Nyheder

Dyrespor i sne
Ekstreme snemængder i Arktis sidste år udfordrede formering hos flora og fauna

18. oktober 2019. 2018 var et særdeles snefyldt år i Arktis. Mængderne af fnug lå i så lang tid og så højt, at det gjorde det yderste svært for dyr og planter i området at reproducere sig. De store snemængder understøtter antagelsen om, at klimaforandringerne medfører mere ekstremt vejr.

Læs mere.

Skyer over Limfjorden
Tour de Regnvejr holder hviledage i næste uge

17. oktober 2019. Efteråret har indtil videre indbudt til hyppigt brug af regntøj, og det danske landskab er blevet vådt, fugtigt og mudret. Den kommende weekend byder også på perioder med regn, men i næste uge holder regnen for en stund pause.

Læs mere

Samlede nedbørsmængder siden 1. august
Drivvåd første halvdel af efteråret giver lokalt 473 mm regn siden august

16. oktober 2019. Efterårets første halvdel har været usædvanlig våd. De store mængder vand giver problemer for kartoffelavlerne, fordi våde marker besværliggør høsten, og kartoflerne derfor risikerer at rådne.

Læs mere

Weekendens samlede nedbørsmængder.
Ekstrem våd weekend med usædvanligt varmepust

14. oktober 2019. Weekenden bød stedvis på kraftig regn og lokale skybrud. Landsgennemsnittet svang sig helt op på 39,1 mm regn. Det er tæt på halvdelen af de 85 mm nedbør, der normalt falder på en hel oktober. Overgangen til mandag blev blæsende, stedvis med vindstød af stormstyrke, og et udsædvanligt varmepust med 19 graders varme lagde sig over os kort før midnat.

Læs mere

Prognose for tirsdagens højeste temperatur
Sensommervarme i skolernes efterårsferie er en by i Tyskland

11. oktober 2019. Efterårsferien står for døren, og vejret kan som bekendt have stor betydning for planlægning af aktiviteter. Flere regnvejr kryber de kommende dage ind over Danmark fra sydvest eller vest, men der kommer også dage med solskin og mest tørt vejr. I næste uge kommer vi til at ligge i grænselandet mellem varme og kulde, hvilket gør det vanskeligt at forudsige det danske vejr præcist de enkelte dage.

Læs mere

Satellitbillede overlagt vejrkort
Over 1 million våde fødder til skolernes motionsdag

10. oktober 2019. I morgen fredag den 11. oktober er der skolernes motionsdag, og eleverne undgår nok ikke våde sokker i løbeskoene. Vejrudsigten byder nemlig på byger, der lokalt kan være med torden, og giver dermed stor risiko for at der dannes vandpytter.

Læs mere

DMI´s direktør og vicedirektør på en tandem.
Grønne dilemmaer, Klimaatlas og en Indlandsis i ubalance

10. oktober 2019. Til Kulturnatten fredag deltager DMI´s direktør Marianne Thyrring i et debatpanel om de grønne dilemmaer, vi står over for set med klimabriller. Eksperter fra DMI vil derudover fortælle om klimamodeller, det nye Klimaatlas og Indlandsisens tilstand.

Læs mere

Temperaturafvigelserne fra normalen for september 2019
Nordgrønland trak op i regnskabet i globalt varmeste september

8. oktober 2019 2019. Udregninger lavet ud fra reanalyser fra European Center for Medium Range Forecast (ECMWF) afslører, at september 2019 marginalt slog ny rekord for den højeste globale middeltemperatur. Grønland var som helhed med til at trække regnskabet op, men faktisk havde toppen af Indlandsisen en koldere september end normalt. 

Læs mere.

 

Stykker af havis flydende i hav
4.583.125 km2 – så lille blev havisen i år

9. oktober 2019. Den 17. september nåede den arktiske havis sin årlige minimums-udbredelse. Nu er det præcise tal blevet verificeret: 4.583.125 km2 skulle vi ned på, før ismassen igen begyndte at tage på. Det placerer 2019 på en delt andenplads over mindste arealudbredelse ved et minimum.

Læs mere.

 

Satellitbilede overlagt et vejrkort
Fronter og blæst vifter weekendens nattefrost væk

7. oktober 2019.

I weekenden havde vi efterårets første nattefrost. Kigger man på meteorologernes landsudsigt, kan vi i aften stedvis nå ned omkring frysepunktet, hvorefter temperaturen stiger i løbet af natten. Herefter ventes nattefrosten ikke at vende tilbage resten af ugen.

`læs mere`

Her ses Klimaatlas
Klimaatlas: Klar til fremtidens vejr

6. oktober 2019. Stormflod, skybrud, tørke… fremtidens vejr bliver mere ekstremt, og hvis vi ikke tager højde for det, kan det få voldsomme konsekvenser for os alle. For at afdække, hvor ekstremt vejret bliver i fremtiden, har DMI udviklet et Klimaatlas med den nyeste viden om, hvordan det danske klima ændrer sig frem mod midten og slutningen af dette århundrede. Klimaatlas er skabt gennem et værdifuldt samarbejde med kommuner og en lang række aktører, som er i berøring med klimatilpasning i Danmark. På den måde hjælper Klimaatlas os og vores samfund med at tilpasse sig fremtidens ekstreme vejr.

Læs mere.

 

Snemålinger fra oktober 2018
Danskernes snemålinger er vigtige for DMI´s vejrudsigter

4. oktober 2019. DMI har fra perioden 1. oktober til 30. april ca. 80 daglige snemålinger til rådighed. Målingerne foretages manuelt hver morgen af frivillige folk rundt om i landet og indtelefoneres herefter til DMI. Snemålingerne har betydning for kvaliteten af vejrudsigten og er derfor vigtige både i meteorologisk og klimatologisk sammenhæng.

Læs mere.

Temperaturprognosekort
Efterårets første nattefrost lurer i 7-døgnsudsigten

2. oktober 2019. Efteråret er overgangen mellem sommer og vinter.  I oktober mister vi omkring ½ times dagslys om ugen, hvilket øger muligheden for kolde nætter og dermed nattefrost, som måneden skrider frem. Og oktober byder faktisk næsten altid på nattefrost.

Læs mere.

 

 

Diagram over de daglige nedbørsmængder i september
Store regionale udsving i 7. vådeste september

1. oktober 2019. Med et landsgennemsnit på 130 mm endte september meget våd i år. Dog var der store forskelle i nedbørsmængden på tværs af landet: Tønder Kommune fik mest regn med 205,3 mm, mens Bornholms Kommune kun fik 76,1 mm.

Læs mere.

Deltagere ved det 20. årlige IICWG møde 2019
Verdens istjenester: Hvordan imødekommer vi konsekvenserne af klimaforandringer?

30. september 2019. DMI har netop været vært for et møde mellem verdens 14 istjenester i København. Her var der fokus på, hvordan den nyeste forskning kan operationaliseres og bruges i istjenesterne – så sikkerheden til havs og i isfyldt farvand forbedres. Det er særligt vigtigt i en tid, hvor klimaforandringer resulterer i nye sejlruter.

