twitter google+ facebook

Sådan udregnes tørkeindex

Tørkeindekset bygger på en vandbalancemodel, der hver dag estimerer mængden af vand i det jordvandmagasin, som planterne har til rådighed.

Planternes roddybde og jordtypen bestemmer i praksis størrelsen af jordvandsmagasinet, som kan variere meget selv indenfor et mindre område.

Ved beregning af DMI's tørkeindeks er magasinstørrelsen sat til 100 millimeter som et middeltal for hele Danmark.

Den 1. marts hvert år nulstilles modellen, således at jordvandsmagasinet er fyldt helt op på denne dato.

Den aktuelle vandmængde i magasinet ændres fra dag til dag i modellen som følge af tre processer:

  • tilgang af vand (nedbør),
  • fordampning fra jord og planter (aktuel fordampning) og endelig
  • ved nedsivning til de underliggende jordlag.

Nedbøren måles ved DMI's net af nedbørstationer, mens fordampningen beregnes ud fra empiriske formler på basis af observationer fra DMI's vejrstationer. Nedsivningen estimeres ud fra nedbør og fordampning. Modellen dækker hele Danmarks landoverflade.

Ovenstående figur viser udviklingen i tørkeindekset for år 2005-2007. Indekset topper for begge de forgangne år i juli, men eller er der tydeligvis stor forskel på de to år. 2005 havde således kun to uger med et indeks over 8, mens der til gengæld var relativt tørt i sensommeren og ind i efteråret. 2006 havde på den anden side hele fire sammenhængende uger med et indeks over 8, hvorefter det faldt kraftigt i løbet af august og stort set holdt sig under 3 resten af året.

For yderligere information kontakt DMI via kontaktformularen.