Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

I den sidste uge af februar ser vi ud til at få endnu et par kraftige blæsevejr med en del regn og stedvis hård kuling, lokalt med risiko for storm. Fra starten af marts er der dog ret tydelige tegn på en gradvis stabilisering af vejret. Det betyder mindre nedbør, aftagende vind og mere plads til solen. Den vestlige luftstrømning giver os fortsat mildt vejr, og der er derfor stadig intet tegn på decideret vinter.

I uge 9 fortsætter det ustadige vejr med perioder af kraftig blæst og nedbør. I starten af ugen kan et intensivt lavtryk passere henover eller lige nord for Danmark fra vest. Detaljerne i prognosen er usikre, men det kan give kraftig blæst med op til hård kuling fra vestlige retninger, stedvis måske storm. Der kommer også en del regn, og især i de nordlige egne måske en portion slud eller tøsne.

Efter lavtrykket følger et par dage med koldere og mere roligt vejr med nattefrost flere steder og mulighed for enkelte vinterlige byger. Senere på ugen vil yderligere lavtryk sandsynligvis passere fra vest med perioder af regn og blæst, efterfulgt af regn- eller sludbyger. Dagtemperaturerne vil typisk nå op mellem 3 og 7 grader og om natten mest ned mellem 0 og 5 graders varme. Dog kommer der et par nætter med svag vind og opklaring, som kan give ned mellem 0 og 5 graders frost. 

Som helhed bliver ugen cirka 2 grader varmere og mere nedbørfyldt end normalt.

I uge 10 fortsætter den overvejende vestlige og dermed milde luftstrømning, men der er tendens til en nordligere lavtryksbane fra Island, som trækker ind over det nordligste Skandinavien.

Prognoserne viser også en ret tydelig tendens til højere lufttryk over Vesteuropa og De Britiske Øer, og i kortere perioder kan højtryksrygge bygges op mod os fra sydvest. Det vil medføre generelt noget svagere vind, mindre nedbørsmængder og flere dage med tørt vejr og bedre solchancer.  Et par ret svage fronter med skyer og lidt regn vil dog sandsynligvis passere landet fra vest, efterfulgt af enkelte byger af regn eller måske slud, og noget koldere luft fra nordvest. Dagtemperaturerne vil oftest nå op mellem 4 og 9 grader, og om natten mest ned mellem 0 og 5 graders varme, men et par klare og stille nætter kan stedvis give ned til nogle graders frost.

Som helhed bliver ugen cirka 2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne ser ud at blive omkring de normale for årstiden.    

Uge 11 byder kun på små forandringer. Lavtrykkene ser fortsat ud til at tage nordlige baner, mens højtryk ser ud at dominere over Vest- og Centraleuropa. Et par svage fronter med skyer og lidt regn vil nok passere Danmark fra vest, men ellers kan højtryksrygge bygges og fra sydvest og give flere dage med stabilt vejr og ret gode solchancer. Den milde vestenvind vil dominere, men vi kan regne med mindre blæst og lavere risiko for kulinger.

Dagtemperaturerne når typisk op mellem 5 og 10 grader, og om natten mest ned mellem 1 og 6 grader, men nætter med svag vind og klart vejr kan stadig resultere i let frost.   

I gennemsnit bliver det fortsat mildt for årstiden med omkring 2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne bliver normale eller måske lidt under de normale.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsprognosen på skemaform

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 21. januar - gældende for februar, marts og april.

Vinteren ser ud til at fortsætte i det grå og grønne spor. Vi forventer nemlig, at vi fortsat mest vil hente vejret fra milde vestlige eller sydvestlige retninger, og især februar bliver i perioder ret blæsende. Der kan kortvarigt komme lidt koldere luft fra nordvest med mulighed for lidt hvidt i bygerne, men mere "vinter" kan der for nuværende ikke trækkes ud af prognoserne. Sandsynligheden for en kold vinterlig periode i februar eller marts vurderes i øjeblikket kun til cirka 10 %.
Opsummeret for februar, marts og april indikerer vejrprognoserne at temperaturen vil blive op til 2 grader varmere end normalt og vi vil få tæt på normale nedbørsmængder.
I år er sandsynligheden for en længere periode med koldt og vinterligt vejr meget lille. Man kan dog endnu ikke helt udelukke en overgang vinterligt vejr i slutningen af februar og starten af marts, selv om prognoserne ikke har fanget det i øjeblikket.

Februar (se også tirsdagenes månedsprognoser, som løbende bør erstatte sæsonprognosen): 
Langt de fleste prognoser peger på, at det meget milde vejret fortsætter hele februar måned. Højtryk ser ud at dominere over Sydeuropa, og i perioder kan højtryksrygge bygges op over Centraleuropa og op til De Britiske Øer.
Der forventes i gennemsnit lavere tryk end normalt fra Island til Nordskandinavien, hvilket indikerer en ret nordlig lavtryksbane, oftest vel nord for Danmark.
Fronter med blæst og regn vil derfor hurtigt passere Danmark fra vest, især i starten af måneden, ofte med vind af kulingstyrke, og ved Vestkysten muligvis med vindstød af stormstyrke. Efter passage af koldfronter vil dog tørrere og lidt koldere luft i omgange strømme ned over landet fra nordvest med gode chancer til nogen sol, men også enkelte byger, der muligvis kan være med lidt slud eller tøsne.         
I den anden halvdel af måneden er der tendens til at lavtrykkene tager endnu mere nordlige baner og i perioder kan højtryksrygge bygges op fra Vesteuropa til Sydskandinavien. I så fald får vi færre og svagere frontpassager og dermed mindre regn og større solchancer.   

I gennemsnit ser februar måned ud at blive et par grader varmere end normalt. Hvad angår nedbør, vil måneden starte vådt og gradvist blive mere tør. Midlet for februar forventes dog at ende omkring eller lige over det normale.

Marts:
Et højtryk ser ud at dominere vejret over Syd- og Centraleuropa, og de atlantiske lavtryk vil oftest tage nordlige baner, nord for Skotland og op over Norskehavet til det nordligste Skandinavien. Højtryksrygge kan i perioder strække sig op til Sydskandinavien og give flere dage med tørt vejr med ret gode solchancer. Ind imellem vil svage fronter med skyer og regn passere landet fra vest, men uden at give store regnmængder.
Med strømning overvejende fra vestlige- og sydvestlige retninger ser det milde vejr ud til at bestå hele måneden, muligvis kun afbrudt af en kort overgang med lidt koldere luft fra nordvest.
I slutningen af måneden kan vi få forårsfornemmelser med enkelte dage godt oppe i de tocifrede temperaturer. Chancen for det er længst væk fra kyster med pålandsvind, idet havet stadig har en afkølende effekt.

I gennemsnit ser marts ud at blive 1-2 grader varmere end normalt og omkring eller lidt under de normale nedbørsmængder.

April:
Prognosen for april er mere usikker, men der er tendens til højtryk eller højtryksrygge over Vest- og Centraleuropa, hvilket skulle betyde at lavtrykkene fortsat mest tager nordlige baner et stykke fra Danmark.
Det giver mange tørre dage med ret gode solchancer og sandsynligvis noget varmere end normalt. Mindre lavtryk kan i en periode passere landet fra vest eller nordvest og give flere skyer og lidt regn.
April er Danmarks tørreste måned med kun 30-40 mm i gennemsnit på landsplan, og den forventede vejrtype ser ikke ud at give mere nedbør end normalt.  

I gennemsnit ser april ud at blive noget varmere end normalt og med omtrent de normale nedbørsmængder.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller