Varsler

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke.

Udsendt 29. november 2015 23:17

Gyldig fra 29. november 2015 23:00. Gyldig til 30. november 2015 02:00

Bornholm

DMI forventer storm fra vest, med vindstød af orkanstyrke, over 32 m/s.

Vindstød af orkanstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik.


DMI varsel om forhøjet vandstand.

Udsendt 29. november 2015 23:17

Gyldig fra 29. november 2015 19:00. Gyldig til 1. december 2015 12:00

Vestlige Limfjord

Der er varsel om forhøjet vandstand. Der forventes en vandstand mellem 1.3 og 1.8 m over DVR.

Beskyt dig selv og din ejendom. Kraftig vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring. Offentligheden rådes til at forlade truede kystområder og efterkommer al rådgivning fra myndighederne. Det er usikkert hvorår vandstanden falder til under 1.3m.


DMI varsel om forhøjet vandstand.

Udsendt 29. november 2015 23:17

Gyldig fra 29. november 2015 23:00. Gyldig til 30. november 2015 11:00

Nordsjællands kyst og Øresund

Der er varsel om forhøjet vandstand. Der forventes en vandstand mellem 1.2 og 1.6 m over DVR.

Vær forberedt på hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger. Offentligheden rådes til at undgå at rejse og opholde sig i truede kystområder.


DMI varsel om forhøjet vandstand.

Udsendt 29. november 2015 23:17

Gyldig fra 30. november 2015 02:00. Gyldig til 30. november 2015 08:00

Vadehavet

Der er varsel om forhøjet vandstand. Højeste vandstand ventes kl.05 mellem 3.2 og 3.6 over DVR (Dansk vertikal reference)

Esbjerg 3.2-3.6 Havneby 3.2-3.6 Vidå 3.2-3.6 Vær forberedt på hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger. Offentligheden rådes til at undgå at rejse og opholde sig i truede kystområder.


DMI varsel om forhøjet vandstand.

Udsendt 29. november 2015 23:17

Gyldig fra 30. november 2015 03:00. Gyldig til 30. november 2015 09:00

Skagerraks Kyst

Der er varsel om forhøjet vandstand. Der forventes en vandstand mellem 1.3 og 1.4 m over DVR.

Vær opmærksom på at forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser. Vær forsigtig, hvis du kører i bil eller færdes til fods i kystområder.


DMI varsel om forhøjet vandstand.

Udsendt 29. november 2015 23:17

Gyldig fra 29. november 2015 18:00. Gyldig til 30. november 2015 09:00

Centrale Vestkyst

Der er varsel om forhøjet vandstand. Højeste vandstand ventes kl. 05 mellem 2.2 og 2.5 over DVR (Dansk vertikal reference)

Thyborøn 2.2-2.5m Thorsminde 2.2-2.5m Hvidesande 2.2-2.5m Den forhøjede vandstand kommer i to omgange ved de to højvande søndag aften og mandag morgen. Vær opmærksom på at forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser. Vær forsigtig, hvis du kører i bil eller færdes til fods i kystområder.


Navneliste - områdenavne der anvendes i kommunevarslerne.

Navneliste - områdenavne der anvendes i varsling på kysterne.

Varslingskriterier

DMI Risiko

DMI Risiko bruges til at udtrykke usikkerhed i vejrudviklingen. Usikkerheden kan omhandle vejrfænomenets styrke eller geografiske omfang. DMI Risiko kan senere bliver opgraderet til DMI Varsel, når vejrudviklingen bliver mere sikker.

Varsler om farligt vejr i Europa: meteoalarm.eu

Meteoalarm.eu