twitter google+ facebook

Borgervejr

Vendsyssel Thy Aalborg Læsø Vestjylland - nord Østjylland - nord Anholt Århus Vestjylland Østjylland Vestjylland - syd Østjylland - syd Sønderjylland - vest Sønderjylland - øst Fyn Sydfynske Øhav Nordvestsjælland Vestsjælland Nordsjælland Østsjælland Falster/Møn Bornholm Sverige Hele landet
Borgervejr oversigt


DMI-målinger
Borgervejr-målinger

Borgervejr er som udgangspunkt data fra borger-vejrstationer. Målingerne er ofte af høj kvalitet, men præget af lokale forhold og derfor ikke repræsentative.Borgervejr viser som udgangspunkt data fra borgernes vejrstationer. Ofte er stationer af høj kvalitet, men på visse parametre, særligt vind, lever de hyppigt ikke op de internationale standarder for valide meteorologiske målinger.