Læs mere.

 

Billede af en mark
NORDMET: Klimaforandringer kender ingen grænser

25. september 2019. Direktørerne fra de nordiske og baltiske meteorologiske institutter varmer i en fælles udmelding op til rapporten fra FN’s Klimapanel om hav og is, som offentliggøres på onsdag den 25.9. Budskabet er klart: Samarbejde på tværs af landegrænser er nødvendigt for at afværge klimaændringerne og tilpasse vores hverdag til fremtidens klima.

Læs mere

Skematisk fremstilling af teknikken bag radio-okkultation
DMI stiller skarpt på radio-okkultation

19. september 2019. DMI er vært for to workshops, som handler om radio-okkultation i den kommende uges tid. Radio-okkultation er en teknologi, der vinder mere og mere indpas inden for meteorologiens verden. Teknologien giver vigtig information om atmosfærens sammensætning, men kan også bruges til at belyse klimaændringer.

Læs mere.

 

Billede af Kangerlussuaq fjord
Klima: Ændringer i isens struktur giver øget afsmeltning

18. september 2019. Klimaforskere fra blandt andet DMI, GEUS og Colorado University har i et studie vist, at de seneste årtiers temperaturstigninger har ændret på iskappens struktur og gjort det sværere for smeltevand at sive ned i indlandsisen. Smeltevandet løber derfor i højere grad ud i havet end tidligere, og iskappen mister hurtigere masse. Med de temperaturstigninger, som forventes i fremtiden, vil denne proces tage til og medføre et yderligere bidrag til det globale havniveau på 7 til 74 mm frem mod 2100.

Læs mere.

Udsnit af SGL modellen over Sydgrønland
DMI leverer bedre vejr til Sydgrønland

17. september 2019. I Grønland oplever man oftere voldsomt vejr, og det kan både koste menneskeliv og have store økonomiske konsekvenser. Derfor er rettidig varsling af voldsomt vejr for Grønland yderst vigtig. Det grønlandske terræn gør det dog særligt komplekst at forudsige vejret, og derfor har DMI’s forskere lavet en vejrmodel for Sydgrønland, der netop kan håndtere store lokale variationer og give både vejrudsigter og varslingen af voldsomt vejr et mærkbart kvalitetsløft.

Læs mere.

Ozonlagets Dag
I dag er det Ozonlagets Dag

16. september 2019. Ozonlaget har en enorm betydning for livet på jorden, og derfor skal vi passe på det. For at gøre opmærksom på ozonlagets betydning, har FN udnævnt den 16. september som “International Dag for bevarelse af ozonlaget”. Og netop opmærksomhed har, hvad angår ozonlaget, bidraget til noget godt. Læs med her og få mere viden om, hvordan ozonlaget egentlig har det i dag.

Læs mere.

Billede af regnvejr
En måneds nedbør på 35 timer

11. september 2019. Normalt falder der 73 millimeter nedbør i løbet af september måned i Danmark. Denne uge er dog startet ualmindeligt vådt. Danmark er blevet skyllet godt igennem de sidste par dage, og skyerne har smidt over 70 millimeter af sig et enkelt sted.

Læs mere.

 

Præsentation ved EMS
Særlig fokus på Arktis og Antarktis i disse dage: DMI bidrager med vigtig viden

9. september 2019. European Meteorological Society (EMS) mødes i disse dage i København for at dele viden om meteorologi og klimatologi. I år er der særligt fokus på Arktis og Antarktis, og derfor har DMI en vigtig rolle, da instituttet har omfattende meteorologisk viden og data om Arktis. På mødet deltager 800 til 1000 forskere, meteorologer og andre, som alle arbejder med vejr og klima.

Læs mere.

 

 

Billede af lyn
Sommeren 2019 blev den 9. varmeste siden 1874

2. september 2019. Sommeren 2019 blev den niendevarmeste sommer siden 1874 efter en usædvanlig varm periode i slutningen af august. Hermed skriver denne sommer sig ind i den klimatologiske udvikling, som peger mod et varmere klima i Danmark. Nedbøren blev samlet set ’normal’, mens solen skinnede ganske pænt. 

Læs mere.

 

 

Kort over temperaturer
Sommeren 2019 kan gå i top 10

30. august 2019. Sommeren 2019 nærmer sig top 10 over varmeste somre siden 1874 efter en usædvanlig varm periode i slutningen af august. Hermed skriver denne sommer sig ind i den klimatologiske udvikling, som peger mod et varmere klima i Danmark. Nedbøren blev samlet set ’normal’, mens solen skinnede ganske pænt. 

Læs mere.

 

 

Billede af lyn og kraftig byge
Danmark ramt af ”tropisk” sommeruvejr

28. august 2019. Tropenat, lyn og skybrud på én gang. Flere dage med usædvanligt varmt sensommervejr kulminerede tirsdag og natten til onsdag med kraftige byger, skybrud og lyn mange steder. Læs flere detaljer om varmen og uvejret her.

Læs mere.

 

Nordvestpassagen
Mindre is i Arktis kan åbne for en genvej

19. august 2019. Havisen smelter i takt med, at temperaturen stiger. Det åbner for nye og kortere sejlruter til gavn for skibsfarten i Arktis. Sejlads i et isfyldt farvand er dog yderst farlig, og derfor stiller det høje krav til at afdække, hvor isen er, og vurdere om den er til fare for sejladsen. DMI’s Grønlandske Istjeneste laver iskort for grønlandsk farvand, og behovet er større end nogensinde.

Læs mere.

Kort over nedbørsmængder
Regnfuld august - eller hvad?

13. august 2019. August er normalt den måned, hvor der falder mest nedbør. Men allerede halvvejs gennem august 2019 er der nogle steder faldet, hvad der svarer til en hel måneds nedbør. Andre steder langt mindre. Læs med her og se hvor tørt eller vådt det har været, der hvor du bor.

Læs mere.

Lag af is der smelter
Grønland og Arktis: En smeltende varm sæson

12. august 2019. Grønland har været igennem et varmt og tørt forår og sommer. Varmen har både konsekvenser for afsmeltning af indlandsis samt havisen, som flere gange i år har ligget rekord lavt i udbredelse.

Læs mere.

 

Bygesky
Hvad skal du forvente, når DMI varsler skybrud?

8. august 2019. DMI varsler skybrud. Skybrud kommer fra byger, og byger er svære at styre - en slags vejrets ’trold i æske’.

Læs mere.

 

 

Ny rapport fra FN's klimapanel: Landsektor udgør både problem og løsning i klimaforandringer

8. august 2019. FN's klimapanel har i dag udgivet en særrapport om landsektorens rolle i klimasystemet, og hvordan den bliver påvirket af klimaforandringer. Rapporten beskriver klimaforandringer inden for landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse og peger samtidig på mange muligheder for både reduktionstiltag og klimatilpasning.

Læs mere.

I disse dage arbejder FN’s klimapanel på højtryk

6. august 2019. DMI er Danmarks repræsentant i FN’s klimapanel (IPCC), som i disse dage arbejder på højtryk for at få godkendt en særrapport om klimaforandringer og landsektoren. Rapporten er den første af to vigtige særrapporter, som skal godkendes i år.

Læs mere.

 

Da vejrudsigten fik et gevaldigt skub og udviklingen sidenhen

2. august 2019. Fra håndtegnede kort til supercomputere. I går d. 1. august var det 40 år siden, at den første vejrmodel fra det internationale meteorologiske samarbejde ECMWF så dagens lys. Det var første skridt mod at kunne forudsige vejret mere end 1-2 dage frem og dermed begyndelsen på den stille revolution af vejrmodellens kvalitet.

Læs mere.

Kilden til radioaktivt udslip i 2017 kendes nu

31. juli 2019. En gruppe europæiske forskere mener at have vist, at kilden til et radioaktivt udslip tilbage i 2017 stammede fra det nukleare anlæg Mayak i Ozersk, Rusland. DMI’s forskere var dermed på rette spor, da de i sin tid hjalp med til at fastlægge, hvor udslippet kom fra.

Læs mere.

Koldfront med en hel måneds nedbør

31. juli 2019. Det har regnet voldsomt meget mange steder i landet siden i går eftermiddags, og på Femø er der registreret dobbelt skybrud. Vi har kigget nærmere på, hvor meget det har regnet fra i går og frem til onsdag morgen. Læs de sjask våde tal her:

Læs mere.

 

Nyt brandfareindeks

24. juli 2019. DMI har udviklet et brandfareindeks til Brandfare.dk. Det nye brandfareindeks viser risikoen for,hvor hurtigt en ild kan sprede sig i forhold til det tilgængelige brandbare materiale – to dage frem i tiden. Brandfareindekset kan findes på Brandfare.dk, som drives af Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL.

Læs mere.

 

Sol og varme over Danmark – fortsætter det?

23. juli 2019. Sommervejret træder for alvor i karakter i denne uge og vil byde på hedebølge flere steder i landet fra onsdag. Men fortsætter varmen, eller vender vi tilbage til det danske ustadige sommervejr? Vi har gransket prognoserne og har et kvalificeret bud.

Læs mere.

Den halve sommer: Klassisk dansk sommervejr

17. juli 2019. Vi er nu nået halvvejs gennem kalendersommeren. Vores klimatolog har derfor kigget tallene efter, og det har resulteret i denne ’midtvejrs-status’ for sommeren 2019 – som lige nu placerer sig et sted imellem sommeren 2018 og sommeren 2017 – og tæt på normalen.

Læs mere.

 

 

Udsigt til varm uge 30

17. juli 2019. Næste uge ser ud til at blive varm – rigtig varm. I stor kontrast til juli 2018, har juli 2019 endnu ikke haft et eneste sommerdøgn. Altså en dag hvor temperaturen overstiger 25° C. Men selvom månedsprognosen melder om fortsat almindeligt dansk sommervejr de næste 4 uger, så er der alligevel udsigt til et solidt varmepust fra syd i næste uge, og dermed også udsigt til de første sommerdøgn i juli i år.

Læs mere.

2019: Foreløbig fattig på sommerdøgn

16. juli 2019. Dette år har indtil videre været lidt karrig med sommervarmen, i hvert fald når vi sammenligner antallet af sommerdøgn med andre år.

Læs mere.

 

 

 

Havisen i Nordvestgrønland er brudt tidligt op i år

11. juli 2019. Havisen brød tidligt op i Nordvestgrønland efter et lunt forår og en usædvanlig varm periode i juni. Men hvor usædvanligt er det egentligt, at havisen på disse kanter bryder op midt i juni? Vi har gransket satellitbilleder og kigget nærmere på statistikken.

Læs mere.

 

Roskildevejret 2019: Ret kølig og blæsende festival med regn alle dage, men også med solskin

8. juli 2019. Så er dette års 'Roskildevejr' gjort op. Det blev den koldeste udgave af festivalen siden 2004 med indslag af både regn og sol.

Læs mere.

 

Juni 2019: Varm og solrig med normal nedbør

1. juli 2019. Juni blev kort sagt en ganske lun måned, hvilket rækker til en plads i bunden af top 10 listen over varmeste juni måneder siden 1874. Derudover var der lidt flere soltimer end almindeligt, mens mængden af nedbør landede tæt på det normale.

Læs mere.

Varme dage - forud og bagud

27. juni 2019. De sidste par dage har været meget varme – særligt hvis man bor i den sydlige del af landet. Vestenvinden har dog sat ind og sætter varmen på pause for et par dage, indtil et sydligt pust igen trækker varme op til os på søndag.

Læs mere.

 

Sankt Hans-vejret siden 1993

25. juni 2019. 2019 blev et godt Sankt Hans-år. Vejret holdt tørt, vinden var let og temperaturerne så tilpas høje, at man ikke behøvede sidde helt inde i gløderne, for at holde varmen ud på aftenen. Her kan du se, hvordan vejret har været på Sankt Hans aften siden 1993.

Læs mere.

Vejret til Sankt Hans: Tørt og vindroligt

21. juni 2019. Bunker af grene og kviste har den seneste tid hobet sig op i haver, på marker og små platforme i søer. Forberedelserne er gjort, og nu er resten op til vejret, som heldigvis ser ud til at være med på idéen om en festlig aften og byder på tørvejr og kun lidt vind.

Læs mere.

Klima: Om tusinde år kan Grønlands indlandsis være væk

20. juni 2019. Hvis den grønlandske iskappe smeltede i dag, ville den bidrage med 7.2 m til havniveaustigninger. Det sker heldigvis ikke på en dag – men DMI har medvirket i et nyt studie, som viser at det nok vil ske indenfor de næste 1000 år.

Læs mere.

Poterne blev våde usædvanligt tidligt

19. juni 2019. DMI's klimaforsker Steffen Olsen tog i torsdags et billede, som har vagt stor opmærksomhed over hele verden. Men hvad ligger der bag det spektakulære billede, og er det klimaforandringer eller ej? Forskere og klimatologer ved DMI slår fast, at det særlige er det tidlige tidspunkt, som får vandet til at lægge sig på isen. Afsmeltning sker hvert år.

Læs mere.

Mødet mellem kold og varm luft slog gnister

17. juni 2019. Lyn og skybrud har præget vejret særligt meget den seneste uges tid. De kraftige byger har bredt sig godt ud både i tid og sted, og på den måde har stort set alle landsdele haft besøg af en eller flere kraftige byger i den forgangne uge.

Læs mere.

 

Klima: Nu smelter Arktis

11. juni 2019. Varmen er kommet tidligt til området omkring Nordpolen i år. Faktisk har Nordpolen nået smeltepunktet lige så tidligt som i 2012, der er rekordåret for mindste isudbredelse i slutningen af sommeren. Det er bekymrende – da en mindre isudbredelse resulterer i en forstærket global opvarmning.

Læs mere.

 

 

Klimatologen har det sidste ord

7. juni 2019. Der er målt 40 grader i Danmark… i januar - nej, vel? Vejrobservationer er ikke altid retvisende, det har vi heldigvis klimatologer til at hjælpe med at afgøre. Læs mere om, hvorfor målinger altid kigges efter af klimatologer her.

Læs mere.

 

 

 

'Almindeligt' forår gemte på flere ekstremer

3. juni 2019. Foråret blev i gennemsnit en almindelig størrelse, men det bød også på flere ekstremer. Først fik vi en rekordvåd marts, så blev tørkeindekset sendt på himmelflugt af en knastør samt rekordsolrig april – og afslutningsvis endte vi med en kølig maj.

Læs mere.

Skybrudssæsonen er begyndt

23. maj 2019. Skybrud og kraftige byger er mest et sommerfænomen, og selvom maj måned har været til den kølige side, har de første kraftige skybrud alligevel huseret i denne uge. Skybrudssæsonen er derved sat i gang med op til flere brag og glimt på himlen i tirsdags.

Læs mere.

 

Forstå fænomenet: Tipping Points

20. maj 2019. Tipping Points er et brugt begreb indenfor klimaændringer og betyder kort sagt, at en proces er eskaleret og kan passere en grænse, hvorefter processen ikke kan gå tilbage igen – eller har meget svært ved det. Er du nysgerrig efter mere uddybning? Så læs med her.

Læs mere.

 

Sommeren 2019 byder på både sol, varme og regn

15. maj 2019. I lyset af den historisk tørre sommer vi havde i 2018, er der mange der venter med spænding på at høre et første bud på sommervejret. Når man kigger 3 måneder frem, skal der selvfølgelig tages nogle forbehold for usikkerheder, men det tegner til sommer med lidt mere afveksling i vejret end 2018 – men alligevel en sommer som snildt kan kaste strandvejr og måske en hedebølge af sig.

Læs mere.

 

Din smartphone kan forudsige voldsomt vejr

10. maj 2019. DMI’s prognoser kan blive endnu mere præcise ved hjælp af smartphones. Smartphones kan nemlig måle lufttryk og på den måde registrere voldsomme og pludseligt opståede vejrtyper som f.eks. skybrud.

Læs mere.

 

Klima: Opdaterede retningslinjer venter på grønt lys

8. maj 2019. Ny og bedre videnskab gør, at retningslinjerne for opgørelsen af drivhusgasudledning skal opdateres. DMI deltager i FN’s klimapanel (IPCC), som i disse dage arbejder på at godkende opdateringen.

Læs mere.

Lyse nætter breder sig over landet

6. maj 2019. I disse dage breder de lyse nætter sig over Danmark. De startede i Skagen den 28. april, og over de kommende dage breder fænomenet sig til hele landet.

Læs mere.

 

 

 

Klima: Smeltesæsonen er startet tidligt i Grønland

3. maj 2019. Smeltesæsonen i Grønland er begyndt en måned tidligere end normalt, hvilket gør det til den 2. tidligste start siden 1980’erne. Den tidlige smeltesæson understøttes yderligere af flere temperaturrekorder målt i april på Summit og i det sydøstlige Grønland.   

Læs mere.

April 2019: En solstrålehistorie på godt og ondt

1. maj 2019. April blev en solstrålehistorie med et rekordhøjt antal soltimer i Danmark. Det tørre og solrige vejr viste sig dog at være en udfordring, da det resulterede i en rekordtidlig tørke i Danmark. I slutningen af april kom regnen dog og skyllede rekorden som den mest nedbørfattige april ned på en 10. plads – men det var ikke nok til at få bugt med tørken.

Læs mere.

1. maj: Himlen går fra grå til blå

30. april 2019. Den 1. maj byder på tørvejr, men dagen begynder med mange skyer – senere klarer det op med sol til de fleste. Vinden frisker desuden op, hvilket nok skal sætte sving i de røde faner under 1. maj-talerne.

Læs mere.

 

Klima: Havisen smelter i Arktis

24. april 2019. Havisudbredelsen i Arktis er rekordlav for tiden. Isudbredelsen for marts måned 2019 løb ind på en 8. plads af laveste udbredelser, siden vi begyndte at måle med satellit for 40 år siden. Afsmeltningen de sidste par uger er tilmed gået så stærkt, at vi fortsat har rekord for årstiden. Alt tyder dermed på at april får en rekord lav udbredelse af havis.

Læs mere.

Tårnhøjt tørkeindeks

23. april 2019. Jorden er knastør. Efter en påske med masser af sol og en tør østenvind er tørkeindekset nu oppe på næsten 9 på landsplan - der er med andre ord ´høj risiko for tørke´ i Danmark. I løbet af de kommende dage er der dog håb om vand til de tørre marker og jorde, men hvor meget det bliver til rundt om i landet er usikkert.

Læs mere.

 

Sommeren ser ud til at komme solrigt og tørt fra start

17. april 2019. Langtidsmeteorolog, Mette Tilgaard Zhang, har kigget langt frem i prognoserne, og har et bud på, hvordan vejret arter sig den første del af sommeren. Kan man lide sol og dansk sommer-varme, så er det god læsning.

Læs mere.

 

 

Påskeøsten varmes op frem mod påsken

12. april 2019. Mange holder ferie i næste uge, og for dem som har planer om at blive hjemme i Danmark i fridagene, er der pænt vejr i sigte og gradvist stigende temperaturer. I påsken kan vi nemlig nærme os 20 grader. Ved kyster med pålandsvind vil det altid være lidt køligere i foråret, men ellers ser det ud til at sol, varme og skyer vil være nogenlunde lige fordelt over landet.

Læs mere.

Klimaforandringer påvirker havmiljøet i Østersøen

11. april 2019. Verdenshavene påvirker vores klima, vejr og økosystemer og har derfor stor betydning for livet på jorden. Derfor er det vigtigt, at vi passer på dem og overvåger dem. DMI indgår i et europæisk samarbejde, hvor der holdes øje med havene i Europa, og et kig på Østersøens tilstand, efter et varmt 2018, viser klare tegn på, at vejret og klimaet ændrer sig.

Læs mere.

Tørkeindeks på himmelflugt

10. april 2019. Selvom marts var rekordvåd, er jorden meget hurtigt blevet tør. Tørkeindekset er med andre ord: Rekordhøjt - så tidligt på sæsonen. Det tørre forårsvejr ser ud til at fortsætte i de kommende uger, og derfor kan tørkeindekset stige markant.

Læs mere.

 

Nu er det sæson for 'påskeøsten'

8. april 2019. Efter en lun forårsweekend spidser vejret albuer – vi kommer i selskab med et bidende koldt forårsfænomen, nemlig 'påskeøsten'. Påskeøsten hænger - som navnet antyder - sammen med noget fra øst og perioden, hvor påsken normalt falder.

Læs mere.

 

Forårsvarme over Danmark, men…

5. april 2019. Weekendvejret byder på solskin og temperaturer inde i landet helt op mod 18 grader. Men april er lunefuld, og allerede på mandag melder en kold nordenvind sig på banen og giver temperaturen et nøk ned og i næste uge vender nattefrosten tilbage.

Læs mere.

 

Klima: Det er blevet vådere og markant varmere i Danmark

2. april 2019. DMI har smugkigget på den kommende klimanormal for Danmark – og tallene taler tydeligt: Det er blevet 1 grad varmere og 40 mm vådere på 30 år. Klimaforandringerne er med andre ord noget, som foregår lige nu. 

Læs mere.

 

Vådeste marts nogensinde

1. april 2019. Aldrig har nedbørsmålerne arbejdet så hårdt i en marts måned, som tilfældet har været i 2019. Og det bemærkelsesværdige stopper ikke her, for måneden blev samtidig den sjettevarmeste marts nogensinde.

Læs mere.

 

Søndag rykker vi frem til sommertid

28. marts 2019. Natten til søndag går vi til sommertid. Og hvordan er det nu, det er? Skal uret ... ? Eller skal det ... ? Ja - hvad skal det?

Læs mere.

 

 

Rim i græsset og plusgrader, hvordan hænger det sammen?

25. marts 2019. Foråret er efterhånden godt i gang, og mange nætter ser det ud til, at temperaturen holder sig over frysepunktet. Men betyder det så også, at man kan skifte vinterdækkene ud med sommerdæk?

Læs mere

 

Rekordvåd marts

18. marts 2019. Regntøj og gummistøvler har været flittigt i brug i denne marts, hvor regnvejr har været hverdagsvejr. Dugfriske tal fra vejrarkivet viser da også, at marts allerede nu har slået den 41 år gamle nedbørrekord.

Læs mere.

 

Regn og rusk fortsætter – men der er lys forude

15. marts 2019. Det danske forårsvejr er kendt for sine mange ansigter, og det er marts i år da også et rigtig godt eksempel på. Den har stået på vindstød af stormstyrke flere dage, og regnen har væltet ned og når efter kun 15 dage næsten det dobbelte af, hvad vi normalt får i marts måned.

Læs mere.

DMI sætter kulør på hjemmesiden

12. marts 2019. Brugerne af dmi.dk har bidraget med forslag til forbedringer, og det har nu resulteret i flere tiltag. En af de mest iøjefaldende ændringer er de farvelagte vejrikoner og et lettere overblik over flerdøgnsvejret.

Læs mere.

 

Blæsende og vådt – senere blæsende og måske hvidt

8. marts 2019. Fredagens blæsevejr er bare én perle på snoren ud af flere. Danmark ligger nemlig i disse dage midt på lavtrykkenes motorvej, og det giver masser af regn og blæst både i dag, i weekenden og i næste uge.

Læs mere

 

Vinteren uden vinter

1. marts 2019. Foråret står i den grad for døren, og det er blevet tid til at kigge tilbage på, hvordan vinteren ender med at se ud i tal. Klimatolog Mikael Scharling har gransket vinterens tal, og her er en kort opsummering.

Læs mere

 

 

Rekordhøjt antal pollen i luften over Danmark

1. marts 2019: Pollensæsonen er i den grad blæst i gang. Både el og hassel blomstrer i disse dage, og det giver rekordhøje pollentællinger i både det østlige og vestlige Danmark for tiden.

Læs mere.

 

Opdaterede og mere nøjagtige tidevandstabeller for 2019 og 2020

28. februar 2019. Igen i år er der kommet flere lokaliteter til med beregnede tidevandsdata. Det betyder flere og bedre prognoser for tidevandet både i Grønland og i Danmark.

Læs mere

 

 

Tangering af 29 år gammel vejrrekord

26. februar 2019. Foråret er i den grad blevet sparket tidligt i gang i år. De seneste dage har været ekstraordinært varme, og vi har allerede haft bemærkelsesværdigt mange dage med temperaturer over 12 grader i februar. I - den 26. februar – har vi tilmed tangeret den 29 år gamle varmerekord for februar måned.

Læs mere

Flest dage med 12 grader i en februar i 29 år

19. februar 2019. Danmark har netop oplevet en periode med usædvanligt høje maksimumtemperaturer i en februar måned. Man skal helt tilbage til 1990, for at møde noget lignende.

Læs mere.

Find farvandsudsigter og havprognoser

15. februar 2019. Vi har lavet en kort video, der guider dig til, hvor du finder farvandsudsigterne og prognoserne til havs angående strøm, bølger og vind på den nye hjemmeside.

Læs mere.

Borgerne bidrager til forbedringer af dmi.dk

14. februar 2019. DMI har modtaget mange værdifulde henvendelser fra borgerne efter lanceringen af den nye hjemmeside. De første justeringer er allerede tilføjet på dmi.dk og nye forbedringer kommer ud til brugerne i takt, med at de bliver klar.

Læs mere.

DMI vinker farvel til ”femdøgneren”

4. februar 2019. Gennem de sidste små 20 år har ”femdøgneren” - det landsdækkende femdøgnsskema - været en fast del af DMI’s vejrudsigter. Nu erstattes den af en endnu mere nøjagtig lokal forankret vejrudsigt, når DMI’s nye hjemmeside den 4. februar tager over med et hav af forbedringer og et nyt design.

Læs mere.

Sådan får du mest ud af det nye dmi.dk

4. februar 2019. Det nye dmi.dk har masser af nyskabelser - både i den måde, vi viser dig data på, og i den måde, vi har struktureret det på. Læs hvordan det er gjort for netop din del af Rigsfællesskabet: Danmark, Grønland og Færøerne.

Læs mere.

Radar på det nye dmi.dk: En byge af forbedringer

4. februar 2019. Radaren, der viser nedbørens bevægelser over Danmark, er DMI's allermest populære enkelt-produkt. Alene i 2017 blev den set flere end 39 mio. gange. Derfor bringer vi den naturligvis med over på det nye dmi.dk, og undervejs får den flere spændende opdateringer, som gør den endnu mere brugbar.

Læs mere.

DMI har forbedret dine varsler

4. februar 2019. Nu bliver det nemmere for dig at følge med, når DMI varsler farligt vejr. Med ny grafik får du varsler for der, hvor du er og på dine favoritsteder, varselskategorierne er blevet mere enkle, og så har vi tilføjet en ny, grafisk femdøgnsudsigt. 

Læs mere.

 

Tragisk forlis søsatte DMI’s Istjeneste i Grønland

30. januar 2019. For præcis 60 år siden i dag, den 30. januar 1959, forliste skibet M/S Hans Hedtoft under sin jomfrurejse syd for Kap Farvel og samtlige 95 ombordværende omkom. Det tragiske forlis førte til oprettelsen af DMI’s Istjeneste i Grønland.

Læs mere.

Det blev til en snes sne

28. januar 2019. Weekendvejret var en broget affære med flere forskellige nedbørtyper i spil over Danmark. I Nordjylland var vintervejret i topform og det gav op til 21 centimeter snedybt kælkevejr, mens vejret i resten af landet efterhånden mest kaldte på gummistøvler. 

Læs mere.

 

DMI hjælper Danmarks-Stafetten i mål

28. januar 2019. I den kommende uge samler Danmarks-Stafetten penge ind til den store Danmarks Indsamling. DMI bistår de deltagende cyklister med en særlig vejrudsigt, for vejret kan meget vel blive en udfordring på denne tid af året. 

Læs mere.

Følg et isslag

25. januar 2019.Danmark har 121 nedbørdage om året. De fleste af dagene regner eller sner det, men et par gange om året er de rette forhold tilstede for isslag. Isslag er et af de farligste vejrfænomener, vi har.

Læs mere.

 

Vintervejret banker på døren i weekenden

24. januar 2019. Vejret har tænkt sig at vise tænder. Præcis hvor meget, vi får af hvilken type nedbør, er endnu svært at sige, men der er så afgjort noget i gære.

Læs mere.

 

 

Blodig måne starter næste uge

18. januar 2019. Hvis du på mandag kan frigøre dig fra den varme dyne lidt tidligere end normalt, har du mulighed for at starte ugen med et af naturens sælsomme fænomener – blodmåne.

Læs mere.

 

 

Forstå fænomenet: 20-års hændelse

17. januar 2019. Danske kyster oversvømmes fra tid til anden, og i den forbindelse tales der ofte om 20-årshændelser, 50-årshændelser eller 100-årshændelser. Her kan du blive klogere på, hvad en 20-års hændelse dækker over. 

Læs mere.
 

 

 

Varsler trumfer altid prognoser

7. januar 2019. I varslingssituationer skal myndigheder og borgere orientere sig i DMI’s varsler. I kølvandet på sidste uges usikkerhed omkring forskellen mellem prognoser og varsler for vandstandsstigning, er der nu udsigt til endnu en omgang med høj vandstand. Derfor kommer her en hjælpende hånd til, hvordan borgere og myndigheder skal forholde sig til informationer fra DMI.

Læs mere.

 

Vandstandsvarsler er i vater

3. januar 2019. DMI har gransket tal for den varslede forhøjede vandstand i Danmark de første dage i det nye år. Varslerne ramte udbredt plet med et par enkelte afstikkere.

Læs mere.

 

 

Stormen Alfrida var ikke en dansk storm

3. januar 2019. Nytårsblæsevejret, som viste tænder i hele landet i form af langvarigt og kraftigt blæsevejr fra nytårsaften til og med onsdag den 2. januar, blev ikke klassificeret som en officiel dansk storm. Men hvordan hænger det sammen, når der blev registreret vindhastigheder af stormstyrke flere steder?

Læs mere.

2019 starter med vindstød af stormstyrke og forhøjet vandstand flere steder

31. december 2018. Vinden tiltager i løbet af i dag og giver nytårsraketterne kamp til stregen. Men det bliver ikke kun ved det. Vinden fortsætter nemlig med at tiltage og drejer op i det nordlige hjørne i løbet af nytårsdag, og presser vandstanden op i de indre danske farvande.

Læs mere.​​​​​​​

Følg en forhøjet vandstand med dmi.dk

Når DMI's meteorologer varsler forhøjet vandstand, kan du følge med før, under og efter. Forhøjet vandstand betyder risiko for stormflod og skader, hvor saltvand ødelægger infrastruktur eller indbo.

Læs mere.

Vejret i 2018: To podiepladser og et hæderligt forsøg

28. december 2018. Mens 2018 næsten ikke har flere dage at give af, er vores databaser ved at være fyldt til bristepunktet med målinger og observationer af årets vejr. Slutresultatet lyder på rekordhøje niveauer for både soltimer og temperaturer samtidig med, at nedbøren har holdt sig på afstand.

Læs mere.

 

Julevejret - en grå gyser

21. december 2018. Med ikke ret mange dage til juleaftensdag, bliver vejrprognoserne gransket grundigt. Og der er faktisk tegn på, at der lokalt kan falde lidt slud eller sne frem til den 24. december. Men der er også meget der tyder på at en lyseslukker i form af 1-6 plusgrader, vil smelte drømmen væk om en landsdækkende hvid jul. Lokal hvid jul kan stadig ikke afvises.

Læs mere.

 

Små målestationer rummer svar på store emner

20. december 2018: Nu er målestationerne i Qaanaaq endelig kommet på isen. Og netop disse målestationer har stor betydning for vores forståelse af sammenhængen mellem klimaforandringer og et stigende havniveau. 

Læs mere.

 

Vintersolhverv vinker forude

20. december 2018. Selvom det kan føles, som om vinteren ikke engang er kommet over startlinjen endnu, begynder vi om lidt at mærke mere og mere til solens stråler.

Læs mere.

 

 

Nyt år - nyt vejr?

19. december 2018. På trods af at julevejret ikke engang er sikkert endnu, så har vores langtidsmeteorolog alligevel vovet pelsen og giver sit bud på, hvordan vejret arter sig de første tre måneder af 2019.

Læs mere.

 

Gigantisk hul i ozonlaget over Antarktis

17. december 2018. I 2018 blev ozonhullet over Antarktis betragteligt større end sidste år. Men når vi ser på udviklingen over en længere årrække, er vi heldigvis på rette vej, ozonhullet bliver langsomt mindre.

Læs mere

 

Var det altid hvid jul, da far var dreng?

Hvornår var der sidst hvid jul i Danmark? Ifølge DMI’s opgørelser var det i 2010, at Danmark sidst kunne fejre hvid jul. Og siden 1900 har vi kun haft hvid jul 9 gange i Danmark.

Læs mere

 

 

2018 - en ekstraordinær is-sæson i Arktis

I en tid hvor klimaforandringer og afsmeltning af havis og indlandsis næsten er daglig tale, er det særligt interessant at se, hvordan isen i Arktis har det. På polarportal.dk har DMI’s klima- og isforskere derfor gjort sæsonen op for isen i Arktis, og den adskiller sig på flere punkter fra de fleste andre år. 2018 har både budt på en kold sommer i Grønland og svækket havis.

Læs mere

2018: Ny rekord i soltimer

5. december 2018. Sol, sol, tørke og atter sol.  Sommeren 2019 vil helt sikkert blive husket for sine mange solskinstimer. Solskinstimerne tikkede ind i en lind strøm fra maj til juli, og lagde en solid base for, at 2019 skulle gå hen og blive det mest solskinsrige år i 99 år. I går, den 4. december, blev det endelig klart, at denne lyse og varme rekord var i hus.

Læs mere

Hvor blev vandet af?

29. november 2018. Går man en tur langs de danske kyster i dag, vil man hurtigt bemærke, at der, hvor der normalt er vand, kan man nu se sand, sten og andre spændende ting fra havbunden. Både der er væltet rundt på siden vidner om, at det bestemt ikke er hverdagskost i dansk område. Men hvad er det, der sker?

Læs mere.

Ny klimastatus fra WMO: 2018 bliver det fjerde varmeste år til dato

29. november 2018. FN-organisationen for vejr og klima, WMO, udsender hvert år op til årets klimatopmøde en foreløbig status over verdens klima og årets vejrbegivenheder. I år er nogle af nøgleordene hedebølgen i Skandinavien og naturbrandene i Californien, Sverige og Grækenland.

Læs mere.

 

Ugen starter piv koldt

26. november 2018. Vinteren nærmer sig med hastige skridt, og hvis vanter og halstørklæder ikke allerede er taget frem, så blev de det forhåbentlig her til morgen. Mandag morgen blev nemlig efterårets koldeste morgen.

Læs mere.

 

Meget bedre meget billigt – europæisk samarbejde sikrer høj kvalitet af din vejrudsigt

23. november 2018. EUMETNET - mange bogstaver, stor betydning for din vejrudsigt. EUMETNET er en slags EU for de europæiske meteorologiske institutter. Samarbejdet skaffer DMI store mængder af de målinger, som vejrudsigterne baseres på. DMI har netop forlænget den aftale, som sikrer os en stol ved bordet i yderligere 10 år.

Læs mere.

Før klimatopmøde – her er WMO’s dystre tal om drivhusgasser

22. november 2018. I 2017 er niveauet af drivhusgasser i atmosfæren nået en ny rekordhøjde. Og der er ingen tegn på, at trenden ændres. Det er en af konklusionerne i den årlige status om drivhusgasudledning fra FN-organet for vejr og klima, WMO, som offentliggøres i dag.

Læs mere.

Varm luft har givet mere sne på Grønlands iskappe

22. november 2018. De sidste par dage har meget varm luft over den sydøstlige del af Grønland, medført ekstraordinært meget sne langs Grønlands østkyst. Det lyder umiddelbart som en modstrid, men der er en god forklaring.

Lær mere

 

DMI går forrest med ultra nøjagtig vejrmodel

15. november 2018. I Grønland oplever man oftere voldsomt vejr, og det kan både kan koste menneskeliv og have store økonomiske konsekvenser. Derfor er rettidig varsling af voldsomt vejr for Grønland yderst vigtig. Derfor har DMI’s forskere lavet en vejrmodel, der netop kan håndtere store lokale variationer og give varslingen af voldsomt vejr et mærkbart kvalitetsløft.

Læs mere.

Vinterprognosen er klar - og lidt kold

14. november 2018. Langtidsmeteorolog, Martin Lindberg, har kigget langt frem i vejrprognoserne og har givet et bud på hvordan vinteren 2018/19 kommer til at tage sig ud. Vi lover ikke hvid jul endnu, men vinteren ser også ud til at bekende kulør i december.

Læs mere

 

Ny indsats sikrer mere præcise varslinger og bedre statistik om fremtidens stormfloder

14. november 2018. Data fra vandstandsmålere i vores kystvande er et vigtigt redskab til at kunne beregne vandstande, når stormfloderne rammer. De gør os endvidere klogere på fremtidige stormfloder. Kystdirektoratet og DMI sætter gang i en indsats for at højne kvaliteten af data fra marine vandstandsmålere over hele landet.

Læs mere.

Workshop afholdes for at styrke dansk forskning i kommende IPCC-rapport

12. november 2018. FN’s klimapanel, IPCC, udgiver om 2-3 år sin næste hovedrapport. Det lyder måske af lang tid, men hvis den danske forskning på klimaområdet skal have en så fremtrædende position som muligt i rapporten, er det bestemt ikke for tidligt at trække i arbejdstøjet.

Læs mere.

Kæmpesatellit på størrelse med minibus forlænger lang dataserie

9. november 2018. Onsdag morgen i denne uge blev den 3. europæiske Metop Satellit sendt i kredsløb om jorden af den europæiske rum-organisation EUMETSAT. Det skete i samarbejde med søsterorganisationen ESA.

Læs mere.

 

 

Anja Fonseca ny pressechef hos DMI

5. november 2018. DMI henter ny pressechef hos DR. Anja Fonseca har siden 2006 leveret vejrudsigter til både TV, radio og de skrevne medier hos DR. Gennem de sidste år har hun desuden været redaktør på et af Danmarks mest sete nyhedsprogrammer "Vores Vejr".

Læs mere.

 

 

Oktober opgjort - lun, tør og solrig

1. november 2018. Når de først julekalendre begynder at snige sig frem i massive antal ved kasserne i supermarkederne, ved vi godt, hvad tid på året, det er - halvvejs gennem efteråret. Med allehelgensaften i går sluttede oktober. Vi har gransket månedens tal og giver jer her et overblik over, hvordan den tog sig ud. 

Læs mere.

I dag lancerer DMI ny vejr-app

31. oktober 2018. DMI’s vejr-app relanceres nu med en byge af forbedringer og i nyt design, der skal gøre det nemmere for dig at følge vejret og få varsler for de steder, der har særlig betydning.

Læs mere.

 

 

Vejledning i udledningsscenarier

30. oktober 2018. Kommunerne får nu en hjælpende hånd, når de skal anlægge fremtidens infrastruktur, så den kan modstå fremtidens klima. Sammen med Miljøstyrelsen vejleder DMI i, hvilken klimafremtid Danmark skal forberede sig på.

Læs mere.

 

40 års målinger af havisen giver klare svar

24. oktober 2018. For præcis 40 år siden, d. 24. oktober 1978, blev et nyt instrument til måling af havis sendt ud i rummet. Måleinstrumentet hedder SMMR og blev sendt ud i rummet ombord på NASA's NIMBUS 7 satellit. Disse målinger giver afgørende information omkring havisudbredelsen i Arktis og er uundværlige for klimaforskere og FN's klimapanel, når de undersøger de markante ændringer, som er sket.

Læs mere

Er du med til at gøre vejrudsigten mere nøjagtig?

23. oktober 2018. Det er ikke usandsynligt. I hvert fald ikke hvis vi kigger lidt ind i fremtiden, hvor det er sandsynligt, at alle med en smartphone kan blive til små mobile vejr-målestationer. Disse crowdsourced data kan måske gøre vejrmodellerne bedre. Dansk Meteorologisk Selskab (DaMS) inviterer til Efterårsmøde den 1. november, hvor der bl.a. vil blive fortalt om brugen af crowdsourced data i vejrmodeller. Alle er velkomne.

Læs mere.

Dansk-kinesisk forskningsworkshop om Arktis

DMI og Styrelsen for Forskning og Uddannelse slår i dag dørene op for en ny type videnskabelig workshop. Emnet er Arktis og gæsterne er forskere fra Kina.

Læs mere.

En usædvanlig varm start på efterårsferien

15. oktober 2018. Et solidt højtryk øst for Danmark har de sidste par dage trukket varm luft op over landet fra syd, og har kastet en usædvanlig varm weekend af sig. Lørdag blev den varmeste dag, men hvor meget nåede vi egentlig op på, og hvor usædvanligt er det?

Læs mere

Bedst at være sønderjyde i efterårsferien

12. oktober 2018. Mojn…er en almindelig hilsen i Sønderjylland, men der er ikke meget almindeligt over det vejr, der venter sønderjyderne i efterårsferien.

Læs mere.

 

Danmark går sen ”Indian Summer” i møde

9. oktober 2018. Efteråret er godt i gang, og træerne lyser landet op i en smuk gylden farve. De kommende dage kombineres efterårets farver med usædvanligt varmt vejr, og vi begynder at tale om ”Indian Summer”. Men hvordan er det nu lige med ”Indian Summer”?

Læs mere.

Stor forskel på 1,5 og 2: FN's klimapanel udgiver særrapport om 1,5 °C global opvarmning

8. oktober 2018. FN's klimapanel har udarbejdet en særrapport, der vurderer, hvilke effekter en opvarmning på 1,5 °C i år 2100 vil have sammenlignet med en global opvarmning på 2 °C, og hvad der skal til, for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Læs mere.

Rekord sent minimum i Arktis havis

3. oktober 2018. Det årlige minimum i udbredelsen af Arktisk havis kom sent i år, hvilket resulterer i at smeltesæsonen har været længere end normalt. Desuden åbnede den normalt tykke og robuste havis sig nord for Grønland to gange i år. Det sker ellers yderst sjældent og er ikke noget godt tegn for det globale klima og dyrelivet under og over havisen.

Læs mere

Efterårets første nattefrost

26. september 2018. Billund fik endnu en gang glæden af efterårets første meteorologiske frost. I går morges var der måske behov for at vanterne lå klar til brug, for efteråret er så småt begyndt at bekende kulør og har kastet den første nattefrost af sig.

Læs mere

Knud gjorde knæfald – endte ikke som officiel storm

24. september 2018. Torsdag udsendte DMI både stormvarsel og varsel om forhøjet vandstand. Det var særligt Nordvestjylland, der stod for skud, men det kom heldigvis ikke til at gå så voldsomt for sig.

Læs mere.

Ny NASA-satellit holder øje med isen ved polerne

21. september 2018. Lige som isen i Arktis er ved at nå sit årlige minimum, har NASA sendt en ny is-satellit i kredsløb. Satellitten kan give forskerne de hidtil mest præcise målinger af, hvor meget Grønlands indlandsis og tykkelsen af havisen i Arktis ændrer sig.

Læs mere.

Stormen hedder Knud

21. september 2018. DMI har udsendt varsel for storm og forhøjet vandstand. Stormen hedder Knud. Stormen forventes at tage fat i morgen eftermiddag fredag og vare frem til midnat. 

Læs mere.

 

 

Følg et blæsevejr på dmi.dk

Er der udsigt til meget kraftig blæst i Danmark, så hold dig opdateret på dmi.dk. Så kan du træffe de nødvendige forholdsregler. Husk også at du kan følge DMI's varsler på Twitter.

Læs mere.

 

Nu får du vejret 10.000 steder i Danmark på mobilen

13. februar 2018. Vejret rykker tættere på dig. I dag lancerer DMI en smagsprøve på en helt ny udgave af en af Danmarks mest populære hjemmesider - dmi.dk. Skal det være gummistøvler eller shorts i dag? Picnic eller tur på museum? Vinterjakken eller sommerkjolen? Spørgsmål, der fremover bliver enklere at finde svar på hos dmi.dk. 

Læs mere.

DMI klar med bud på, hvordan 2018 kommer til at se ud i tal

19. september 2018. Vi er vel inde i efteråret, og 2018 lakker mod enden. Faktisk er vi så tæt på, at vi kan komme med et første gæt på, hvordan året slutter. Vi har regnet på, hvor den samlede mængde af sol, nedbør og temperatur for hele 2018 højst sandsynligt lander.

Læs mere.

Klimaforandringer nødvendiggør internationalt samarbejde

11. september 2018. Direktørerne fra de nordiske og baltiske meteorologiske institutter gør sommerregnskabet op. Sommeren 2018 var usædvanlig, og klimaændringer kan have bidraget til de rekordhøje temperaturer. Samarbejde på tværs af landegrænser er nødvendigt for at afværge klimaændringerne og tilpasse vores hverdag fremtidens klima.

Læs mere.

2018 - Det mest tørkeramte år i 99 år

6.september 2018. Sommeren 2018 har været ekseptionel varm, solrig og tør, og hårdest ramt har nok været landbruget og naturen. Tørken gik nemlig værst for sig i vækstperioden fra maj til juli, og det har fået os til at regne på hvordan tørkeperioden 2018 ser ud i forhold til de foregående næsten 100 år.

Læs mere.

Trængsel på podiepladserne i opgørelse over sommeren 2018

Opdateret 3. september 2018. Sommeren 2018 har sat slutspurten ind, og giver i morgen stafetten videre til efteråret. Dermed er det tid til at gøre status over, hvordan den varme årstid har klaret sig i forhold til tidligere somre.

Læs mere.

Trods halvtrist august - Sommeren 2018 er nu den solrigeste i dansk vejrhistorie

25. august 2018. Fredag kort før solnedgang tikkede sommerens solskinstime no. 771 ind i DMI's store database. Dermed sætter årstiden rekord. Drevet af en flot juni og en rekordsolrig juli - og på trods af en lidt halvtrist august - har 2018 nu slået den 71 år gamle solrekord for en dansk sommer.

Læs mere.

To potentielle guldmedaljer til sommeren 2018

20. august 2018. Vi er nu tilstrækkeligt langt henne i august til, at fremkaldervæsken begynder at gøre sin indvirkning, og billedet af sommeren 2018 står tydeligere og tydeligere frem. Se her, hvordan data tegner sig.

Læs mere.

Der er regnbuer i vejrudsigten

16. august 2018. DMI understreger budskabet om mangfoldighed og skifter logo til regnbuens farver. I denne uge afholdes Copenhagen Pride i København, hvor DMI’s hovedkontor ligger. I den forbindelse skiftes DMI-logoet på vores hjemmeside og vores Twitter ud med en regnbuefarvet udgave.

Læs mere.

Tiltrængt hjælp til tørkeindekset

13. august 2018. I weekenden valgte festens længe ventede gæst endelig at melde sin ankomst. Både sodavand og serpentiner var henover sommeren blevet noget flade, før regnen fredag trådte ind af døren med manér.

Læs mere.

Johanne kom med længe ventet regn

10. august 2018. Efter en sommer med historisk mange solskinstimer og et alarmerende rødt tørkeindeks, trak kraftige regn og tordenbyger ind over landet fra sydvest og gav lige over 10 mm regn på landsplan. Men det var ikke et helt almindeligt regnvejr, der passerede landet. Det indeholdt nemlig både skybrud og virkelig mange lyn.

Læs mere.

2017

2016

2013