsynligvis flere dage med hård vind til kuling og perioder med regn. Ugen begynder med ret milde temperaturer, men efterhånden bliver det mærkbart køligere, da koldere luft ventes at strømme ned over landet fra nordvest. Senere på ugen kan en mindre højtryksryg passere landet, og det vil kunne give os mere stabilt og tørt vejr med nogen sol.

Dagtemperaturerne når først på ugen op mellem 10 og 14 grader, men falder efterhånden til mellem 5 og 9 grader. Om natten forventes temperaturerne først på ugen mellem 7 og 10 grader, men falder efterhånden til mellem ca. 2 og 7 grader - lokalt let frost hvis vejrforholdene byder på klart og stille vejr.

Samlet set ser ugen ud til at ende med temperaturer omkring eller lidt under normalen, og nedbørsmængder noget over de normale for årstiden.

 

Uge 45 (8/11 – 14/11):

Prognosen for uge 45 er noget mere usikker da prognosemodellerne er uenige, men der er en tendens til at højtryk bygges op over Nordatlanten, hovedsageligt vest for De Britiske Øer og syd for Island. Det vil betyde, at vi generelt får mere stabilt vejr og en relativ kølig luftstrømning fra nordvest eller nord. Enkelte mindre lavtryk og fronter med skyer og lidt regn vil muligvis passere fra nordvest efterfulgt af dage med nogen sol og byger. Hvis luftmassen en overgang er rigtig kold kan bygerne måske blive vinterlige. I forbindelse med nordvestlig eller nordlig luftstrømning vil solchancerne være størst i Nordjylland.

Der er dog en mindre sandsynlighed for, at et lavtryksområde vil dominere over Nordatlanten og Norskehavet, og det ville i så fald give os en mere mild vestlig- eller sydvestlig luftstrømning med mest skyet vejr og perioder med noget regn.

Dagtemperaturerne ventes typisk at nå op mellem 5 og 10 grader, om natten oftest ned mellem 1 og 7 grader - enkelte nætter med mulighed for lokalt let frost.   

Som helhed forventes ugen at ende med temperaturer omkring eller måske lidt under normalen for årstiden, mens nedbørsmængderne ventes omkring de normale.

 

Uge 46 (15/11 – 21/11):

Flere prognosekørsler indikerer højere lufttryk end normalt over Nordatlanten og Nordeuropa. Der ser altså ud som om, at højtryk eller højtryksrygge fortsat vil dominere vest for Skandinavien. Det vil i så fald medføre generelt ret stabilt vejr og i perioder kan kold luft strømme ned over Danmark fra nordvest eller nord. Højtrykket over Nordatlanten kan også blive forskudt mod syd og lavtryk kan dermed tage en bane op mod Nordskandinavien, og da vil enkelte ret svage fronter med skyer og lidt regn passere landet vestfra. Generelt ser vejret ud til at kunne blive relativt roligt med skyer og i perioder noget regn - men også dage med nogen sol. 

Dagtemperaturerne ser ud til oftest at nå op mellem 4 og 8 grader, enkelte dage måske lidt lunere, mens nattemperaturerne typisk ventes ned mellem 2 og 7 grader - lokalt måske let frost hvis vejrforholdene byder på klart og stille vejr.   

For ugen som helhed ventes både temperaturer og nedbørsmængder omkring eller måske lidt under de normale for årstiden.

 

Oversigt for uge 47 og uge 48 (22/11 – 5/12):

Prognoserne er usikre så langt frem i tiden. Der er dog fortsat tendens til højtryk på nordlige breddegrader, især mellem Grønland og Norden. Det ville medføre relativt stabilt, mest tørt og roligt vejr med ret gode solchancer og perioder med kold luft fra nordlige retninger. En overgang er der mulighed for at rigtig vinterkold luft kan strømme ned over os fra mellem nord og øst, og sker det, kan vi få en lidt overraskende tidlig begyndelse på vinteren med byger der, over det endnu relativt varme havvand, ville kunne vokse sig store og nedbørrige.  

Der er naturligvis også mulighed for en overgang med mild luft vestfra da lavtryk kan bevæge sig op over Nordskandinavien, hvorved fronter med skyer og noget regn vil passere landet vestfra.

Samlet set ser temperaturen ud til at ende lidt eller noget under det normale, mens nedbørsmængderne ser ud at blive omkring eller noget under de normale.  

