Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 15. september (gældende til og med 31. oktober).

September har allerede vist fra sin gavmilde side i form af flere varme og solrige dage. Men alt har en ende, og det gradvist bliver mere ustadigt. Der er dog ikke udsigt til længere perioder med decideret regnfuldt, køligt og blæsende efterårsvejr før tidligst et godt stykke ind i oktober. Havet omkring os er fortsat noget lunere, end det plejer at være, og der er kommet godt gang i den atlantiske cyklonsæson. Det peger i retning af ganske store usikkerheder for resten af september og hele oktober måned. Dels da det varme havvand kan udløse stedvis kraftige byger mere hyppigt, end vi plejer at se det. Dels da de tropiske cykloner ofte laver ballade i prognoserne. 

uge 39 (21/9 – 27/9) strømmer lun og ustabil sensommerluft op over landet fra sydvest og fronter med regn og byger trænger efterhånden ind over landet fra vest. Da lavtrykkene tager en nordlig bane fra Atlanten op over Norskehavet til det nordligste Skandinavien, mens et højtryk over Sydøsteuropa ligger næsten stille, kan fronterne have en vis tendens til at gå i stå over landet. Det betyder, at vi fra tirsdag nok får mest skyet vejr med regn og byger i perioder, der stedvis kan blive kraftige. Indimellem er der dog også plads til solen og måske en tørvejrsdag. Især sidst på ugen hvor det ser ud til, at en koldfront passerer fra vest, og det efterhånden kan klare noget op. Dagtemperaturen kan først på ugen snige sig op mellem 18 og 23 grader, men falder senere til mere normale 16 til 19 grader. Om natten når vi oftest ned mellem 7 og 13 grader, senere på ugen ned mellem 6 og 9 grader.

Samlet set ender ugen med temperaturer omkring eller lidt over det normale for årstiden, mens vi får nogenlunde samme mængde regn, som vi plejer at se. Lokalt kan nedbørsmængderne dog blive betydeligt højere.

I uge 40 (28/10 – 4/10) ser det fortsat ud til, at lavtrykkene overvejende tager en bane fra Atlanten via Mellem- og Nordskandinavien og videre mod øst, nord om Danmark. De tilhørende fronter passerer os fra tid til anden med skyer og regn, men vi får også dage med sol og tørvejr, når svage højtryksrygge passerer Sydskandinavien efter frontpassagerne.
Dagtemperaturerne ventes typisk at nå op mellem 14 og 18 grader, mens nattetemperaturene oftest når ned mellem 6 og 12 grader.       

Samlet ventes både temperaturer og nedbørsmængder at ligge omkring det normale for årstiden.   

uge 41 (5/9 - 11/10) er prognoserne særdeles usikre. To næsten lige sandsynlige scenarier er mulige. Det ene er, at vi opretholder stort set det samme strømningsmønster som i uge 40. Det andet er, at vi får en stabilisering grundet den tropiske cyklonaktivitet, som kan medføre at et større højtryksområde når op i vores nærhed. Det vil i så fald give fine muligheder for at nyde de flotte efterårsfarver, som oktober kan byde på.

Det bedste bud for nu er derfor, at ugen som helhed ender med temperaturer og nedbørsmængder omkring det normale for årstiden.

Udsigt for resten af oktober:

Selvom det præcise vejrmønster endnu ikke kan udpeges grundet for store usikkerheder, må vi dog forvente, at der kan komme flere lavtryk forbi vore kanter, hvilket dels lægger op til potentielle kraftige blæsevejr dels til efterårets første nattefrost. Sidste år skete dette allerede d. 6/10 og blev dermed den tidligste nattefrost målt i 24 år. Ser man bort fra disse yderpoler burde vi i første omgang blot kunne nøjes med at finde normalt dansk efterårstøj og gummistøvler frem og se frem til et par klimatisk set nogenlunde gennemsnitlige uger.

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 16. september – gældende for november og december.

Den sidste måned i kalenderefteråret kan komme til at overraske med køligere indslag, men det generelle indtryk vil nok være en mild og noget grå vejrtype, som vi ser det så ofte. Når vi tager hul på julemåneden ser denne tendens ud til at bestå, men det er dog endnu for tidligt til andet end at give foreløbige indikationer. Således er der på lang sigt et svagt håb for både de vinterglade og for dem, som foretrækker at slippe for besværet med at skrabe rim af bilvinduerne eller skulle have vinterudstyret frem.

November:

Det overordnede strømningsmønster ventes for måneden som helhed ikke at afvige væsentligt fra det sædvanlige, men det skal dog siges, at der fra især sidst på måneden er en forøget mulighed for, at en koldere periode kan indfinde sig som kontrast til en forventelig ret mild start. Præcis hvornår, dette mulige vejrskifte kan finde sted, er naturligvis meget usikkert, men betinges af en række fjerntliggende indikatorer, som for eksempel det periodisk forekommende fænomen La Nina. Det generelle indtryk vil dog være, at lavtrykkene mest tager nordlige baner fra omkring Island og østpå over Nordskandinavien eller endnu længere mod nord. Fronter og enkelte lavtryk med regn vil dog fra tid til anden passere os fra vest eller nordvest, efterfulgt af køligere luft med byger. Der er dog fortsat en god mulighed for flere forbipasserende højtryksrygge med stabilisering.

Samlet set ser november ud til at byde på temperaturer og nedbørsmængder omkring eller lidt over de normale for måneden, men med risiko for en koldere og mere tør afslutning.

December:

Prognoserne for december er naturligvis endnu mere usikre end for november, men det vurderes, at der fortsat godt kan komme en lidt koldere periode - måske ligefrem en overgang med indslag af sne. Det er imidlertid højst usikkert, og igen må det understreges, at vi i langt overvejende grad må indstille os på den velkendte grå, milde og til dels våde vejrtype, vi så ofte ser i julemåneden. Årsagen skal søges i et gennemsnitligt lavere tryk fra Nordøstgrønland mod Norskehavet samt Nordskandinavien og et generelt højere tryk over Mellemeuropa. Denne trykfordeling vil medføre, at relativ lun luft med fronter og regn passerer Danmark fra vest eller nordvest det meste af tiden.

Samlet set ser december ud til at byde på temperaturer og nedbørs-mængder omkring de normale for måneden, dog med ret store usikkerheder og tillige mulighed for en noget koldere periode .  

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Pollentællingerne er stoppet for i år og genoptages i begyndelsen af 2021.

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet