Kommende måned og sæson

Udsendt tirsdag den 18. november.

I denne uge (uge 47) bevæger et stort højtryk over det vestlige Rusland sig langsomt mod det centrale Skandinavien. Det holder de dybe lavtryk fra Atlanterhavet på afstand, så de forbliver vest for De Britiske Øer ugen ud. Den dominerende vindretning er østlig, og dagtemperaturen ligger typisk mellem 6 og 9 grader. Nattemperaturen falder gradvist en smule, så vi sidst på ugen kan få lokal nattefrost. I gennemsnit ender ugen 1 til 3 grader over normalen. Mindre lavtryk fra Tyskland kan dog stadig give os lidt regn og skiftende vindretninger ind i mellem, så nedbørmæssigt ender vi formentlig tæt på normalen. Hvad der er normalt, kan du se nederst på siden.

I næste uge (uge 48) ventes højtrykket at ligge over det centrale Skandinavien. Det giver os fortsat vind fra sydlige til østlige retninger med svage frontpassager. Dagtemperaturen kan en overgang falde til omkring eller under 5 grader, og i tilfælde af lidt nedbør kan det blive i form af slud eller måske sne. Sidst på ugen ser det dog igen ud til, at vi får lidt varmere luft op til os. Så stiger temperaturen igen til mellem 5 og 8 grader. Nattemperaturen kan nemt tangere frysepunktet et par nætter, men ellers ventes den at ligge mellem 1 og 5 grader. I gennemsnit ender ugen tæt på normalen, både hvad angår nedbør og temperatur, men det vil nok føles relativt køligt. Vi har nemlig ligget pænt over gennemsnittet det sidste lange stykke tid.

Uge 49 og 50 (de 2 første uger af december) har begge tegn på, at højtrykket i perioder befinder sig øst for Danmark. Atlanterhavs-lavtrykkene vil derfor oftest holde sig vest for De Britiske Øer. De kan dog af og til komme tæt på Danmark - eller i svækket form passerer landet. Derfor forventes vinden at variere meget. Dette vil også give sig udslag i, at temperaturen svinger, og vejrtypen skifter mellem perioder med kold østenvind og knapt så meget nedbør, og så mildere og mere nedbørrige perioder i forbindelse med passerende fronter fra vest. I gennemsnit ligger vi formentlig ca. 1 grad over normalen. Nedbørmæssigt stiger chancen for, at der falder sne. Det vil typisk være i forbindelse med byger fra øst. Fronter fra vest leverer nok nærmere en god blanding af sne, slud og regn. Hvad angår den samlede mængde, så ser det ud til, at vi kommer til at ligge omkring normalen.

Uggerby Å i Nordjylland på en helt almindelig sommerdag i 2014. Foto fra samme punkt som det nedenfor; John Povlsen. Klik for stor version.

Uggerby Å i Nordjylland efter det massive regnvejr den 15. og 16. oktober 2014. Foto fra samme punkt som det ovenfor; John Povlsen. Klik for stor version.

Oktoberskovbund fra Marselisskoven. Foto Liselotte Kahns. Klik for stor version.

Tremånedersprognose for vinteren 2014-2015

Udsendt tirsdag den 11. november

Det første bud på den kommende vinter lyder samlet set på en mild og våd en af slagsen.

Umiddelbart er forventningen 1 til 1,5 grader over normalen; dvs. en reel middeltemperatur i de 3 måneder på mellem 2,5 og 3,0 grader. Nedbøren forventes at ligge 20 til 30% over normalen, hvilket er helt typisk for milde vintre. Det betyder en forventet nedbør fra december til og med februar i omegnen af 225 millimeter på landsplan.

I hovedtræk styres vintervejret denne gang af lavtryk, der kulminerer over den østlige del af Atlanten samt vest for De Britiske Øer, hvorfra de fortsætter ind over Skandinavien. Dermed er der lagt op til, at vi får en generelt mild strømning over landet fra vest og sydvest.

November ender lun, og i hvert fald frem til midten af december ventes varmeoverskuddet i vores farvande at holde temperaturen oppe på mellem 1 og 1,5 grader over normalen. Sidste halvdel af julemåneden og især januar vil nok byde på knapt så høje temperaturer, men dog fortsat forventeligt op mod 1 grad over klimanormalen. Især december kan blive ret våd med nedbør over normalen, mens januar nok byder på nedbør nær - eller kun lidt over - normalen. Februar ligner umiddelbart januar i prognoserne, men signalet er forholdsvist svagt, så det er ikke muligt at sige noget mere detaljeret om måneden på nuværende tidspunkt.

Nu er der ikke tegn på længere perioder med decideret koldt vintervejr. Men … fra midt i december og især efter årsskiftet er der en tiltagende risiko for, at vinden slår om i det kølige, østlige hjørne og giver os et vinterligt islæt. Det er dog endnu usikkert om - og i givet fald hvornår - det sker. Og hvis det sker, bliver kulden efter alt at dømme af begrænset varighed.

I tilfælde af kortere, kolde perioder skal vi forvente, at det relativt lune havvand omkring Danmark kan udløse ganske kraftige byger. De vil - hvis det er koldt nok - falde som hyppige sne- eller sludbyger. Her vil det - som vanligt - være Østersø-området og det sydlige samt vestlige Kattegat, der er mest udsat. Derudover vil der selvfølgelig også være risiko for mere landsdækkende snefald, når varmere luftmasser fortrænger kulden fra sydvest. Det præcise vejrscenarie er dog endnu temmelig usikkert, og i hovedsagen skal vi altså indstille os på overvejende ret mildt gråvejr det meste af tiden. Og med regntøjet snarere end kælken inden for rækkevidde.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 2014.

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.