twitter google+ facebook

Prognose for kommende måned og sæson

månedsprognose

Udsigt udsendt d. 17. oktober 2017 gældende til og med uge 45 (12. november)

Det lune efterårsvejr fortsætter de kommende uger. Nattefrost bliver en sjælden gæst, men kan dog godt forekomme, især først i næste uge. Heller ikke en decideret efterårsstorm lige foreløbig udsigt til , omend vi godt kan få flere blæsende dage. Vandtemperaturen i de indre danske farvande ligge op til et par grader over normalen, hvilket vil hindre eventuelle kuldefrembrud i at få ordentlig fat den næste måneds tid. Dermed er der lagt op til at såvel haveejere som andre, der skal gør haven klart til vinteren eller bare nyde vejret, kan drage fordel af de forholdsvis lune temperaturer, selvom regntøjet dog ikke skal gemmes for langt væk. 

I denne uge 42 (skolernes efterårsferie) bevæger flere kraftige kuling- eller stormlavtryk sig fra Atlanten frem mod De Britiske Øer, hvor de efterhånden svækkes og går i stå. De tilhørende fronter over Nordsøen og Danmark giver mest skyet vejr og perioder med regn. Med omkring 16 grader i skrivende stund, trænger lidt køligere luft langsomt ind over os fra øst, så vi efterhavnen havner mellem 10 og 15 grader, lunest mod sydvest. Følg løbende med i Landsudsigten for detaljer og daglige opdateringer.

Uge 43 starter med et højtryksområde der forstærkes en overgang over Mellemskandinavien, hvilket sender lidt mere kølig og tør luft ind over os fra øst, med gode solchancer især for Sjælland, dog med lidt mere beskedne dagtemperaturer, typisk op omkring de 10 grader. Der er risiko for lokal nattefrost eller rim i græsset.  Lavtrykkene over Nordatlanten og De Britiske Øer ser stadig ud til at svækkes på deres vej ind over Nordsøen. De tilhørende fronter med regn trænger senere på ugen efterhånden ind over især den vestlige del af Danmark og relativ lun luft strømmer igen op over Danmark fra syd- og sydvest. Dermed tager temperaturen et nøk op ad, typisk mellem 12 og 15 grader, dog bliver det mest skyet og i perioder kommer der regn, om end solen også kan få en chance, især over de østlige egne.

I uge 44 og 45, som indleder november, bliver udsigten tiltagende usikker men der er ikke umiddelbart tegn på de store ændringer. I hvert fald ser det ret sikkert ud at vi forsat får relativ lun luft ind over os fra det overvejende sydvestlige hjørne, med temperaturer noget over det normale. Det bliver nok en overgang lidt mere ustadigt og blæsende. I  uge 45 er der tilgengæld svage tegn på at højtryksrygge kan stabilisere vejret lidt, som ellers ikke ser væsentlig anderledes med de endnu større usikkerheder som vejrudviklingen er forbundet med på denne tidshorisont. Dermed skal vi nok regne med typiske dagtemperaturer mellem 9 og 12 grader og fortsat kun sporadisk nattefrost.

Samlet set ventes den kommende måned altså at byde på 1-2 grader højere temperaturer end hvad vi normalt oplever, samt omkring- eller lidt måske lidt over normalnedbør, især omkring månedsskiftet.

Forstå efterårsvejret

Vil du gerne forstå efterårsvejret bedre, så læs 'Vejrkorset - efterårsvejrets fire hjørner'.

Myreperspektiv på et særligt efterårsfænomen i skovbunden. Foto H. Ingstrup.

Efterårets himmel kan være så stor, så stor, når skyerne holder sig lidt i baggrunden. Foto Flemming Sørensen.

Tremånedersprognose

Udsendt 10. oktober og gældende for perioden november 2017 til januar 2018

November plejer at være blæsende med kraftige fronter og lavtryk fra vest. November 2017 ser imidlertid lidt lunere og lidt tørrere ud end sædvanligt med færre lavtryk og fronter end normalt. Trods den lunere luft har Solen mindre magt og giver os ikke den samme varme på solskinsdage. Nattefrosten kommer oftere, dog formentlig kun i mild grad.

December ser ud til at være præget at højere tryk nord og nordvest for Danmark. Til gengæld er der ikke tendens til fronter og lavtryk fra vest med heldagsregn og kraftig blæst, som dominerer en gennemsnitlig december. I stedet tyder det på lidt mindre nedbør end normalt, roligere vejr og en blanding af gråvejrsdage med lave skyer og solskinsdage. Generelt peger december lidt i den lunere retning. Dog kan vi sidst på måneden opleve enkelte snebyger fra Østersøen eller fra Kattegat pga. kortvarig kulde over det relativt varme vand omkring Danmark.

I januar er modellerne meget uenige om temperaturen, og det svært at finde en dominerende vejrtype. Det bedste bud på måneden er, at vi får lidt højere tryk og med lidt lunere luftmasser over landet. Dette indikerer færre fronter og lavtryk end normalt. Vi kan risikere, at der kommer sammenhængende perioder med gråvejr og temperaturer nær eller lige over frysepunktet flere døgn i træk, men vi får også dage med solskin og større udsving i dag- og nattemperaturen. Generelt forventes nedbøren i januar at være tæt på normalen for årstiden.

Vinteren er stormenes årstid, men den vejrtype, prognoserne umiddelbart peger på i de kommende tre måneder, er typisk knyttet til få eller ingen storme over Danmark.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2017

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder