Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 27. juli (gældende til og med 5. september).  

Et lavtryksområde bevæger sig i indeværende uge ind over Skandinavien vestfra og sætter en længere periode i gang med ustadigt, mere vådt og køligere vejr. Herefter ventes lavtryk at dominere vejret over Nordeuropa – formentlig i den første halvdel af august. August tegner derfor til at lægge ud med en ustadig vejrtype med mest skyet vejr og perioder med regn eller byger, der stedvis kan være kraftige og med torden. I løbet af den anden halvdel af august er der tendens til mere stabilt vejr, idet flere mindre højtryksrygge ser ud til at kunne passere Sydskandinavien vestfra. Dermed øges muligheden for perioder med tørt vejr, bedre solchancer og højere temperaturer.

Uge 31 (2/8 – 8/8):  

I begyndelsen af ugen ligger et lavtryk over Nordskandinavien. Det giver os mest skyet vejr med enkelte eller spredte byger. Det bliver også noget køligere og vinden frisker op fra vest. Efterhånden aftager vinden og drejer i syd, og en svag højtryksryg kan give en overgang med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol.
Midt på ugen ser varmere luft ud til at strømme op over landet sydfra, og en overgang kan temperaturen nå op mellem 20 og 25 grader.
I den anden halvdel af ugen vil et nyt lavtryk bevæge sig frem til De Britiske Øer og Nordsøen, og de tilhørende fronter med skyer og regn ventes dermed passere Danmark fra sydvest, efterfulgt af byger men også nogen sol ind imellem og igen noget lavere temperaturer.  

Dagtemperaturerne når først kun op mellem 15 og 19 grader, men en overgang midt på ugen op mellem 20 og 25 grader, senere noget lavere igen. Nattemperaturen ventes typisk ned mellem 8 og 15 grader. En overgang noget lunere.

I gennemsnit ventes temperaturen ende lidt eller noget under normalen, mens nedbørsmængderne forventes lidt eller noget over de normale.

Uge 32 (9/8 – 15/8):  

Der er tydelige tegn på, at det ustadige, våde og lidt kølige vejr fortsætter ind i uge 32 idet et lavtryksområde ser ud til at dominere vejret over Nordvesteuropa og Skandinavien. Det styrende hovedlavtryk vil sandsynligvis ligge mellem Island og Nordsøen, og medfører en dominerende sydvestlig eller vestlig luftstrømning over Danmark. Mindre lavtryk og fronter med skyer og perioder af regn eller byger ser dermed ud at passere landet fra vest eller sydvest. Ind imellem kan mindre og svage højtryksrygge dog passere Danmark og give os en dag eller to med mest tørt vejr og nogen sol.

Dagtemperaturen ventes oftest nå op mellem 16 og 23 grader, mens nattemperaturen typisk når ned mellem 8 og 15 grader.

Samlet set ser temperaturen ud til at ende lidt under det normale, mens nedbørsmængderne er mere usikre. Sandsynligvis ender de lidt eller noget over det normale.

Uge 33 (16/8 – 22/8):  

Usikkerheden stiger, men der er i flere vejrprognoser en tendens til mere stabilt vejr.
Et lavtryk eller lavtrykstrug kan fortsat ligge over Norskehavet eller Island, hvilket vil medføre en dominerende sydvestlig eller vestlig vind, men der er nu større sandsynlighed for at højtryksrygge i perioder bevæger sig frem mod og ind over Sydskandinavien, og giver længere perioder med tørt vejr og gode solchancer. Ind imellem må vi dog forvente at svage fronter med skyer og regn også passerer landet vestfra.

Dagtemperaturen forventes typisk at nå op mellem 17 og 24 grader, mens nattemperaturen oftest når ned mellem 8 og 15 grader.

Samlet set ser temperaturen ud til at ende omkring den normale, mens nedbørsmængderne er ret usikre, men mest sandsynligt ender omkring eller noget under de normale for august.

Udsigt for uge 34 og uge 35 (23/8 – 5/9):  

Prognoserne er naturligvis meget usikre flere uger frem i tiden, men der er fortsat indikationer på mere stabilt vejr i slutningen af august og starten af september. Flere højtryksrygge ser ud at kunne bevæge sig ind over Danmark og Skandinavien vestfra, hvilket skulle give noget længere perioder med tørt vejr, nogen eller en del sol og dagtemperaturer op omkring eller noget over 20 grader. Et eller et par lavtryk kan dog efterhånden passere Nordskandinavien og give perioder med mere skyet vejr og noget regn.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

 

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 21. juli j 2021 – gældende for september og oktober.  

Prognoserne peger på en mild september, hvor der stadig kan være et par varme dage tilbage. Oktober er mere usikker, men peger mest i retning af mildt efterårsvejr med lidt mindre blæst og nedbør og med normale temperaturer for årstiden.

September
Prognosemodeller og analogier giver et rimeligt enstemmigt vejrbillede for Europa og Danmark i september med enkelte afvigelser.

Et lavtryksområde med regn og køligere luft ser ud til at dominere over De Britiske øer, mens varmere og mere tør luft dominerer over det østlige Europa – også nordøst for Danmark. Det betyder, at lavtryk forventes at bevæge sig fra Nordatlanten op mod Mellemskandinavien. Det giver en generelt vestlig og sydvestlig strømning over Danmark, hvor svage fronter til tider vil passere fra vest og sydvest, og også regnbyger fra nordvestlige retninger. Men det betyder også generelt, at højtryksrygge med mildt og stabilt vejr i perioder vil skyde op mellem fronterne. Der er også mulighed for et par næsten sommervarme dage i september, da en evt. kortvarende strømning fra øst eller sydøst for en stund vil sende varm og tør luft op over Danmark.      

Enkelte prognoser peger på et lidt vådere og lavtrykspræget vejrbillede ind i september, men det er med en meget lille risiko i forhold til de ovenstående tendenser i prognoserne.

Som helhed ventes september at blive mild med temperaturer lidt over det normale for årstiden, og nedbørsmængder omkring det normale. 

Oktober
De amerikanske prognoser indikerer et lavtrykspræget vejr i oktober med et lavtrykstrug ned over Nordeuropa, som vil give ustadigt vejr med byger og til tider fronter med regn og også lidt køligere vejr. På den anden side leder vejrbilledet frem mod oktober op til muligheden for en bred højtryksryg, der strækker sig over det meste af Europa inklusiv Danmark, som vil give lidt tørrere og også mere roligt efterårsvejr. Dette lidt mildere efterårsscenarie støttes af både de europæiske- og flere andre prognosemodeller og er det mest sandsynlige.

Som helhed vurderes oktober med overvejende sandsynlighed at blive med normale temperaturer og lidt mere til den tørre side end normalt for årstiden og samtidig mindre blæsende. Dette er dog med en nævneværdig risiko for en mere lavtrykspræget udvikling og derved en lidt køligere og vådere oktober end vanligt for årstiden.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet