twitter google+ facebook

Prognose for kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt den 6. december 2016 gældende til og med den 1. januar 2017

Det milde vejr fortsætter endnu en tid. I starten af næste uge kommer koldere luft dog kortvarigt ned over landet. Det bliver mest skyet, men vi får ikke så meget nedbør. Fra uge 51 er der tendens til en lidt koldere, østlig luftstrøm over landet, men sandsynligheden for en hvid jul er kun lille. Mod slutningen af måneden stiger chancerne dog noget for koldt vejr og lidt sne eller snebyger.

I denne uge (uge 49) forskydes et højtryk mod syd og sydøst og lægger sig næsten stationært omkring Alperne og Balkan. Samtidigt bevæger et lavtryk sig mod nordøst til Island og Færøerne, og de tilhørende svage fronter passerer Danmark i en mild vest- og sydvestlig luftstrøm. Vi får mest skyet og ret diset gråvejr med lidt regn i perioder. Kun enkelte dage er der chance for lidt sol. Det bliver blæsende og relativt mildt; overvejende mellem 5 og 10 grader, og ugen ender samlet 2 til 3 grader over normalen. Nedbørsmængderne bliver ret små. Følg løbende med i Landsudsigten for detaljer og daglige opdateringer.

I starten af næste uge (uge 50) strømmer kold luft kortvarigt ned over landet fra nord og nordøst. Samtidigt bevæger en højtryksryg sig ind over Sydskandinavien fra vest. Vi skal regne med et par nætter med nattefrost og kun op lidt over frysepunktet om dagen. Det er lidt usikkert, hvor lang tid den koldere luft bliver liggende, men sandsynligvis strømmer mild luft hurtigt ind over landet igen med en ret svag sydvestlig luftstrøm. Et højtryk ser ud at blive liggende næsten stille over Mellemeuropa hele ugen, mens lavtrykkene tager nordlige baner op over Norskehavet og nordligste Skandinavien. Det giver os mest skyet vejr med kun lidt eller måske nogen sol. Et par svage fronter med lidt regn kan passere vestfra, men ellers får vi mest opholdsvejr. I gennemsnit ser ugen ud at ende 1 til 2 grader over det normale med dagtemperaturer i anden del af ugen typisk op mellem 2 og 7 grader og nattemperaturer mellem 0 og 5 grader. På enkelte nætter med opklaring kan det dog blive nogle graders frost. Nedbørsmængderne ser ud at blive under de normale.  

Når vi kommer frem til uge 51 (som indeholder juleaften) bliver udsigten betydeligt mere usikker. Der er en tendens til højere tryk fra Svalbard over Nordskandinavien til Finland, mens de Atlantiske lavtryk ser ud at tage sydligere baner mod Sydvesteuropa og den Iberiske halvø. Det betyder i så fald, at vi efterhånden får kold luft fra omkring øst og relativt tørt vejr. Det mest sandsynlige er omkring eller lidt under den normale temperatur, dvs. mellem frysepunktet og 5 graders varme med stedvis nattefrost. Det er endnu for tidligt at sige noget om julevejret. Sandsynligheden for hvid jul er p.t. ikke større end normalt, dvs. ret lav (7~8%). Muligvis kan der stedvis komme snebyger, men nedbørsmængderne bliver nok fortsat ret små.

Udsigten for årets sidste uge (uge 52) er selvfølgelig også meget usikker, men der er fortsat en svag tendens i prognoserne for højtryk over Nord- og Nordøsteuropa. Det giver overordnet ret sydlige lavtryksbaner. Det medfører i så fald overvejende østlige vinde og både nedbør og temperatur under det normale.

Nederst på siden kan du se, hvad der er normalt for årstiden.

Forstå vintervejret

Vil du gerne forstå vintervejret bedre, så læs 'Vejrkorset - vintervejrets fire hjørner'.

Halo. Foto Jakob Quistgaard

Cirrusskyer og frost. Foto Jesper Arkil

Vinterprognose

Udsendt 9. november og gældende for perioden december 2016 - februar 2017

For december se månedsprognosen ovenfor.

I januar og februar gælder de samme tendenser som i december - dog er usikkerhederne større. Men umiddelbart er der forventningen om markante skift mellem kolde perioder domineret af luft fra nord og øst og mildere periode domineret af luft fra vestlige retninger. Der er dog en øget tendens til kuldeperioder, men på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget om, hvor langvarige og kolde de bliver.

Det er altså temmelig sikkert, at vi får en betydeligt koldere vinter end den seneste (2015-16), som endte på 3,1°C. På nuværende tidspunkt er det mest sandsynlige, at vinteren som helhed havner tættere på den gamle 1961-90-vinternormal på 0,5°C og nok koldere end den nyere og mildere 2001-10-vejrdekade, hvor en gennemsnitlig vinter havde en temperatur på 1,9°C. Endnu engang skal det dog understreges at dette stadigt er usikkert.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Lars Henriksen & Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2016

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder