Kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt tirsdag den 29. juli.

Opskriften på de næste 4 ugers sommervejr følger recepten fra denne uge (uge 31).  Det vil sige: forsat ret varmt, men i perioder ustadigt og med lidt køligere indslag fra vest.

Et lavtryksområde vil generelt befinde sig i omegnen af De Britiske Øer, mens et højtryk ventes at dominere øst og syd for landet. Det betyder, at vi fortsat får masser af solskin med typiske dagtemperaturer mellem 23 og 28 grader. Fronter passerer os fra tid til anden med - måske i virkeligheden mere behagelige - 20 til 23 graders varme og vind fra det svalende, vestlige hjørne.

I forbindelse med frontpassagerne kan der forekomme kraftige regn- eller tordenbyger. På bagsiden af fronterne får vi generelt lidt lettere bygeaktivitet - fortrinsvis over Jylland og Fyn.

Kigger vi lidt længere ind i august (uge 33) er der tegn på, at højtrykket en ovegang forstærkes i nærheden af os. I så fald får vi igen over 30 grader. Højtrykket trækker måske en anelse sydover i uge 34.

Alt i alt er der altså lagt op til en fortsat varm sommermåned, hvor der bliver gode mulighed for at udnytte vejret til udendørsaktiviteter. Omvendt vil de høje temperaturer og solskinnet føre til fortsat høj risiko for tørke de steder, bygerne ikke lige rammer.

Som helhed kommer temperaturene til at ligge mellem 1 og 3 grader over det normale. Omvendt vil nedbøren gennemsnitligt ligge under normalen, dog som sagt med risiko for kraftige regnskyl i forbindelse med de byger.

Udsigten er som altid tiltagende usikker, efterhånden som vi kommer frem mod midt-august, men det er meget sikkert, at det i gennemsnit forbliver varmt.

Nedslåe(n)de kornmarker efter regn. Foto Kurt Winkler.

Nedslåe(n)de kornmarker efter regn. Foto Kurt Winkler.

Nedslåe(n)de kornmarker efter regn. Foto Kurt Winkler.

Tremånedersprognose for august, september og oktober

Udsigt udsendt onsdag den 9. juli.

Der er tendens til lidt højere tryk end normalt over havet mellem Island og De Britiske Øer. Dermed blokeres eller svækkes den normale transport fra vest af lavtryk fra Atlanten ind over Skandinavien.

Det betyder gode muligheder for, at højtryksrygge i perioder stabiliserer vejret vestfra. Højtryk nordvest for Danmark resulterer i en luftstrøm fra mellem vest og nord, hvilket om sommeren typisk giver os solrigt og tørt vejr med ret behagelige temperaturer mellem 20 og 25 grader (varmest mod øst). Indimellem vil lavtryk over Skandinavien dog kunne give dage med byger og kun 15 til 20 grader. Sandsynligheden for en langvarig hedebølge er ikke stor, men passerende højtryk kan sende varm luft op mod Danmark sydfra og kortvarigt give op mod 30 grader. 

Ser vi frem mod de to første efterårsmåneder, tegner september til at blive en del lunere og mere tør end normalt. Frem til midten af måneden måske ovenikøbet med deciderede sommerlige indslag. Derimod ser det ud til, at oktober godt kunne byde på mere ustabilt, blæsende og køligt efterårsvejr i perioder, som vi kender det.

Samlet set skulle hele perioden august, september og oktober blive lidt varmere end normalt: I gennemsnit omkring 1 grad over normalen samt nedbør omkring eller lige under normalen. Se tabellen nederst på siden.

Perioden som helhed ser ud til at blive lidt tørrere end normalt, hvor det især er august og til dels også september, som ser tørrere ud end normalt.

Prognosen for nedbør er dog mere usikker end for temperaturen på grund af risikoen for kraftige byger.

Sæsonprognosen er som altid tolket på baggrund af grove gennemsnit over lang tid og er derfor ikke en normal vejrudsigt.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen / Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 2014.

Medier kan kontakt energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.