Kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt tirsdag den 30. september.

Efter en lidt ustabil begyndelse på denne uge (uge 40) og endnu en frontpassage på torsdag, bygges et nyt højtryk op øst for landet. Det sender vinden rundt i det sydøstlige - endnu lune - hjørne.

Det betyder, at vi fra fredag den 3. oktober igen får mest tørt vejr, en hel del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader; i Jylland stedvist op til 20 grader. Dog kan der - som det er typisk for årstiden - forekomme tåge og lave skyer i morgen- og formiddagstimerne. Nattemperaturene bliver også fortsat pæne uden udsigt til nattefrost og ovevejende mellem 8 og 13 grader.

Kigger vi frem mod næste uge (uge 41) nærmer fronter sig efterhånden vestfra. De svækkes dog undervejs og ventes mest at berøre Jylland og Fyn med lidt regn i perioder. Dog skal vi forvente en tiltagende sydøstenvind; stedvis hård vind eller måske kuling og ret ensartede døgntemperaturer mellem 12 og 16 grader. Efter frontpassagerne får vi aftagende, sydlige vinde og fortsat nogenlunde uændrede og milde temperaturer. Fra sidst på ugen ser det ud til, at højtrykket svækkes lidt. Det betyder lidt vådere frontpassager med landsdækkende regnvejr. Temperaturerne holder sig fortsat på samme milde niveau, og samlet set kan uge 41 risikere at blive noget vådere end normalt; især over de vestlige dele. Dette er dog endnu usikkert.

Efterårsferien (uge 42) er desværre endnu temmelig usikker. Som der ser ud nu, ligner det fortsat en kamp mellem lavtryksaktivitet fra vest og højtrykket over Rusland. Resultatet er frontpassager, der især berører den vestlige del af landet. Dog tyder det på, at højtrykket på ny kan bevæge sig lidt mod vest og stabilisere vejret over Danmark. I så fald får især Sjælland og Øerne en periode med tørt vejr og pænt kig til Solen - igen med risiko for tåge og lave skyer i morgen- og formiddagstimerne.  Det er dog endnu for tidligt at sige, om fronterne vestfra med skyer og regn på ny kan komme til at berøre især de vestlige landsdele. Dog er det mere sikkert, at det fortsat bliver lunt med temperaturer overvejende mellem 10 og 15 grader.

I uge 43 tyder de nuværende prognoser på, at vi undgår længere perioder med ustabilt vejr. Tendensen til højtryksrygge er således lidt større end normalt. Temperaturen ventes fortsat til den lune side, og vi kommer formentlig til at ligge lidt på den tørre side af normalnedbøren.

Samlet ventes de kommende 4 uger at byde på temperaturer, der holder sig 1 til 2 grader over normalen. Nedbørmæssigt vil vi i uge 40 især over de vestlige dele få et nedbørsoverskud i forhold til normalen, hvorimod resten af ugerne ventes at ligge lidt under det normale.

Du kan se, hvad der er normalt for de enkelte måneder, nedenfor.

Foto Liselotte Kahns.

Foto Liselotte Kahns.

Foto Liselotte Kahns.

Foto Liselotte Kahns.

Tremånedersprognose for oktober, november, december

Udsigt udsendt tirsdag den 9. september.

Efteråret står for døren. De kommende måneder bliver uundgåeligt præget af mere vådt og køligere vejr. Når det så er sagt, så ser det ud til, at der vil være gode chancer for kortere perioder med mere stabilt vejr i både oktober og november.

Som helhed ventes begge måneder at ende tæt på eller lige over normalen, hvad angår temperaturen. Hvad angår nedbør, ser det ud til, at oktober og november ender tæt på normalen eller en anelse under normalen.

I løbet af november ventes lufttrykket at blive lavere ude over Atlanten ved De Britiske Øer. December ser derfor ud til at blive præget af lidt mere ustabilt vejr. Julemåneden ender formentlig ~1 grad varmere end normalen. Hvad angår nedbør, så ventes den at ligge en smule over normalen.

Som helhed ser årets sidste tre måneder ud til at blive omkring 0,5-1 grader varmere end normalt og med ret normale nedbørsmængder. Hovedparten af nedbøren falder i sidste halvdel af perioden.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen og Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 2014.

Medier kan kontakt energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.