twitter google+ facebook

Månedsstatistik, København

2017

København, månedsgennemsnit (DU)

Standardafvigelse

Minimum (DU)

Maximum (DU)

Afv. (%) fra 1979-88 middel

TOMS middel 79-88 (DU)

Jan 335 45 260 455 -2.8 345
Feb 335 40 269 419 -7.9 364
Mar 378 32 325 450 -4.0 394
Apr 380 38 307 451 -4.5 398
Maj 351 20 313 393 -8.8 385
Jun 338 20 301 393 -7.1 364
Jul 338 14 312 364 -3.1 349
Aug 315 18 272 350 -3.6 327
Sep 308 19 270 349 2.3 301
Okt 286 26 241 350 -2.7 294
Nov 307 31 255 389 7.7 285
Dec 286 32 227 366 -10.9 321


Ovenstående tabeller viser månedsstatistik for ozonlagsmålinger foretaget af DMI i København.

Kolonnerne angiver i rækkefølge:

  • den månedlige middelværdi af ozonlagets tykkelse i Dobson-enheder (DU).

  • standardafvigelsen fra middelværdien, således at 2/3 af de daglige målinger ligger indenfor intervallet fra (middelværdi-standardafvigelse) til (middelværdi+standardafvigelse).

  • den laveste henholdsvis højeste måleværdi for måneden.

  • hvor mange % månedsmiddel afviger fra middelværdien af månedsmiddel gennem 10-års-perioden 1979-1988, som er vist i sidste kolonne. Disse tal er opnået med TOMS instrumentet på Nimbus-7-satellitten (NASA).