twitter google+ facebook

Metar og Taf

Opdateret 19/1 2018 15.40 UTC

METAR ekvg 191520z auto 00000kt 9999ndv ncd m03/m04 q0991 rmk few047/// wind 850ft 00000kt=
METAR ekgf 191450z 25022kt 9999 bkn034 05/01 q1000=
METAR ekgc 191520z auto 24020kt 9999ndv bkn077/// 05/m50 q1001=
METAR ekte 191520z auto 25024kt 9999ndv ncd 05/02 q1000=
METAR eksn is not available
METAR ekyt 191520z auto 11004kt 6000ndv few006/// bkn037/// 01/01 q1001=
METAR eksk 191537z auto 13005kt 060v200 3800 hz bkn003/// ovc006/// vv003 00/00 q1001=
METAR ekvj 191450z 21009kt 9999 -radz few010 bkn020 02/02 q1000=
METAR ekka 191520z 16002kt 6000 -shra bkn005 sct025tcu 01/01 q1001 r27l/190195=
METAR ekah 191520z auto 15003kt 7000ndv ovc004/// 02/02 q1002=
METAR ekeb 191520z auto 18004kt 9999ndv sct006/// bkn017/// 01/01 q1002=
METAR ekbi 191520z auto 18004kt 150v210 9999ndv bkn006/// ovc072/// 01/01 q1002 r09/510195=
METAR ekvd 191450z 20004kt 9999 sct007 bkn012 01/01 q1002=
METAR eksp 191520z 22006kt 6000 -shsn sct011 sct018cb bkn028 00/m00 q1002=
METAR eksb 191520z 20006kt 9999 bkn007 03/02 q1002=
METAR ekod 191520z 19005kt 9999 few008 sct010 bkn035 02/02 q1003=
METAR ekrs 191530z auto 20002kt 9999 few009/// sct012/// bkn039/// 02/01 q1003=
METAR ekrk 191520z auto 17004kt 8000ndv few003/// bkn005/// bkn018/// 01/01 q1003=
METAR ekch 191520z 17004kt 9999 -shrasn sct009 bkn020 02/01 q1004 tempo bkn008=
METAR ekrn 191520z auto 24008kt 9999ndv -shra few028/// bkn051/// 03/00 q1005=

TAF-FC ekvg 191415z 1915/1921 vrb03kt 9999 sct020cb tempo 1915/1921 28010kt 1200 shsngs vv008=
TAF-FC ekgf 191456z 1915/1922 25020kt 9999 sct020 tempo 1915/1922 3000 shrags bkn012 sct015cb=
TAF-FC eksn is not available
TAF-FT ekyt 191423z 1915/2012 15006kt 8000 sct004 bkn030 tempo 1915/1918 0600 -shsnra fg bkn002 tempo 1918/2012 0300 -shsnra fg fzfg bkn001 sct020cb=
TAF-FC ekvj 191155z 1912/1916 15005kt 9999 sct020 tempo 1912/1916 2000 shsnra bkn008 sct015cb=
TAF-FTAMDekka 191514z 1915/2012 16005kt 7000 sct004 bkn010 becmg 1915/1917 0300 fzfg fg bkn001 tempo 1917/2012 5000 -shsnra br bkn005=
TAF-FT ekah 191110z 1912/2012 18005kt 7000 bkn002 tempo 1912/1916 2000 br sct002 bkn015 becmg 1916/1918 0200 fzfg vv001 tempo 1918/2009 3000 -shsnra sct002 bkn015 few015cb becmg 2009/2011 8000 nsw sct004 bkn015 tempo 2011/2012 2000 -shsnra br bkn004 few015cb=
TAF-FC ekeb 191414z 1915/1923 19006kt 9999 few008 sct020 tempo 1915/1918 2000 shsnra bkn008 sct015cb tempo 1918/1923 1200 shsnra br bkn002 sct015cb=
TAF-FT ekbi 191110z 1912/2012 18005kt 7000 few004 sct020 tempo 1912/1916 3000 shsnra bkn004 bkn015 becmg 1916/1918 0200 fzfg vv001 tempo 1918/2009 3000 shsnra sct002 bkn015 sct015cb becmg 2009/2011 8000 nsw sct004 bkn015 tempo 2011/2012 2000 shsnra br bkn004 sct015cb=
TAF-FC ekvd 191155z 1912/1917 19005kt 9999 few005 sct020 tempo 1912/1917 3000 shsnra br bkn005 sct015cb=
TAF-FT eksp 191425z 1915/2012 20006kt 9999 sct015 bkn020 tempo 1915/1918 2000 shsnra bkn005 sct020cb tempo 1918/2007 0800 fzfg bkn002 tempo 2007/2012 4000 -shsn br bkn004 =
TAF-FC eksb 191459z 1915/1922 20006kt 9999 few008 sct020 tempo 1915/1918 4000 shrasn bkn008 sct015cb tempo 1918/1922 1200 shsnra br bkn002 sct015cb=
TAF-FC ekod 191155z 1912/1917 18005kt 9999 few005 bkn020 tempo 1912/1917 3000 -shsnra br bkn005 few015cb=
TAF-FC ekrk 191414z 1915/1924 15006kt 6000 sct005 bkn015 tempo 1915/1918 4000 br bkn006 tempo 1918/1924 0500 -shsn fzfg bkn001=
TAF-FT ekch 191102z 1912/2012 21005kt 8000 sct008 bkn015 tempo 1912/1918 bkn008 tempo 1918/1920 4000 br bkn006 tempo 1920/2007 1200 shsnra br bkn003 sct015cb tempo 2007/2012 2000 br bkn004=
TAF-FC ekrn 191414z 1915/1923 vrb03kt 9999 sct010 bkn040 tempo 1915/1917 bkn010 tempo 1917/1923 2000 shsn br bkn004 sct015cb=

Siden opdateres hvert 5. minut og er kun til orientering.
Flyvedokumentation findes på northavimet.com.

Meteorologiske briefinger til flyvninger, der opererer fra civile flyvepladser i Danmark, Nordsøen og på Færøerne leveres af DMIs flyvemeteorologiske kontor: Telefon 39157272.