Kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt den 24. november gældende for uge 48 til og med uge 51 (24/11 - 20/12).

Det milde vintervejr med blæst og regn er tilbage. Sammenfattet ser vi ud til at få 4 milde og våde uger med kun korte indslag af kulde og hvid nedbør. Temperaturen ligger i gennemsnit mellem 1 og 3 grader over det normale. Mange af dagene kan vi forvente temperaturer mellem 3 og 8 grader, mens temperaturen op natten typisk bevæger sig i intervallet 0 til 5 grader. På enkelte nætter - især i forbindelse med vind fra nordvest og opklaring - kan der komme nattefrost.

Efter et kort, vinterligt indslag, som især blev bemærket i den østlige del af landet, tyder alt på, at vi skal tilbage til det milde og periodevist blæsende vintervejr.

I denne uge (uge 48) ser vi en rimeligt fastlåst situation, hvor et stort højtryk vest for Spanien og Frankrig af og til strækker sig ind over Centraleuropa, og hvor dybe lavtryk løber op mod Norskehavet. Lavtrykkenes fronter fejer jævnligt ind over landet og giver os nedbør - mest af den våde af slags - og en del blæst.

I næste uge (uge 49) flytter højtrykket sig længere østpå og giver os sandsynligvis kortvarigt besøg af en højtryksryg midt på ugen og frem mod weekenden. Derved får vi et par pæne og tørre dage midt på ugen, men ellers bliver det ustadigt. Vinden varierer mellem det milde sydvest og kortere perioder, hvor den svinger over i det nordvestlige og lidt koldere hjørne. Dybe lavtryk indfinder sig mellem Island og det nordligste af Skandinavien og sender fronter ind over landet fra vest. Alt i alt ser ugen ud til at ende 1 til 3 grader over normalen. Det bliver relativt vådt på grund af frontpassager fra vest, som nok mest giver nedbør i form af regn.

Både uge 50 og 51 ser ud til at fortsætte med mildt, blæsende og vådt vintervejr og temperaturer, som ender et par grader over normalen. Lavtrykkene ser fortsat ud til at foretrække en position mellem Island og Norge, så vi oplever deres fronter, som passerer landet fra vest. Nedbøren kan i korte perioder falde hvidt, men grundet det generelt milde vejr og en overvejende sydvestlig strømning, vil det kun være korte indslag af vintervejr. Eventuel sne får næppe lov at ligge ret længe. Nedbørsmæssigt ender vi noget over normalen, da af og til ret kraftige fronter passerer landet fra vest.

Storm- og snestormrisiko

Det er svært at sige noget præcist om risikoen for snestorme og storme generelt de kommende fire uger. De dybe lavtryk, der potentielt giver storm, ser ud til at ligge mellem Island og Norge. Danmark står altså ikke umiddelbart for skud for deres kraftigste vind. Med det sagt så kan kraftige lavtryk dannes hurtigt og tage nye og uventede baner, og da det bliver lunt på vores breddegrader, så er der også næring til disse kraftige lavtryk.”

Hvid jul

Hvis vi tager månedsprognosens milde og våde linje i december for pålydende, så får sneen og kulden travlt de allersidste dage op mod den 24. december for at skaffe os hvid jul.

Foto Ellen Bastholm

Foto Jes v. W. Ginsborg

Vinterprognose

Udsigt udsendt den 10. november gældende fra december 2015 til og med februar 2016.

Vintern som helhed ser ud til at blive vådere og mildere end normalt.

Lavtryk og fronter vil generelt bevæge sig mod nordøst på en typisk bane via De Britiske Øer og op over Skandinavien. Det giver os en generelt sydvestlig strømning af ret mild luft og ustabilt vejr med passerende fronter.

Selvfølgelig kan der forekomme perioder med mere vinterligt vejr. Hvis lavtrykkene får lov til at tage en mere sydlig bane og passere lige syd om landet, kan vi få en del sne, som måske bliver efterfulgt af en kortere periode med vinterkoldt vejr. Sandsynligheden, for at dette sker, er nok størst fra anden halvdel af januar og frem.    

Samlet set ender middeltemperaturen i vinteren 2015-2016 sandsynligvis 1 til 2 grader over normalen for de tre måneder, og nedbøren vil hovedsagligt falde som regn i mængder noget eller en del over det normale. Du kan se, hvad der er normalt, i grafikken nedenfor.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2015

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.