Kommende måned og sæson

Udsigt udsendt tirsdag den 21. oktober.

De første 2 uger i månedsprognosen ligger 1 til 3 grader over normalen og med ret usikre mængder af nedbør. Potentielt kan det blive temmelig vådt - især mod vest. De sidste 2 uger af udsigten ser ud til temperaturmæssigt at nærme sig klimanormalen. Dermed stiger risikoen for nattefrost, i takt med at efteråret skrider frem. Nedbørsmæssigt er det fortsat usikkert, men det ser ud til, at vi nærmer os normalen, og det dermed bliver lidt mindre regnfuldt.

I denne uge (uge 43) bliver Danmark passeret af den tidligere tropiske orkan Gonzalo. Lavtrykkets front giver en hel del regn til hele landet og påfører i øvrigt vores prognoser en hel del usikkerhed.

Det ser dog ud til, at et højtryk bygger op over Finland og Rusland i løbet af ugen. I så fald skal de dybe lavtryk findes i området fra Island op mod Norskehavet og Nordskandinavien. Danmark kommer derved til at ligge mellem ret kraftige tryksystemer, og vi kan efterhånden forvente en generelt syd til sydvestlig strømning af relativt lun luft samt en frontpassage i sidst på ugen.

I uge 44 fortsætter dette vejrmønster med en overordnet syd til sydvestlig strømning og passerende fronter fra vest. Der vil dog formentlig også komme et par dage med højtryk nær De Britiske Øer sidst på ugen. Det kan brede sig mod øst, så vi ligger i læ et par dage. Udviklingen af højtrykket er endnu ret usikker, men det kan betyde en lidt køligere nordvest- eller nordlig strømning til landet for en kort periode.

Temperaturen i uge 44 ser ud til fortsat at ligge relativt lunt, 1-2 grader over normalen - dvs. mellem 8 og 12 grader i dagtimerne; køligst sidst på ugen. Udbredt nattefrost er der ikke udsigt til i skrivende stund, men i tilfælde af en nordlig strømning af koldluft og klare nætter, så kan vi godt få nattefrost lokalt inde i landet.

Mængden af nedbør i uge 44 er ret usikker. Der kan potentielt komme nogle ret kraftige frontpassager, hvilket bringer nedbørmængden op over gennemsnittet særligt over de vestlige egne. Mellem frontpassagerne - og med lidt hjælp fra højtrykket fra vest - kan der også komme et par dage med tørt vejr og gode muligheder for sol.

Uge 45 ser ud til at byde på en generelt vestlig til nordlig strømning, da der fortsat er tendens til højtryksdannelse over De Britiske Øer. Det vil bringe os lidt tættere på normalen både hvad angår nedbør og temperaturer. Dagtemperaturen ser således ud til ligge mellem 6 og 11 grader.

Udsigten for månedsprognosens fjerde uge - denne gang uge 46 - er som altid ret usikker, men det ser ud til, at lavtrykkene nærmer sig fra vest. Ugen ser dermed ud til at ligge tæt på eller lige over normalen, hvad angår temperatur, og tæt på normalen, hvad angår nedbør.

Uggerby Å i Nordjylland på en helt almindelig sommerdag i 2014. Foto fra samme punkt som det nedenfor; John Povlsen. Klik for stor version.

Uggerby Å i Nordjylland efter det massive regnvejr den 15. og 16. oktober 2014. Foto fra samme punkt som det ovenfor; John Povlsen. Klik for stor version.

Tremånedersprognose for november, december og januar

Udsigt udsendt tirsdag den 14. oktober.

Den sidste efterårsmåned og de to første vintermåneder ser samlet set ud til at ende mildt; det vil sige 1-1½ grader over normalen. Vejrtypen styres af lavtryk, der kulminerer over den østlige del af Atlanten og De Britiske Øer og fortsætter ind over Skandinavien. Dermed er der lagt op til en generel lun strømning over landet fra vest og sydvest.

Især november ventes samlet set at blive lun med temperatur mellem 1 og 1½ grader over normalen, mens december og formentlig også januar nok holder sig op mod 1 grad over klimanormalen.

Fra sidst i november og især i december er der dog tiltagende risiko for, at vinden slår om i det kølige, østlige hjørne og giver os en kuldeperiode eller to. De bliver dog formentlig af begrænset varighed.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at det for årstiden varme havvand omkring Danmark kan forstærke bygedannelsen. Især sidst i november og i december kan der opstå en hel del hagl- eller sludbyger, som kan være med torden. Senere på vinteren kan bygerne falde som potentielt kraftige snebyger, men det afhænger af den eventuelle kuldeperiodes varighed og intensitet. Generelt skal vi dog indstille os på overvejende ret mildt gråvejr samt nedbør lidt over normalen.

Fra sidst på julemåneden tiltager usikkerhederne omkring det samlede vejrbillede. Det kan derfor ikke helt udelukkes, at vi som så ofte set før får lukket delvist af for vestenvinden og oplever en kold januar. Det ved vi mere om i næste sæsonprognose den 11. december.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 2014.

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.