twitter google+ facebook

Navneliste - områdenavne der anvendes i varsling på kysterne

C1 Vadehavet
C2 Centrale Vestkyst
C3 Skagerraks kyst
C4 Vestlige Kattegat
C5 Østlige Limfjord
C6 Vestlige Limfjord
C7 Århus Bugt
C8 Nordlige Lillebælt
C9 Nordfyns kyst
C10 Sydlige Lillebælt
C11 Sydfynske Øhav
C12 Vestlige Storebælt
C13 Lolland-Falsters sydkyst
C14 Smålandsfarvandet
C15 Østlige Storebælt
C16 Sejrø Bugt
C17 Nordsjællands kyst
C18 Øresund
C19 Sydøstsjællands kyst
C20 Bornholms kyst