 

Af Langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020)

 

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen – jo mørkere farve des højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 20. oktober 2021 – gældende for december og januar

Med det gennemgående milde vejr, vi oplever for tiden, kan man komme til at tvivle på, om vi nogensinde får rigtigt vintervejr igen. Det kan imidlertid sagtens lade sig gøre, og i år er der faktisk svage tegn på, at vi især først på vinteren kan komme til at stifte nærmere bekendtskab med Kong Vinter.

Det kan synes som et paradoks, at vi i en tid med stigende globale temperaturer kan få besøg af Kong Vinter, men regionalt set opleves det hvert år at forskellige områder af planeten har kolde vintre. Blot er der på tilsvarende vis endnu flere steder, der år efter år oplever støt stigende temperaturer, som afspejles i den stigende temperaturkurve.

En af hemmelighederne bag dette fænomen ligger gemt højt oppe i atmosfæren, hvor den såkaldte kuldepol (også kaldet den polare vortex) befinder sig og holder de arktiske luftmasser i skak længst mod nord. Når den er stærk, oplever vi som regel mildt, blæsende og vådt vejr. Til gengæld vil en svækkelse betyde, at vinterkulden kan brede sig til sydligere breddegrader og påvirke ganske store områder. En lang række atmosfæriske og oceanografiske indikatorer spiller dog også ind i det samlede regnestykke på, hvordan vejret udvikler sig.

Vores umiddelbare forventninger er derfor, at vi et stykke ind i december kan opleve en kold og potentiel vinterlig periode, mens noget taler for, at det det i januar igen kan blive lidt mildere.

December
Flere prognoser peger på et gennemsnitligt højere lufttryk i et bredt bælte fra Grønland over Nordatlanten til dele af Skandinavien samt Vest- og Centraleuropa. I de tilfælde, hvor et højtryk etablerer sig nord eller øst for os, vil vi i perioder kunne få tilført kold og gennemgående tør arktisk luft, hvilket vil give os koldt og klart vejr samt nattefrost.

Andre prognoser indikerer dog også, at et lufttrykstrug eller lavtryk over Nordeuropa kan give os ret koldt og ustabilt vejr. Det ville så betyde mest skyet vejr og perioder med regn, slud, elle sne, der vil kunne falde meget ulige fordelt med store regionale forskelle, hvad angår mængder og udbredelse. Mange har sikkert hørt om de såkaldte Kattegatbyger som også kan være på spil i denne måned:
Vejrudsigt: Kold luft + varmt hav = masser af sne | DMI

Det er dog værd at bemærke at det normale vestlige strømningsmønster med mildt og gråt vejr nok vejer næsten lige så tungt på den samlede vægtskål i forhold til, hvad der måtte blive det samlede udfald. Set i det lys må vinterentusiasterne nok hellere indstille sig på en ustadig, mild og grå vejrtype og så vente med tålmodighed på mere klare signaler om, at kulden melder sig.
Som helhed er det mest sandsynligt, at december ender med temperaturer omkring eller lidt under normalen, mens nedbørmængderne nok samlet set holder sig omkring det normale for årstiden med en halvvåd start og en mere tør afslutning.

Januar
Hvordan måneden falder ud afhænger nok en del af om vi får en reel kuldeperiode af længere varighed eller ej i julemåneden. Sker det sidst på måneden, kan kulden godt bide sig fast til et godt stykke inde i januar – især hvis vi får et nedbrud af den polare vortex. Man vil så på enkelte dage kunne finde kælk eller langrendsski frem, hvis man er heldig at bo i de dele af landet, hvor snemulighederne er bedst. Her vil især Kattegat- og Østersøbyger men også reelle snevejr kunne bidrage.

Dog peger de fleste prognoser på, at vi efterhånden skal have gang i vestenvindsmotorvejen igen og som helhed opleve en måned med relativt mildt, gråt og fugtigt vejr, afbrudt af fortrinsvis kortere kuldeudbrud med mulighed for solskin og vinterlige byger.

Skulle vi opretholde den milde og fugtige vestenvindsstrømning det meste af tiden, vil der samtidig være en forhøjet risiko for storm eller i hvert fald for flere blæsende dage.
Som helhed er det mest sandsynligt, at januar ender med temperaturer og nedbør omkring eller lidt over normalen.

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Der er mange faktorer, tilstande i atmosfæren og havet, rundt om hele kloden, der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden, og det er altid svært at vide, hvilke faktorer, der bliver de styrende. De beregnede langtidsprognoser skal derfor altid tolkes som et bedste bud på vejret den kommende tid. Derudover vurderer langtidsmeteorologen også, hvordan andre tilstande kloden rundt kan indvirke på vejret på vores breddegrader. Det er nemlig ikke altid, prognoserne fanger disse signaler i tide.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet