Kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt den 1. september gældende for uge 36 til og med uge 39 (1/9 -27/9).

Et lavtryk driller os i uge 36, men der efter kommer højtrykkene tilbage.

Et kraftigt højtryk ligger vest for de Britiske Øer og forstærkes yderligere. I tidligere prognoser skulle højtrykket have bevæget sig mod Skandinavien og givet os stabilt og solrigt vejr fra starten af september, men nu driller et lavtryk, der er blevet næsten stationært over vores område. Lavtrykket vil cirkulere rundt om Danmark i uge 36. Det giver os meget ustabilt vejr med perioder med nedbør i form af kraftige regnbyger. Dog kommer der også lidt sol ind imellem. Temperaturen falder til mellem 15 og 18 grader om dagen og ned mellem 10 og 15 grader om natten.

I starten af uge 37 går pusten ud af lavtrykket og det vil ret hurtigt forsvinde østpå. Samtidig nærmer sig et højtryk fra vest. Vinden aftager og drejer op mod nord. Det giver os nogle solrige dage med tør og klar luft. Da luften kommer nordfra bliver det en overgang lidt køligere, især om natten, stedvis ned mellem 5 og 10 grader, men med solens hjælp får vi nok stadig op mellem 15 og 18 grader om eftermiddagen. Senere på uge 37 kan højtrykket passere Danmark med sol, svage vinde og lidt højere temperaturer, især om natten, hvor vi typisk kun vil få ned omkring 10 grader. Enkelte eftermiddage i uge 37 kan vi få op til 20 grader.

Usikkerheden i prognosen øges markant, når vi når frem til uge 38, men der er tendenser til, at det højtryksprægede vejr fortsætter yderligere i flere dage. Der er altså stadigvæk gode chancer for dage med sol og op mellem 15 og 20 grader, men mod slutningen af uge 38 kan det blive mere ustadigt. Lavtryk vil sandsynligvis nærme sig landet vestfra med skyer og en overgang regn eller byger, samt lidt faldende temperaturer. Dagtemperaturen når kun op til ca. 15 grader som det højeste, om natten ned mellem 5 og 12 grader.

Efter en ustabil og lidt kølig periode ser det ud som om uge 39 kan blive lidt mere stabil og måske lidt varmere. Der er svage tendenser til højtryksopbygning over Nord- og Nordøsteuropa, hvilken giver østlige vinde og mest tørt og en del sol. Temperaturen vil igen komme op over 15 grader, måske stedvis op til ca. 20 grader. Vejret ser dog ikke ud at blive helt stabilt. Udviklingen er stadig meget usikker, lavtryk med skyer og regn kan nå Danmark fra syd eller vest.

Sammenfattet havner temperaturen i uge 36-39 på normalen, eller en smule under. Vi kan forvente en ret normal nedbørsmængde, hvor uge 36 bliver vådere end normalt, uge 37 tørrere og uge 38-39 nok ligger omkring den normale nedbørsmængde.

Foto Marianne Nysted

Foto Marianne Nysted

Foto Marianne Nysted

Delfin i Øresund. Foto Christian Thune Jacobsen

Efterårsprognosen

Udsigt udsendt den 11. august og justeret den 25. gældende for september, oktober og november 2015:

Ingen tegn på tidlig vinter

Det overvejende tørre og højtryksprægede vejr ser ud at fortsætte hele september måned. Lavtryksaktiviteten over Nordatlanten vil sandsynligvis ikke være særlig kraftig, og de ret svage lavtryk vil mest tage nordlige baner op over Island og Norskehavet. Det giver os gode chancer for perioder med solrigt vejr og temperaturer op til ca. 20 grader. Imellem højtryksryggene vil ret svage fronter passere landet vestfra, hvor dagtemperaturen nok falder til ca. 15 grader. I gennemsnit får Danmark en del tørrere og lidt varmere vejr end normalt.

Perioden med mest tørt og stabilt vejr ser ud til at fortsætte i oktober, men på et tidspunkt flytter det styrende højtryk sig mod Nordøsteuropa og det atlantiske lavtryk rykker nærmere Skandinavien. Efterhånden vil flere lavtryk eller fronter derfor passere Danmark fra vest eller sydvest, og med sig har de regn og skyer. Sandsynligvis bliver det i Jylland, man får mest nedbør, mens det øvrige Danmark samlet set får mindre nedbør i oktober end normalt. Temperaturen vil nok ligge omkring - måske fortsat en smule over - normalen.

I november er der en tendens til mild og ret regnfuldt efterårsvejr. Flere lavtryk med regn vil sandsynligvis passere landet fra vest eller sydvest med kun kortere stabile perioder indimellem. Både temperatur og nedbørsmængde vil sandsynligvis ligge en del over det normale for måneden. I øjeblikket er der altså ingen tegn på vintervejr i november måned.

Ser vi isoleret set på sandsynligheden for efterårsstorme, ser den meget lav ud i september og starten af oktober, men efterhånden tiltager risikoen til normal i løbet af november måned.   

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Christian Lietzen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2015

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.